Tema emisije: Inicijativa za izgradnju sigurne kuće u Užicu i nasilje u porodici. Gosti emisije su Danijela Vasiljević, predsednica inicijativnog odbora za izgradnju sigurne kuće, Jelena Leković direktorka Centra za socijalni rad Nova Varoš i Rada Gujaničić, koordinatorka SOS telefona.

07.09.2017. - Nakon tribine "Primena Istanbulske konvencije i bolja zaštita žena žrtava porodičnog nasilja u Zlatiborskom okrugu", danas je održan i prvi sastanak inicijativnog odbora za izgradnju regionalne sigurne kuće u Užicu, kao jedan od modela u sprečavanju porodičnog nasilja, odnosno pružanja adekvatne pomoći žrtvama.

YouTube видео


Radio Luna31.08.2017. --Tribina “Primena Istambulske konvencije i bolja zaštita žena žrtava porodičnog nasilja na Zlatiborskom okrugu” je bila posvećena unapređenju i boljoj zaštiti osoba sa iskustvom nasilja na Zlatiborskom okrugu. Na tribini je zaključeno da je nepohodno uspostaviti Regionalni SOS telefon sa dežurstvom od 24 sata tokom cele godine, pokrenuti procese za izgradnju Sigurne kuće i formiranje fonda za finansijsku podršku ženama koje su preživele porodično nasilje.


Radio Luna

Užice - oglasna tabla
Radio Luna - Uskoro regionalni SOS telefon za žrtve porodičnog nasilja?
08.09.2016. - U organizaciji Ženskog centra Užice održan je Okrugli sto sa temom „Kako poboljšati zaštitu žena žrtava nasilja i žrtava porodičnog nasilja na Zlatiborskom okrugu - Regionalizacija SOS telefona?“ 

Na Okrugli sto su pozvani predstavnici devet lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga sa ciljem razmatranja mogućnosti za regionalizaciju SOS usluge za osobe sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Razlozi za otvaranje ovog dijaloga su pored unapređenja zaštite osoba sa iskustvom nasilja i održivost rada SOS telefona kao usluge, jer SOS telefon se finansira sredstvima Grada Užica, a od početka rada na njega se javljaju gađani i građanke svih opština Zlatiborskog okruga. 

Na Okruglom stolu su predstavljena strateška i zakonska dokumenta kao osnov za regionalizaciju i mogućnost da lokalne samouprave udruživanjem sredstava dobiju uslugu za svoje građane sa manje sredstava, koristeći već izgrađene kapacitete SOS službe Ženskog centra Užice. Prezentovana je Regionalna strategija socijalne zaštite, Zakon o socijalnoj zaštiti i mogućnosti korišćenja Namenskih transfera RS za oblast socijalnih usluga. Učesnicima je predstavljen način pružanja usluge i značaj koji ona ima za žrtve nasilja. Istaknuto je da je od 01.08.2015. do 31.07.2016. bilo preko 700 poziva. Pored informacija, psihološke i pravne pomoći  ženama je pružena podrška i u zapošljavanju, zapošljavanju članova  porodice, ostvarivanju prava na penziju, ostvarivanju svojinskih prava. Istaknut  je nedostatak sigurnih prostora za smeštaj žena u slučajevima akutnog nasilja. Takođe bilo je reči koliki značaj ima u podizanju svesti javnosti obaveštavanje putem medija i štampanog materijala distribuiranog uz račune Infostana i da je obaveštavanje učinilo da se broj poziva povećao za dva i po poziva dnevno.


Predstavnici prisutnih lokalanih samouprava su se složili da je zaštita žrtava od nasilja veoma potrebna i da je potrebno nastaviti dijalog na ovu temu. U narednom periodu od strane Ženskog centra Užice uz podršku Grada Užica biće upućene inicijative svim lokalanim samoupravama na Zlatiborskom okrugu za regionalizaciju ove usluge koje će sadržati predloge sa dopunu Odluka o socijalnoj zaštiti i predlog finansijske konstrukcije za rad SOS telefona. Ukoliko bi lokalne samouprave prihvatile ovu inicijativu ispunile bi zakonske obaveze koje proizilaze iz Zakona o socijalnoj zaštiti RS i Zakona o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici, a podelom troškova usluga bi svaku LS koštala manje.

 


UNDP Srbija