Zen-meditatie

ZEN
is een school binnen het Mahayana-boeddhisme
waarin de nadruk ligt op 'za-zen'
zitten-in-aandacht:
onbeweeglijk
volgens een strikt voorgeschreven houding
met een diepe buikademhaling
in volledige stilte.


Bij deze vorm van meditatie
gaat het om een direct intuïtief inzicht,
eerder dan een intellectueel begrijpen.

Belangrijk hierin is het ontspannen gewaarzijn
van alles wat zich hier en nu voordoet,
zowel tijdens za-zen als in het dagelijks leven.
Hierdoor ontstaat een open aandacht.


Dit houdt ook in
dat men de voortdurende 'innerlijke monoloog',
gedachten en hersenspinsels allerhande, overstijgt
door deze rustig
net als alle zintuiglijke indrukken,
op te merken,
zonder vast te houden,
zonder te 'onderdrukken'.

Zen is niet anti-intellectualistisch,
maar verlost ons van onze gehechtheid aan dat denken.

Enkel in het aanwezig zijn in een volle, open aandacht, hier-en-nu,
kan een inzicht in de eigen ware aard tot stand komen,
het intuïtieve inzicht
dat alles en iedereen onlosmakelijk deel is van het Mysterie
oergrond van alles.Mysterie
waar vele religieuze tradities
in verschillende bewoordingen naar verwijzen.
Een intensieve zenpraktijk kan de weg vrijmaken
voor een dieper besef van dit Mysterie,
en leiden tot een innerlijke omvorming.

Stilte, stilte...
Kijk nauwlettend naar jezelf...
Dat is de Weg van Zen.
(Hozumi Roshi)