Statuten

 

Stichting Zelhems erfgoed bestaat sinds 13 december 2004. De belangrijkste regels die binnen de stichting gelden zijn vastgelegd in de Statuten.