Ženski centar Užice je, nakon dve i po godine rada, dobio licencu za pružanje usluge SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja u porodici. Dobijanjem licence za ovu uslugu Ženski centar Užice je postao deo sistema socijalne zaštite, što znači da Usluga ispunjava sve standarde i uslove za pružanje ove usluge propisane od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja.
Kao licencirani pružalac usluge nadamo se boljoj saradnji i većem uvažavanju ove podrške za žrtve nasilja od strane institucija koje pružaju zaštitu od nasilja u porodici i lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga, koje bi trebale da finasiraju socijalne usluge za svoje građane, kako predviđa Zakon o socijalnoj zaštiti.
Građanke i građani su prepoznali značaj podrške koju dobijaju putem SOS telefona Ženskog centra Užice, o čemu govore podaci iz ranijih godina, ali i podaci da je od početka godine, zaključno sa 15.05.2018. primljeno 418 poziva, obavljeno 40 sati individualnih konsultacija, urađeno 11 pravnih akata i da je ukupan broj korisnika/ca u 2018 na SOS telefonu i individualnim konsultacijama do sada 66, od čega su 61 žena i 5 muškaraca.YouTube видео

Tribina “Primena Istanbulske konvencije i bolja zaštita žena žrtava porodičnog nasilja na Zlatiborskom okrugu” je bila posvećena unapređenju i boljoj zaštiti osoba sa iskustvom nasilja na Zlatiborskom okrugu. Na tribini je zaključeno da je nepohodno uspostaviti Regionalni SOS telefon sa dežurstvom od 24 sata tokom cele godine, pokrenuti procese za izgradnju Sigurne kuće i formiranje fonda za finansijsku podršku ženama koje su preživele porodično nasilje.


YouTube видео
Na predlog Ženske odborničke mreže, Ženski centar Užice je dobio Plaketu grada Užica. Plaketa je dodeljena za dugogodišnji uspešan rad i zasluge na polju unapređenja rodne ravnopravnosti, zalaganju za prava žena, podršci seoskim udruženjima žena i uspesima u sferi socijalnog preduzetništva, kao i dobijenih nagrada za inovativnost na polju kreiranja reciklaže tekstila i uspešno predstavljanje Užica na međunarodnom i nacionalnom planu. 
http://www.reciklazatekstilauzice.com/index.php/sr/Preduzetništvohttps://sites.google.com/site/zenskicentarue/home/logo_160.jpg


https://sites.google.com/site/zenskicentarue/home/logo%20160.png