25.11.2015. - aktivistkinje Ženskog centra Užice su organizovale uličnu akciju potpisivanja razglednica od strane građana, koje će biti upućene  Ministarstvu pravde i Ministarstvu za rad, kao i deljenje propagandnog materijala posvećenog borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Akcija je posvećena Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, Kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i Kampanji za primenu Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u porodici.

Radio Luna

TV Lav21.10.2015. - U okviru aktivnosti promocije SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja, članice Ženskog centra Užice su imale uličnu akciju deljenja letaka i razgovora sa građanima/kama na temu nasilja. Tom prilikom podeljeno je preko 500 lifleta, a građani/ke će o akciji i uslugama SOS telefona moći da saznaju više iz medijskih priloga. Događaj je organizovan u svrhu podizanja nivoa informisanosti građana/ki o postojanju SOS telefona za prijavu nasilja u porodici i partnerskim odnosima, kao i preventivno delovanje i podizanje svesti lokalne zajednice o neprihvatljivosti porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.


Užička nedelja

25.06.2015. - Na Gradskom trgu u Užicu, aktivistkinje Ženskog centra Užice su organizovale uličnu akciju potpisivanja podrške predlozima i komentarima Autonomnog ženskog centra iz Beograda na nacrt Zakona o policiji, koji su upućeni Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Građani/ke su potpisivali podršku na promotivnom materijalu Kampanje za primenu Konvencije koji će zatim biti upućeni Ministarstvu unutrašnjih poslova. Podnetim predlozima se zahteva uvođenje hitnih mera zaštite u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Usvajanjem ovog predloga, policija bi dobila ovlašćenje da učiniocu nasilja u porodici izrekne meru privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja i meru privremene zabrane kontaktiranja sa žrtvom radi sprečavanja daljeg vršenja nasilja.
Ove mere bi policijski službenici izricali u formi Rešenja u roku od najviše 48 časova od prijave događaja, sa vremenskim trajanjem od 14 dana. Predlog je napravljen po uzoru na austrijski zakon o policiji i druge prateće zakone i odgovor je na nepravdu koja se čini ženama i deci, žrtavama nasilja, koji su prinuđeni da izađu iz svojih domova i da borave u “sigurnim kućama” ili na drugim mestima i da na taj način budu kažnjeni, a počinilac nasilja da ostane u prostoru i da ne snosi nikakve negativne posledice kažnjivog ponašanja.

10.06.2015. - Danas je u Užicu održana regionalna tribina “Saradnjom do boljih rezultata u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”. Učesnici su bili predstavnici Policije, zdravstvenih institucija, centara za socijalni rad, predstavnica Ženske odborničke mreže iz Užica, tela za rodnu ravnopravnost, lokalne samouprave Užica, ženskih grupa iz Užica i opština Zlatiborskog okruga.
 
Na tribini su govorile načelnica PU Užice, Dragica Jevtović, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda, narodna poslanica Ivana Stojiljković, predsednica Saveta za RP, Natalija Vasilić i Radmila Gujaničić iz Ženskog centra Užice.

Tema tribine je bila primena Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i kako saradnja među svim akterima u zajednici može doprineti njenoj boljoj primeni. Kao i uvek, i na ovoj tribini je konstatovano da zakonska rešenja nisu loša, ali se ne primenjuju.

Tanja Ignjatović je navela primer da se mera iseljenja nasilnika vrlo retko primenjuje, iako postoji zakonska mogućnost, da se retko izriču kazne, a i kada se izreknu one su blage. Naročito često se izriču uslovne kazne. Istaknuto je da država mora nasilniku da pokaže rešenost da se primenjuje zakon, a isto tako i na svaki drugi način da se obeshrabri u vršenju nasilničkog ponašanja. Bilo je reči o oduzimanju oružja i bezbednosnoj proceni.
Predstavnici zdravstvenih institucija su zatražili podršku u edukaciji na ovu temu. Posebna tema je bila uspostavljanje SOS telefona za žene žrtve nasilja na nacionalnom i lokalnom nivou. Opšti zaključak je da je saradnja neophodna da bismo postigli - Nultu toleranciju na nasilje nad decom i ženama!


Infoera
05.05.2015. - Poverenica za zaštitu ravnopravnosti - Nevena Petrušić, predstavila Poseban izveštaj o diskriminaciji žena u Srbiji i istakla seksizam, stereotipe, predrasude i nasilje kao najrasprostranjenije oblike diskriminacije žena u društvu.
08.03.2015 - U organizaciji Ženskog centra Užice, Saveta za ravnopravnost polova i Ženske odborničke mreže u Užicu je održana šetnja za podršku otvaranju SOS telefona za žene žrtave nasilja i prodaja šeširića od recikliranog tekstila za uspostavljanje Fonda za žene žrtve nasilja.
Pored aktivistkinja Ženskog centra Užice akciji su se odazvali predstavnici/ce političkih partija, članice Ženske odborničke mreže i narodna poslanica. Snažnu podršku pružio je i gradonačelnik Užica, predsednik Skupštine i članice gradskog Veća. Povorka koja se kretala od Trga partizana do Narodnog muzeja i natrag izazvala je veliko interesovanje građana/ki i medija koji su propratili ceo događaj.

Radio Luna

Zoom UE02.03.2015. - U Užicu će uskoro početi da radi SOS telefon za žrtve nasilja u porodici, izjavio je gradonačenik tog grada Tihomir Petković.  Za to je, kako se navodi, iz lokalnog budžeta predviđeno 500.000 dinara. On je najavio i da će Grad Užice na prvom zasedanju lokalnog parlamenta usvojiti Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. "Budžetom za ovu godinu za uspostavljanje SOS telefona planirano je 500.000 dinara. Po usvajanju povelje, u roku od dve godine bićemo u obavezi da napravimo akcioni plan sa prioritetima, merama i sredstvima za njihovo ostvarenje u cilju unapređenja ravnopravnosti u svim oblastima u okviru naših nadležnosti", rekao je Petković novinarima posle sastanka sa direktorkom Kancelarije za ljudska i manjinska prva Vlade Srbije Suzanom Paunović. Paunovićeva je istakla da će Užice biti 22. lokalna samouprava u Srbiji koja će potpisati Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti. “Užice već ima institucionalne mehanizme kad je u pitanju rodna ravnospravnost, poput Saveta, Mreže, ali i brojnih nevladinih organizacija. Ipak, bitno je da Užice što pre usvoji Evropsku povelju kako bi pokazali da je lokalna samouprava spremna da poštuje evropske standarde u ovoj oblasti”, rekla je novinarima Paunovićeva. Ona je naglasila da je neophodno ojačati i međusektorsku saradnju kako bi se efikasnije rešavali problemi pre svega nasilja u porodici. “Od početka godine usled nasilja u porodici preminulo je pet žena. Statistika je poražavajuća i zato je neophodna bolja međusektorska saradnja i pojačavanje odgovornosti nasilnika” naglasila je Paunovićeva.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović posle sastanka sa rukovodstvom Užica održala je i sastanak sa užičkom Ženskom mrežom i Savetom za ravnopravnost polova.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Radio Luna

Užička nedelja

B92

Danas


04.12.2014. god. u prostorijama PU Užice održan je Okrugli sto pod nazivom "Bezbedna". Okrugli sto su organizovali Ženski centar Užice i PU Užice.
Okrugli sto je posvećen suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama, povodom Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i Kampanji za primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Učesnici Okruglog stola su bili predstavnici svih institucija koje pružaju zaštitu ženama žrtvama nasilja. Načelnica PU je iznela plan saradnje na ovom planu u budućnosti i pozvala Lokalnu samoupravu i sve institucije na saradnju, jer problem nasilja nad ženama se može uspešno rešavati samo na taj način.
Predstavnice NVO Ženski centar Užice i Autonomni ženski centar iz Beograda su iznele podatke o problemima žena žrtava nasilja u pružanju podrške od strane institucija. Podaci govore da se zaštita i podrška moraju unaprediti.

Na Okruglom stolu je predstavljen i model aplikacije "Bezbedna" koji se može ugraditi u mobilni telefon, a može pružiti veći osećaj sigurnosti ženama, naročito u situacijama kada je žena potpuno sama. (Aplikacija se može preuzeti sa sajta Autonomnog ženskog centra).
Poseban utisak Okruglog stola je snažna poruka da će Država, ženama pružiti zaštitu i da nasilje nad ženama neće biti tolerisano.


Radio Luna


27.11.2014. u sali MZ Carina održana je tribina sa temom nasilja nad ženama i njihovom zaštitom u društvu, a na tribini su govorile predstavnice Policijske uprave Užice i aktivistkinje Ženskog centra Užice. Na tribini je predstavljen i model zaštite koji se koristi preko mobilnog telefona ugrađivanjem aplikacije "Bezbedna".


25.11.2014. - Ulična akcija podele propagandnog materijala protiv
nasilja nad ženama u organizaciji PU Užice i Ženskog centra Užice192Policijska uprava Užice sa područnim jedinicama uključila se u Kampanju "Potpisujem" za primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Na policijskim stanicama zalepljeni su plakati sa informacijama o nadležnostima za postupanje policije i centara za socijalni rad u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.23.10.2014. - Ženski centar iz Užica organizovao je okrugli sto na kome su razmatrane mogućnosti za izmene i dopune Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Užica. Okrugli sto je bio posvećen zaštiti žena žrtava nasilja, primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i modelima podrške žrtvama nasilja u gradu Užicu. Učesnici i učesnice okruglog stola bili su predstavnice Policijske uprave Užice, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku, predstavnice Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Užica, članice Ženske odborničke mreže, predstavnica Autonomnog ženskog centra iz Beograda i predstavnice Ženskog centra Užice. Okrugli sto je otvorila Radmila Gujaničić iz ŽC, predstavivši dosadašnje aktivnosti u okviru kampanje Potpisujem i napore za uspostavljanje i finansiranje specijalizovanog SOS telefona i sigurne kuće u Užicu. O značaju Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama govorila je Danijela Pešić iz AŽCa. U nastavku je diskutovano o sredstvima planiranim u gradskom budžetu za uspostavljanje SOS telefona za žene žrtve nasilja, koja nisu iskorišćena u planirane svrhe, već su delom u prvom rebalansu budžeta izbrisana, a planirano je njihovo potpuno ukidanje sa te pozicije u drugom rebalansu. Predstavnice ŽC su predstavile situaciju, napominjući da je glavni problem nastao zbog nedostatka političke volje da se dopuni postojeća Odluka o socijalnoj zaštiti kojom bi se predvidela usluga SOS telefona za žene žrtve nasilja. Posebno je istaknuto da je propušten konkurs kod EU, koji je bio namenjen uspostavljanju novih socijalnih usluga i podršci postojećim uslugama za koje lokalne samouprave nemaju sredstava. Učesnici su informisani o razlikama između dežurstava koje organizuje centar za socijalni rad i rada SOS telefona, uz napomenu da Konvencija insistira na ovoj vrsti specijalizovane podrške za žene žrtve nasilja.
Član Gradskog veća je izneo stav da Grad nema sredstava ali da će u narednim danima biti formiran Savet za socijalnu politiku, koji će razmatrati donošenje nove Odluke o socijalnoj zaštiti, te da će biti organizovana javna rasprava o Nacrtu Regionalne strategije za socijalnu politiku. Predstavnice Ženske odborničke mreže su se izjasnile da će preduzeti neohodne aktivnosti da pozicija SOS telefona u budžetu ostane makar i u simboličnom iznosu kako bi ostale otvorene mogućnosti da se u idućoj godini radi na uspostavljanju SOS telefona, kao i drugih mera podrške ženama žrtvama nasilja u porodici.
22.10.2014. - Ženski centar Užice organizovao je uličnu akciju posvećenu kampanji Potpisujem, za primenu Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama, koja je ratifikovana 31. oktobra 2013. godine. U kampanji učestvuje šest gradova iz Srbije sa ciljem da se preventivno deluje na nasilje nad ženama.

Radio Luna


01.08.2014. - Konvencija Saveta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupa na snagu 1. avgusta 2014. godine. Ovo je važan korak u istoriji ženskog pokreta, kao i podsetnik koliko još toga treba da bude učinjeno da bi se poboljšao položaj žena i njihove dece koja su preživela nasilje. Opširnije...25.06.2014. - Aktivistkinje Ženskog centra Užice organizovale su uličnu akciju u okviru kampanje ''Potpisujem'', gde su građanke i građani potpisivali razglednice koje su, kao podsetnik na data obećanja u prethodnom periodu, poslate donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Aktivnosti u Užicu će biti nastavljene i u daljem periodu.

YouTube видео

https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/najznacajniji-projekti/potpisujem---aktivnosti/CSR.jpg
https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/najznacajniji-projekti/potpisujem---aktivnosti/SOS%20UZICE.jpg22.01.2014. - Ženski centar Užice
je održao performans “Ono što niko ne voli treba promeniti” na Trgu Partizana. Oko 200 građana i građanki su potpisali podršku punoj primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, dok su aktivistkinje Ženskog centra delile informativni material.

18.12.2013. - Na okruglom stolu, koji je organizovao Ženski centar Užice, predstavljena je Konvencija SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici i diskutovano je o mogućnostima uticaja na izmene lokalne politike koja bi doprinela poboljšanju zaštite žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u porodici u Užicu.
Zaključeno je, između ostalog, da je neophodno organizovati sastanke predstavnika institucija, koje pružaju zaštitu od nasilja i donosilaca odluka, kako bi razmotrili mogućnosti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama, te da je potrebna edukacija opšte javnosti u Užicu putem medija i prisutnost ove teme tokom cele godine.

10.12.2013. - Ženski centar Užice je organizovao uličnu akciju na Međunarodni dan ljudskih prava. Aktivistkinje su napravile amaterski snimak, a lokalni radio Luna je izvestio o događaju. Opširnije...
http://www.radioluna.rs/uzicki-kraj/6346/uzicani-slozni-u-borbi-protiv-porodicnog-nasilja.html
Užičani složni u borbi protiv porodičnog nasilja

Povodom 25. novembra, Medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Ženski centar Užice organizovao je uličnu akciju prikupljanja potpisa za usvajanje Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama. Opširnije...


25.11.2013. - Ženski centar Užice je organizovao uličnu akciju sakupljanja potpisa i deljenja letaka za podršku primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Akcija je započela konferencijom za medije (RTS-TV1, TV Lav, TV 5, užičke ''Vesti'' i radio Luna).
Akciji su podršku dale odbornice, članice novoformirane Odborničke ženske mreže na čelu sa Predsednicom Saveta za ravnopravnost polova. Odbornice su direktno sa sednice izašle da svojim potpisom daju podršku Konvenciji. I pored veoma hladnog vremena građanke i građani Užica su se rado odazvali pozivu aktivistkinja, tako da je u kratkom roku sakupljeno 320 potpisa.
6.11.2013. - U okviru Kampanje koja promoviše primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, u Užicu je organizovana akcija lepljenja plakata sa porukama: Niko ne voli da bude pretučen, Niko ne voli brak pod prinudom, Niko ne voli nasilnike na slobodi, Niko ne voli tišinu posle poziva u pomoć...

31.10.2013.Ratifikovana Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Skupština Srbije danas usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.


17.10.2013. - U Narodnoj skupštini Republike Srbije započela je rasprava o Zakonu o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.30.09.2013. - Ženski centar Užice je uputio pismo svojim narodnim poslanicima i Ženskoj parlamentarnoj mreži, u kome ih je pozvao da glasaju za Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
31.01.2013. - Održan okrugli sto na kome je predstavljen sažetak istraživanja sprovođenja
Zakona o socijalnoj zaštiti – usluge za žene žrtve nasilja u porodici, na kome je razgovarano o rezultatima istraživanja i preporukama. Ženski centar Užice je partnerska organizacija AŽC-u iz Beograda, KOCD organizaciji za prava žena i u ovom projektu se opredelio za praćenje mera socijalne politike koje pokriva Odluka o socijalnoj zaštiti grada Užica: Praćenje usluga socijalne zaštite koje pokriva Odluka o socijalnoj zaštiti grada Užica. Praćenje usluga stanovanja u prihvatilištu Zabučje – usluge stanovanja koje se pružaju u ovom prihvatilištu sa posebnim osvrtom na privremeni smeštaj u prihvatilište za žrtve nasilja u porodici. Važna aktivnost unutar ovog projekta je prikupljanje i analiza podataka vezanih za sprovođenje odabranih mera socijalne zaštite na lokalnom nivou i prezentacija podataka sa ciljem upoznavanja zaintersovanih aktera u lokalnoj zajednici sa rezultatima  istraživanja.


04.12.2012. - Održan okrugli sto sa temom Мeđunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, sa osvrtom na kvalitet i vrstu usluga koje žrtve porodičnog nasilja mogu dobiti u gradu Užicu.

Na okruglom stolu je predstavljen liflet Usluge za žene i decu prema kojima je izvršeno nasilje u porodici u Užicu, koji je Ženski centar Užice uradio u okviru  regionalnog projekta Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena i žrtve nasilja. Liflet sadrži usluge koje gradske institucije pružaju žrtvama nasilja.