Ženski centar Užice je, nakon dve i po godine rada, dobio licencu za pružanje usluge SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja u porodici. Dobijanjem licence za ovu uslugu Ženski centar Užice je postao deo sistema socijalne zaštite, što znači da Usluga ispunjava sve standarde i uslove za pružanje ove usluge propisane od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja.
Kao licencirani pružalac usluge nadamo se boljoj saradnji i većem uvažavanju ove podrške za žrtve nasilja od strane institucija koje pružaju zaštitu od nasilja u porodici i lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga, koje bi trebale da finasiraju socijalne usluge za svoje građane, kako predviđa Zakon o socijalnoj zaštiti.
Građanke i građani su prepoznali značaj podrške koju dobijaju putem SOS telefona Ženskog centra Užice, o čemu govore podaci iz ranijih godina, ali i podaci da je od početka godine, zaključno sa 15.05.2018. primljeno 418 poziva, obavljeno 40 sati individualnih konsultacija, urađeno 11 pravnih akata i da je ukupan broj korisnika/ca u 2018 na SOS telefonu i individualnim konsultacijama do sada 66, od čega su 61 žena i 5 muškaraca.


Udruženja Ženski centar Užice i Fenomena iz Kraljeva u okviru projekta

 “Seoske žene Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga su snaga zajednice” 

koji je finansijski podržan od UN Women Serbia, raspisuju 

Javni poziv

za obuku - započinjanje ili razvijanje posla u oblasti agro-biznisa poljoprivrednica sa seoskih područja Zlatiborskog, Raškog i Moravičkog okruga. Оbuka obuhvata učenje o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, principima organske proizvodnje hrane, standardima u proizvodnji i preradi proizvoda, pravnim aspektima poslovanja, fondovima i subvencijama, zadrugarstvu, učenje kroz primere vezano za tematske mreže: Slow Food,  WWOOF, Serbia Organica.

Pored teoretskog rada polaznice će imati i praktične vežbe koje se odnose na izradu biznis plana. Od svih poslovnih ideja prezentovanih na obuci od strane polaznica, 12 najboljih poslovnih ideja dobiće nepovratnu podršku od 60.000 RSD u opremi i alatu. 

Pored toga, sve učesnice će biti u prilici da se takmiče za dodatnu DAFF finansijsku investiciju Udruženja Fenomena i da dve najbolje ideje dobiju mogućnost podrške. 

Prijave se primaju do 10.11.2018. putem elektronske pošte womencenue@gmail.com ili putem telefona 031-512 005. U prijavi je potrebno navesti ime, prezime, godište, mesto stanovanja, kao i vaš kontakt telefon i e-mail adresu, razlog zbog koga se prijavljujete na obuku, koji posao želite da razvijete ili započnete, šta vam nedostaje da biste pokrenule posao. Odabrane učesnice biće kontaktirane putem telefona najkasnije do 15.11.2018. godinehttps://drive.google.com/file/d/1HADvYUxyDZCRzAal0mOH5DKqSu9Sstjs/view?usp=sharing
Tribina “Primena Istanbulske konvencije i bolja zaštita žena žrtava porodičnog nasilja na Zlatiborskom okrugu” je bila posvećena unapređenju i boljoj zaštiti osoba sa iskustvom nasilja na Zlatiborskom okrugu. Na tribini je zaključeno da je nepohodno uspostaviti Regionalni SOS telefon sa dežurstvom od 24 sata tokom cele godine, pokrenuti procese za izgradnju Sigurne kuće i formiranje fonda za finansijsku podršku ženama koje su preživele porodično nasilje.


YouTube видео
Na predlog Ženske odborničke mreže, Ženski centar Užice je dobio Plaketu grada Užica. Plaketa je dodeljena za dugogodišnji uspešan rad i zasluge na polju unapređenja rodne ravnopravnosti, zalaganju za prava žena, podršci seoskim udruženjima žena i uspesima u sferi socijalnog preduzetništva, kao i dobijenih nagrada za inovativnost na polju kreiranja reciklaže tekstila i uspešno predstavljanje Užica na međunarodnom i nacionalnom planu. 
http://www.reciklazatekstilauzice.com/index.php/sr/Preduzetništvohttps://sites.google.com/site/zenskicentarue/home/logo_160.jpg


https://sites.google.com/site/zenskicentarue/home/logo%20160.png