חזרה לדף הבית  

 תוכן העניינים

 

אקדמות לזן: אלי גיא                              5

במקום הקדמת המחבר:

משני עברי המשל                                      14

רשימת המשלים                                       15

ספר ראשון: 31 משלי זן יפניים               17

ספר שני: עוד 16 משלי זן                         91

ספר שלישי: 20 משלי הסוּפי                    121

מקורות והערות                                        157