Regionalni dijalog o preduzetništvu

Ženski centar Užice u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor i uz podršku Ambasade SAD sproveo je projekat Agenda za kreiranje prijateljskog i povoljnog okruženja za razvoj preduzetništva u Užicu i Zlatiborskom regionu.

Projekat je pošao od postavke da je preduzetništvo od izuzetne važnosti za razvoj Zlatiborskog okruga i da je važno podstaći razvoj preduzetničkog načina razmišljanja u svim sferama i sektorima ( javnom, privatnom i civilnom ).

Tokom projekta sprovedno je istraživanje koje je prezentovano na Konferenciji 04.02.2015. u Užicu, na kojoj je uzelo učešće preko 60 predstavnika LS, udruženja građana, obrazovnih institucija i pojedinaca koji su dali doprinos u formulisanju platforme Partnerstvo za preduzetništvo u Zlatiborskom okrugu.

Na Konferenciji su predstavljene prezentacije o istraživanjima u Srbiji i u Užicu i Zlatiborskom okrugu iz kojih se jasno vidi koje su prepreke, a koje šanse za unapređenje preduzetništva u Zlatiborskom okrugu i Srbiji. Učesnici Konferencije su se složili da su prioritetne aktivnoisti za 2015 godinu:

 1. Predstavljanje i potpisivanje platforme Partnerstvo za preduzetništvo i umrežavanje onih koji podržavaju preduzetništvo i samih preduzetnika kroz regionalni forum;
 2. Izrada akcionih planova za jačanje preduzetništva na lokalnom i regionalnom nivou i povezivanje sa postojećim strategijama, npr. Strategija održivog razvoja;
 3. Mapiranje postojećih institucija, preduzetnika i organizacija za podršku razvoju preduzetništva u okrugu i šire i inventor resursa koji postoje i nisu u upotrebi, npr. zgrade i objekti;
 4. Izrada trogodišnjih strateških prioriteta i uključivanje prioritetnih aktivnosti i inicijativa u budžetski plan za 2016. godinu;
 5. Korišćenje sredstava i mogućnosti koje donose lokalne akcione grupe (LAGs);
 6. Pojednostavljivanje procedura i pristupa informacijama za preduzetnike u konsultaciji sa udruženjima;
 7. Kampanja za promenu svesti o preduzetništvu kao dragocenom doprinosu razvoju;
 8. Podrška inovacijama, kreativnim industrijama, preduzetništvu u kontekstu ruralnog razvoja, turizma, ali pre svega dobrim preduzetničkim idejama bez obzira na sektor;
 9. Poboljšati turističku signalizaciju u regionu;
 10. Prepoznavanje i popunjavanje rupa u dostupnosti poslovnih podataka u Zlatiborskom okrugu;
 11. Projekat Povratak na selo namenjen gradskim porodicama i dijaspori sa ponudom koja je prilagođena njihovim potrebama;
 12. Rad sa medijima na promeni slike o preduzetnicima i preduzetništvu.


Nakon Konferencije održana su dva okrugla stola, jedan u Užicu, koji je imao regionalni karakter i na kome je otvoren dijalog o tome kako unaprediti preduzetništvo u jednom od najperspektivnijih okruga u Republici Srbiji, a drugi u Novoj Varoši sa posebnim osvrtom na Novu Varoš, kao opštinu koja izdavaja najviše sredstava za razvoj preduzetništva u Zlatiborskom okrugu.

Tokom Projekta je:

Snimljen film o uspešnim preduzetničkim inicijativama i preduzetnicima/cama iz Zlatiborskog okruga i urađene:

Platforma - Partnerstvo za preduzetništvo u Zlatiborskom okrugu

Izveštaj - Partnerstvo za razvoj preduzetništva u Zlatiborskom okrugu ukome je prikazan pregled stanja i programa podrške preduzetništvu uZlatiborskom okrugu

Brošura - Partnerstvo za razvoj preduzetništva u Zlatiborskom okrugu ouspešnim preduzetničkim inicijativama

YouTube видео


 Infoera

YouTube видео


08.09.2015. - Održana je radionica o preduzetništvu žena u saradnji sa Forumom za razvoj preduzetništva žena u Srbiji i organizacijom Preduzetništvo. Radionica je deo aktivnosti u okviru regionalnog projekta „Žensko preduzetništvo – motor za stvaranje radnih mesta u Jugoistočnoj Evropi”. Ona je i nastavak aktivnosti koje je Ženski centar Užice pokrenuo u Zlatiborskom okrugu u okviru Partnerstva za razvoj prijateljskog okruženja za razvoj preduzetništva, kao jedan širi strateški okvir, a u čemu su mnogi od vas uzeli aktivno učešće.

 


https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/preduzetnistvo/Izvestaj%20160.jpg


https://drive.google.com/file/d/0B6SzlWk1nvbUY2Znd3BsYVFxN2M/view?usp=sharing