BLATO


Blato je najstarije naselje na otoku Korčuli, smješteno po sredini zapadnog dijela uz istoimeno kraško polje. Po tom polju koje je poplavljivalo je i mjesto dobilo ime. Do 1911. godine Blatsko polje bilo je povremeno poplavljivano, tako da je stvaralo jezero koje je isušeno izgradnjom melioracijskih kanala i tunela za odvodnju vode u more na sjevernoj obali. Time se stvorio uvjet za još uspješnije iskorištavanje plodnog Blatskog polja.

Samo mjesto smjestilo se oko ravnog područja nazvanog Zlinje i po okolnim brežuljcima. Zlinje je ujedno i najpoznatija ulica u Blatu, s poznatim drvoredom lipâ i obližnjim parkom, koji pružaju izuzetan hlad tijekom ljetnih mjeseci.

Blato je inače kulturno i privredno središte otoka Korčule. Smješteno u središtu otoka te nije na moru. Kao takvo, Blato ima dvije morske destinacije, jedna najpopularnija,  smještena na sjevernoj strani otoka te gleda na Biokovo i otok Hvar a zove se PRIGRADICA
Druga, smijestena na južnu stranu otoka te gleda na Italiju i otok Lastovo a zove se PRIŽBA.

ENGLISH TRANSLATION

Blato is the oldest settlement on the island, situated in the middle of the western part of the same name karst field. According to this field which is poplavljivalo the place got its name. Until 1911. Blatsko the field was periodically flooded, so that created the lake was drained by the construction of melioration canals and tunnels for water drainage into the sea on the north coast. This created a requirement for more efficient exploitation of the fertile fields of Blato.

The place itself is situated around the main road called Zlinje and the surrounding hills. Zlinje is the most famous street in Blato, with the famous alley of trees and a nearby park, which provide excellent shade during the summer months.

Blato is the cultural and economic center of the island. Situated in the center of the island and not at sea. As such, Blato has two sites that are located on the sea, the first and most popular, is located on the north side of the island and overlooks the mountain and the island of Hvar is called PRIGRADICA.
Second, situated on the south side of the island and looking at Italy and the island of Lastovo is called PRIZBA.PANORAMA BLATA


ULAZ U BLATO IZ PRAVCA KORČULE


ULAZ U BLATO IZ PRAVCA V. LUKE


CENTAR

  
  

  
  

POGLED NA NOVOUREĐENI PARK

  
  


DOM UMIROVLJENIKA

  

PJACA

  

DREVNA VITEŠKA IGRA KUMPANIJA


OPĆINA TE ZGRADA DRUŠTVENO KULTURNIH DOGAĐANJA

  


ą
Zeljko Franic,
22. tra 2011. 12:30
Comments