ДОКУМЕНТИ
 

ПОЧЕТНА

ЗА НАС

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

КОНТАКТ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

ДОКУМЕНТИ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

БИБЛИОТЕКА

ЕГИПЌАНИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ПРОФЕСИЈА


 Статут на Здружението на Египќаните на Република Македонија

StatutnaZEM.doc

 

Mеморандум за статусот на Египќаните во Република Македонија

Memorandum.doc 


Кривична пријава до Емина Шемо од Охрид и партијата 

Демократски сили на Ромите од Македонија

KRIVICNAPRIJAVA.doc 


БАРАЊЕ ЗА ДОСЛЕДНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНОТ VI ОД УСТАВОТ НА РЕПУБИКА МАКЕДОНИЈА ИСПРАТЕНО ДО ПРЕМИЕРОТ Г. НИКОЛА ГРУЕВСКИ

 AMANDMAN.doc 


 СОВЕТОДАВЕН КОМИТЕТ НА РАМКОВНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

Став  за Република Македонија усвоено на 27 мај 2004 година (извадок за статусот на Египќаните во Македонија)

 

 Коментар на Сојузот на Балканските Египќани по однос на нацрт текстот

 Втор извештај на Владата на РМ по Рамковната конвенција за национални малцинства  на Советот на Европа