Dagelijks zen       
Intensieve beoefening in de Zendo
dagelijks 'zitten'
juist ethisch gedrag
zijn wezenlijke elementen
op de weg van innerlijke omvorming.
Za-zen
samen in de Zendo
samen zitten
elkaar dragen
nauwlettend naar jezelf kijken
ingaan tot je ware zelf.

Je neemt het mee naar je leven van elke dag:
aandacht,
loslaten.
Discipline van de Zendo
wordt zelfdiscipline in je dagelijks leven.

Zen in je dagelijks leven is ook
elke dag 'zitten'
al is het maar één keer 20 à 30 minuten.
Het vraagt discipline.

Ethisch gedrag
leven vanuit 'de vijf leefregels':
niet doden of kwaad doen aan levende wezens,
niet nemen wat je niet gegeven is,
geen seksueel wangedrag,
geen valsheid in je spreken
en geen bedwelmende middelen gebruiken.
Kortom: respect voor alles wat leeft.

"Wie zijn eigen religie vereert
en andere religies veroordeelt
doet dit vanwege toewijding aan zijn eigen religie.
Maar het tegendeel is waar,
door dit te doen
brengt men zijn eigen religie ernstige schade toe.
Laat allen luisteren en bereid zijn te luisteren
naar de leringen die door anderen worden onderwezen."

(uit een van de edicten van keizer Asoka, 272-232 voor Christus)