https://drive.google.com/file/d/0B6SzlWk1nvbUdUJSX3VCc3V2akk/view?usp=sharing

8. mart 2016. -  Akcija prikupljanja potpisa za postavljanje obeležja ženama iz Užičke ženske podružine (1878-1941) i prodajni štand proizvoda od recikliranog tekstila za podršku žrtvama porodičnog nasilja.

Užička ženska podružina je najstarije udruženje žena u Užicu, osnovano 2.februara 1878. sa ciljem “usavršavanja ženskog pola i osnivanja škole”. Podružina se tokom svog višedecenijskog postojanja i rada požrtvovano i nesebično borila da se u jednoj patrijarhalnoj sredini, kakvo je bilo Užice, izbori da srpske žene izađu iz anonimnosti u kojoj su do tada živele. Najvažniji cilj Podružine bio je otvaranje Ženske radeničke škole “u kojoj bi se ženska deca spremala i upućivala za dobre i valjane radenice”. Škola je počela sa radom 1.oktobra 1884. O humanitarnom i prosvetnom radu njihove Organizacije možete pročitati na linku.

Pored toga aktivistkinje Ženskog centra Užice su na štandu prodavale proizvode od  recikliranog tekstila izrađene u sopstvenoj radionici, a novac od prodatih proizvoda biće predat u Budžet grada Užica za podršku žrtvama porodičnog nasilja.
Na predlog Ženske odborničke mreže, Ženski centar Užice je dobio Plaketu grada Užica. Plaketa je dodeljena za dugogodišnji uspešan rad i zasluge na polju unapređenja rodne ravnopravnosti, zalaganju za prava žena, podršci seoskim udruženjima žena i uspesima u sferi socijalnog preduzetništva, kao i dobijenih nagrada za inovativnost na polju kreiranja reciklaže tekstila i uspešno predstavljanje Užica na međunarodnom i nacionalnom planu.

KLIKNI I POŠALJI RAZGLEDNICU VLADI REPUBLIKE SRBIJE


http://www.potpisujem.org/srb/
 

Autonomni ženski centar je početkom novembra 2015. započeo kampanju "Zaustavite nasilje. Sa reči - u akciju!", koja je usmerena na donosioce odluka u Srbiji zahtevom da se dosledno primenjuje Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
Poruke kampanje vidljive su na bilbordima i stajalištima u sedam gradova u Srbiji, kao i na plakatima i u spotovima koji se prikazuju na LED ekranima u vozilima gradskog saobraćaja u Beogradu. Kampanja je za nekoliko dana privukla veliku pažnju javnosti, imajući u vidu da je pristigao veliki broj potpisa podrške putem sajta i da je poslato gotovo 1.000 elektronskih razglednica.

Svi koji žele da se uključe u kampanju mogu poslati elektronsku razglednicu po svom izboru Vladi Republike Srbije, postaviti je na svom FB profilu i/ili twitter nalogu. U narednom periodu biće organizovane ulične akcije, na kojima će građanke i građani moći da dobiju razglednice u štampanoj formi i pošalju na adrese Vlade Republike Srbije.

YouTube видео


 
http://www.potpisujem.org/srb/Preduzetništvohttps://sites.google.com/site/zenskicentarue/home/logo_160.jpg