Startpagina

Zelfonderzoek

Jezelf onderzoeken, hoe moet dat? Denk daar over na voor je verder leest.

1. Jezelf onderzoeken begint met bidden. Je vraagt aan God:

‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen

verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.’ (1)

Verkeerde dingen komen tussen God en jou. Je vraagt of God je leert te zien wat goed en fout is.

2. Jezelf onderzoeken gaat verder met bijbel lezen

'De HEER zei tegen Mozes: Zeg tegen de gemeenschap van Israël: 'Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God ben heilig.'' (2)

Als je je verdiept in Gods regels (de wet) merk je hoeveel zonde je soms doet. Daar kun je verdrietig van worden.

3. Vertel het God als het mis gaat (bidden), zeg dat het je spijt en dat je graag

anders zou willen.

‘Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam.’ (3)

4. In de bijbel lees je hoeveel God van je houdt. Dankzij Jezus vergeeft God je. De heilige

Geest helpt je om steeds meer Gods wil te doen.

‘Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs

mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt,

op u blijf ik hopen, elke dag weer.’ (4)


5. Wat wordt het leven mooi als God vergeeft en vernieuwt! Je zingt:

Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen.(5)

Jezelf onderzoeken: dat doe je met hulp van Gods Geest. Door te bidden, de bijbel te

lezen en te zingen.

Doe een ‘onderzoek’ in de volgorde zoals hierboven staat en eindig met een loflied.

___

1) Ps. 139: 23, 24    2) Lev. 19: 1, 2    3) Ps. 25: 11   4) Ps. 25: 4, 5      5) Ps. 103: 2, 3