09.12.2014. god u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" i kampanje "Potpisujem" za primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u organizaciji Saveta za ravnopravnost polova grada Užica i Ženskog centra Užice organizovano je predstavljanje knjige dr Zorice Mršević “Nasilje i mi - ka društvu bez nasilja”.
Knjiga se bavi temom fenomenologije nasilja, potrebom za razumevanjem uzročnosti nasilja, kao i modelima zaštite od nasilja i posebnim vrstama nasilja kao što je sportsko nasilje, femicid, nasilje nad ženama, rodno zasnovano nasilje i dr.
Svaki čovek tokom svog života iskusi neki vid nasilja, bilo da je u ulozi vršioca nasilja, možda onaj koji ga trpi ili je jednostavno svedok nasilja nad nekim drugim, tako da nam je svima svojstvena strepnja od nasilja i nada da ga možemo izbeći.
Savet za ravnopravnost polova grada Užica po četvrti put je obeležio  8. mart - Dan žena. Moto ovogodišnje proslave je bio: POLITIKA JE I RAVNOPRAVNOST U SPORTU.

Svečanost je održana 8. marta 2014. godine, u Svečanoj sali Gradske kuće, a nakon radnog dela je otvorena Izložba fotografija znamenitih sportistkinja Grada Užica u Gradskom kulturnom centru.05.09.2013. god u Svečanoj sali LS održan je skup u organizaciji Saveta za ravnopravnost polova grada Užica, na temu učešća žena u savetima MZ i početku kampanje koju će Savet voditi u narednom periodu sa ciljem da se žene kandiduju na izborima za savete MZ i da se za njih glasa, te stvaranju zakonskih osnova za uređenje oblasti rodne ravnopravnosti u našoj LS. Skupu je prisustvovala Stana Božović, predsednica Saveta za RR pri Vladi RS. Na skupu su predstavljene prezentacije:
  • Aktivnosti Saveta za RP grada Užica vezanim za oblast odlučivanja,


    


Savet za ravnopravnost polova Skupštine grada Užica u okviru sprovođenja aktivnosti Akcionog plana u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i ostvarivanja rodne ravnopravnosti 28.08.2013. god. u prostorijama Regionalne privredne komore Užice organizovao je predavanje na temu Uloga žena u ruralnoj ekonomiji.

Cilj predavanja je predstavljanje značaja žena koje žive u ruralnim područjima. Znanje, iskustvo, veštine i kreativnost ovih žena predstavljaju jednu od najvažnijih komponenti diverzifikacije ruralne ekonomije i moderno shvaćenog razvoja sela i zato moraju imati svoje jasno određeno mesto u planiranju i sprovođenju nacionalnih i lokalnih razvojnih programa.

Predavanje je održala Ruža Rudić Vranić, izvršna direktorka Asocijacije za žensku ekonomsku inicijativu
Femina kreativa iz Subotice, dobitnica godišnjeg priznanja u oblasti rodne ravnopravnosti za 2010 god. koje dodeljuje Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.    
21.08.2013. god u Regionalnoj privrednoj komori Užica održano je predavanje Šta je i zašto organska proizvodnja. Predavanje je održala Prof.dr Branka Lazić, profesorka emerita, Poljoprivredni fakuletet Novi Sad, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS).   


Savet za ravnopravnost polova Skupštine grada Užica u okviru sprovođenja aktivnosti Akcionog plana u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i ostvarivanja rodne ravnopravnosti organizovao je jednodnevni događaj posvećen romskim ženama. Događaj je organizaciono pomogao Ženski centar Užice.

Ovom prilikom naš grad su posetile predstavnice romskih ženskih grupa:
Udruženje Romkinja „Osvit“ iz Niša i „Ternipe“ iz Pirota i predstavile svoje uspehe na planu ekonomskih aktivnosti.

Cilj ove posete je bio prenošenje uspešnih modela ekonomskog osnaživanja romskih žena u Nišu i Pirotu i uspostavljanje saradnje između Romkinja grada Užica i njihovih udruženja.

Događaj je organizovan u sredu 14.08.2013.god u prostorijama Gradskog kulturnog centra.

Događaj je imao nekoliko radnih celina:

Radionica na temu „Mi smo uspele možete i vi“
Voditeljke radionice Ana Saćipović iz udruženja Romkinja „Osvit“ iz Niša i Radmila Nešić iz udruženja „Ternipe“ iz Pirota su razgovarajući sa Romkinjama iz Užica uspele da definišu njihove probleme i potrebe kao i načine rešavanja problema.

Prezentacija dostignuća Udruženja žena „Ternipe“ iz Pirota i Udruženja Romkinja „Osvit“ iz Niša.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Lokalne samouprave, predstavnice/i užičkih udruženja i Romkinje učesnice radionice.

Zajednički zaključak prisutnih je da je za dalji rad ključna saradnja između LS, Udruženja Roma Užice, Ženskog centra Užice, Saveta za RP grada Užica, Saveta za zapošljavanje, uz podršku drugih romskih organizacija iz Srbije kao i češće organizovanje ovakvih događaja.

Izložbena postavka stvaralaštva romskih žena nastalih kao produkt rada na radionicama za ekonomsko osnaživanje, umetničkih predmeta sa elementima romske kulture i umetničkih slika.      


Rodno budžetiranje u oblasti sporta - 27. juna 2013. u Užicu je održan seminar za članove i članice Saveta za RP grada Užica - Radne grupe za obrazovanje, na temu Rodno budžetiranje u oblasti sporta. Učesnici su dobili konkretna i vrlo primenljiva znanja koja će upotrebiti za postizanje ciljeva ravnopravnosti u sportu. Seminar je finansijski podržan od UN Women, a realizovan od strane Ženskog centra Užice i Centra za podršku ženama iz Kikinde.

   
  
 
       
Predstavljanje Saveta za RP grada Užica u Prijepolju.