ЗА НАС


 

 ПОЧЕТНА

ЗА НАС

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

КОНТАКТ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

ДОКУМЕНТИ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

БИБЛИОТЕКА

ЕГИПЌАНИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ПРОФЕСИЈА

            Првото Основачко собрание на Здружението „Египќани“ се одржа на ден 24.06.1990 година во Домот на културата „Глигор Прличев“ во Охрид.

            На основачкото собрание се избра Советот на здружението од следните членови:

                Назми Арифи - Претсеател

                Усни Земоски - Потпретстедател

                Снежана Халими - Секретар

                Шаќир Демирали - Благајник

                Членови:  Решат Абаз, Раим Курто, Минуре Халими, Рамадан Асани, Баки Османи, Камбер Демирали и Џеват Изетоски.

 Надзорен одбор

Бајрам Османоски - Претседател

Лулзим Рахимовски и Реџеп Рустем членови.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

             Од 1990 година до денес Здружението преку различните форми на дејствување успеа да го зачува идентитетот на Египќаните во Република Македонија.

             На седмото изборно собрание, во раководството избрани се пред се млади високо образовани луѓе, кои ја претставуваат новата современа генерација носител на активностите во насока на подобрување на статусот на Египќаните во Република Македонија како национално малцинство.

             Новото Претседателство го сочинуваат:

  


ХЕРМИН РАПОСКИ    Претседател

 

 

 

 

 

ОМЕР ЗЕКИРОВСКИ  Потпретседател 

 

 

 

 

Вахид Мемед

Секретар 

 

 

         СЕЛМА ЗЕЈНЕЛ                                        Член на Претседателството 

 

 

 

 

     МУКРЕМ ЧУКОСКИ                             Член на Претседателството 

 

 

 

 

 

 

 СТРУКТУРА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Здруженеито на Египјаните на Македонија е чадор организација која во себе ги обединува следните организации:

„АМОН РА“ - Здружение на Египќаните на Битола

„ИЗИДА“ - Ресен

„ХХХХХХХХ“ - Кичево

„ХХХХХХ“ - Охрид

„ХХХХХХ“ -Струга