Javna akcija u okviru projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ na platou ispred Ekonomske škole i Gimnazije. Uz ovu akciju izvedena je i akcija „Zaštićena“ koja se odnosi na seksualno uznemiravanje žena i devojaka.
Iscrtavanje grafita Mogu da neću i radionica “Ljudska prava i globalne teme” sa učenicima Medicinske škole u okviru projekta Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje.


 
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/2.jpg?attredirects=0
 

 
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/3.jpg?attredirects=0


https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/5.jpg
 
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/4.jpg
 


https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/6.jpg
 
Izrada ruža za 8 mart sa podržavajućim porukama ženama.

 
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/IMG_20170303_220026.jpg?attredirects=0

 https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/20170307_190726.jpg

 
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/IMG_20170303_205651.jpg
 
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/IMG_20170303_205706.jpg
 


https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/8.mart%202017%20001.JPG
 
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/IMG_20170303_205720.jpg
Nakon svojih vršnjaka i vršnjakinja iz Medicinske, učenice i učenici Ekonomske škole dobili su sertifikate o uspešno savladanom gradivu trodnevne radionice AŽC-a "Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje" u realizaciji Ženskog centra Užice. Polaznice i polaznici seminara iz obe škole formirali su timove koji vec uveliko vredno rade na planiranju aktivnosti koje će se u narednom periodu sprovoditi u našem gradu, sa ciljem podizanja svesti o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u široj zajednici.


Prva u nizu vršnjačkih radionica o rodno zasnovanom nasilju u okviru projekta “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ uspešno je održana 10.11.2016. godine sa učenicama i učenicima Medicinske škole u Užicu. Užice je jedan od 10 gradova u kojima će se održati trodnevne vršnjačke radionice AŽC-a o diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju. Cilj projekta jeste doprinos povećanju bezbednosti mladih u srednjim školama i na fakultetima u Srbiji od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN). Učesnice i učesnici radionica sačiniće sopstvene planove aktivnosti i do kraja godine biće aktivni u našem gradu i izvoditi akcije koje su osmislili kako bi prenosili stečena znanja, kako vršnjacima i vršnjakinjama, tako i široj zajednici.
“Ženska misija počinje!” – završen trening za vršnjačke edukatorke u okviru projekta “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”

http://womenngo.org.rs/vesti/781-zenska-misija-pocinje-zavrsen-trening-za-vrsnjacke-edukatorke-u-okviru-projekta-nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje
U Medicinskoj školi u Užicu su održane dve radionice na temu porodičnog nasilja. Učesnici radionica su bili učenici i učenice iz različitih odeljenja Medicinske škole.

Ciljevi radionica su: podizanje svesti o nasilju u porodici i njegovim oblicima, kao i sticanje znanja o pojavi nasilja nad ženama; promovisanje empatije i samopouzdanja u zauzimanju stava protiv nasilja u porodici; razmena znanja i iskustava svih učesnika radionice; informisanje učesnika o institucialnim nadležnostima u situaciji porodičnog nasilja i o usluzi SOS telefona.

U prvom delu koji se odnosi na oblike nasilja najviše su navodili primere psihičkog nasilja, dok su im na pamet ređe padali seksualno i ekonomsko nasilje. Ono što je upečatljivo jeste da su neke grupe određen procenat krivice stavljale na žrtvu nasilja, pa bar zbog toga što se nije jače borila protiv nasilnika. Dilema učenika, takođe, bila je prijavljivanje nasilja zbog staha od nasilnika, pa im je dodatno objašnjeno da prijava policiji može biti potpuno anonimna.

Na samom kraju učenici su na cedulje zapisali svoje komentare. Svi su bili pozitivni, uz navođenje da su dosta naučili, da im se dopada što su svi učestvovali, kao i da bi voleli da je trajalo duže i da češce imaju radionice ovog tipa.  


https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/nulta-tolerancija-na-rodno-zasnovano-nasilje/logo%20160.png