8. mart 2016. -  Akcija prikupljanja potpisa za postavljanje obeležja ženama iz Užičke ženske podružine (1878-1941) i prodajni štand proizvoda od recikliranog tekstila za podršku žrtvama porodičnog nasilja.

Užička ženska podružina je najstarije udruženje žena u Užicu, osnovano 2.februara 1878. sa ciljem “usavršavanja ženskog pola i osnivanja škole”. Podružina se tokom svog višedecenijskog postojanja i rada požrtvovano i nesebično borila da se u jednoj patrijarhalnoj sredini, kakvo je bilo Užice, izbori da srpske žene izađu iz anonimnosti u kojoj su do tada živele. Najvažniji cilj Podružine bio je otvaranje Ženske radeničke škole “u kojoj bi se ženska deca spremala i upućivala za dobre i valjane radenice”. Škola je počela sa radom 1.oktobra 1884. O humanitarnom i prosvetnom radu njihove Organizacije možete pročitati na linku.