Zen-gemeenschap'Is hier in de omgeving geen zen-groep?'
Een vraag van buitenaf,
anno 1984,
waar je op ingaat:
je gaat samen 'zitten'
- hier - 
in de poortzaal van de abdij.

Boeddhisme en Christendom ontmoeten elkaar hier
in wederzijds respect,
wars van enig gevoel van superioriteit van welke kant ook.
Een ontmoeting
die leidt tot uitzuivering en verdieping
van ieders eigen Traditie.
Maar ook
mensen die nergens meer bij horen
vinden hier, in deze ontmoeting, waarden terug
die wezenlijk zijn voor 'fundamentele menselijkheid',
waarden die in de huidige samenleving
in het gedrang zijn gekomen.
Stilaan vormt zich een groepje van enkele mensen
die geregeld samenkomen
om te 'zitten'
za-zen.

In de loop der jaren
zijn wij gegroeid 
tot een gemengde gemeenschap van mannen en vrouwen
boeddhisten, christenen, vrijzinnigen, 
anders-denkenden, anders-gelovigen,
geestelijken en leken,
en vooral van zoekende mensen,
velen met een christelijke achtergrond.


De gastheer/voorganger, Staf Feyaerts,
had al enkele jaren eerder zenonderricht gekregen 
van H. Enomiya Lassalle, s.j.
In 1990 nam hij deel aan een 'spirituele uitwisseling"'
met Japanse zenmonniken, 
georganiseerd door de MID (Monastieke Interreligieuze Dialoog)
In Japan ontmoette hij Hozumi Gensho Roshi, 
van de Hanazono Universiteit in Kyoto 
en leerling van o.m. Hisamatsu Shin'ichi. 
Sindsdien loopt hij steevast in het spoor van deze Rinzai-meester.


In de stilte van za-zen
in het samen delen van elkaars brood
op zen-zaterdagen
groeit verbondenheid
met elkaar
en met de abdijgemeenschap.
Zo is de 'Zengemeenschap van Averbode' ontstaan:
de 'sangha'
Zen-Poort-Averbode