Közlemények

Corona01

Meghívó év végi zárórendezvényre


 

Versenybizottsági döntés (2019. 02. 13.)

Tisztelt sporttársak, csapatvezetők!

A versenybizottság megtárgyalta a két csapat (Tungsram SE és a Bocfölde SE) közös beadványát a Városi és körzeti csapatbajnokság előrehozott, 21. fordulójára kiírt mérkőzésük újrajátszásról, és elfogadta a két csapat megegyezését, két kitétellel.

 1. A halasztott mérkőzést le kell játszani az utolsó 3 forduló előtt, ezért, amennyiben szabad a pálya, akkor 2019. március 13.-án (szerdán), ha foglalt, akkor április 3.-ig bármikor.

 2. A Tungsram által lejátszott csonka mérkőzés eredményét azonnal ki kell venni a táblázatból és az egyéni eredményekből is.

Ezenfelül minden csapatnak tudomásul kell venni, hogy az e-mail cím, amit a bajnokság elején megadtak, az a hivatalos értesítések fogadására szolgál. Az nem lehet kifogás ezentúl, hogy ’nem néztem meg’. Inkább egy-egy csapat adjon meg több e-mail címet is a biztonság kedvéért.

Meghívó

 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk 2017. október 26-én (pénteken) 17:30 órakor tartja a 2018. évi "Tisztújító" Közgyűlését

A közgyűlés helye: Zalaegerszeg/Andráshida Novák M. 4. szám alatti ROXY Klub helyiség.

Napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója a négyéves tevékenységről.

 2. A Szövetség pénzügyi beszámolója.

 3. Az Ellenőrző bizottság beszámolója és elfogadása.

 4. Alapszabály módosítás

 5. Az elnök, elnökségi tagok, az ellenőrző testület elnöke, annak, tagjainak, valamint a fegyelmi bizottság elnökének megválasztása.

 6. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

Kérjük, hogy akadályoztatás esetén helyettesről (a mellékelt meghatalmazással) gondoskodni szíveskedjen.

 

Zalaegerszeg 2018. szeptember 26.

Büki László
elnök
Versenybizottsági döntések, KÖZLEMÉNY!

Tisztelt sporttársak, csapatvezetők!

A Versenybizottság tudomására jutott, hogy egyes csapatok, csapatvezetők, játékosok, tudva, vagy tudatlanul, nem tartják be a 2018 – 2019. évi Versenykiírások egyes pontjaiban leírtakat. Különös figyelemmel a jogos, (jogtalan) játékos (ok) szerepeltetésekre, valamint a sportszerűtlen magatartásra vonatkozó szabályokra.

A 44. Szabadidő, valamint a Városi és Körzeti férfi csapatbajnokságok Versenykiírásai egységesen határozzák meg az erre vonatkozó szabályokat.

Az 1 – 4. fordulóban több csapat nem tartotta be a Versenykiírásban foglaltakat, amelyeket a nevezési díj befizetésével, illetve a Bajnokságra való Nevezéssel egyértelműen elfogadott.

KIVONAT A 2018 – 2019. évi Versenykiírásból:

A bajnokságban részt vehet minden olyan sportoló (nő és férfi), aki rendelkezik a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége által kiadott fényképes igazolással*, és nem szerepel a magasabb (felnőtt) osztályokban a bajnokság megkezdését követően (megyei bajnokságtól a Szuperliga bajnokságig bezárólag) a 2018 – 2019. évi bajnokságban.

Az nevezhető a magasabb osztályban szereplőnek, akinek egyesülete hazai illetve külföldi játékengedélyt váltott a játékos részére a 2018 - 2019. évi bajnokságra, független attól, hogy szerepel-e vagy sem a magasabb (felnőtt) osztályú bajnokságban. (megyei bajnokságtól a Szuperliga bajnokságig bezárólag) A bajnokság során mérkőzésenként egy csapatban, 1 fő (18 – 23 év közötti) ifjúsági játékos szerepeltethető.

Az ifjúsági játékos, (18 – 23 év közötti) aki év közben magasabb (felnőtt) osztályban szerepel, az attól kezdődően nem szerepelhet sem a Szabadidő (vegyes: női, férfi), sem a női, sem a Városi és Körzeti csapatbajnokságokban, és nem vehet részt az egyéni illetve a páros bajnokságban sem.

Ha mégis szerepelne, akkor jogosulatlan játékosként kell eljárni vele és a csapatával szemben, a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége által szervezett bajnokság teljes idejének figyelembe vételével.

Átigazolás, Igazolás, egyéb rendelkezések a Zalaegerszeg Városi Szövetségen belül:

Jogosulatlan szereplés esetén:

 • a Versenybizottságnak törölni kell a versenyző jogosulatlan szerepléssel elért eredményét,
 • ennek alapján kell megállapítani a mérkőzés végeredményét,

Ezúton is felhívjuk valamennyi résztvevő figyelmét arra, hogy a bajnokság során figyelmeztetni és büntetni fogjuk azokat a versenyzőket, akik a pályán tiszteletlen magatartást tanúsítanak, illetve nem tartják be a Zalaegerszeg Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége által kiadott Versenykiírásokat és a Fegyelmi Szabályzatot.

A fent leírtakkal kapcsolatban a Versenybizottság az alábbi határozatokat hozta:

 • 2018. szeptember 24-től szigorúan megköveteli a Versenykiírásban leírtak betartását.
 • Mivel az 1 – 4. fordulóban a csapatok részéről Óvás nem érkezett, egyelőre nem alkalmazzuk a jogtalan játékos (játékosok) szerepeltetésére, a fegyelmi szabályzatra vonatkozó, a Versenykiírásokban foglalt szankciókat, megvárjuk a „rendkívüli” ülésén hozott elnökségi határozatot.
 • Felhívja a Versenybírók figyelmét, a Versenykiírás minden pontjának szigorú betartására, betartatására.
 • A Versenybizottság ezzel a felhívásával egyidejűleg kiadja, (MELLÉKLETKÉNT) hogy a csapatoknak mely játékosai szerepeltethetők az érvényes Versenykiírásban foglaltak szerint 2018. szeptember 24-től, amely természetes bővülhet, (új játékos igazolása, illetve az átigazolás szabályai szerinti igazolások alapján) vagy csökkenhet. (ifjúsági játékos – időközbeni –a magasabb osztályban történő szereplése esetén) Ezeket a változásokat a Versenybizottság folyamatosan figyelemmel kíséri és közzé teszi, felhívás formájában.
 • Felhívja a Versenybírók figyelmét, hogy a súlyosan sportszerűtlenkedő játékosokkal szemben alkalmazza a szabályzatban leírt fegyelmi büntetéseket.
 • Felhívja továbbá a csapatvezetők figyelmét az etikai szabályok betartására, a mérkőzések utáni (szabályzatokban leírt) sportszerű magatartások betartására.
 • A Versenybizottság felhívja az Elnökség figyelmét, hogy a 2018. szeptember 28-án tartandó „rendkívüli” elnökségi ülésen vegye napirendre (Egyebek napirendi pontjában) az 1 – 4. fordulóban történt esetek tárgyalását, ha kell, hozza meg a szükséges intézkedéseket.
 • A Versenybizottság a továbbiakban, (minden forduló után) ha szükséges, közleményt ad ki, ha valaki (k) megszegi (k) a Versenykiírásban foglaltakat.

Ezzel egyidejűleg a Versenybizottság elítél minden olyan cselekményt, amely megszegi a Szabályzatokban leírtakat, csak azért, hogy jogtalan előnyhöz juttasson csapatokat, egyéneket.

Egyben felhívja a magasabb osztályokból a Szabadidő sportba igazolt versenyzők figyelmét, hogy példamutató magatartásukkal járuljanak hozzá, hogy a sportszerűtlenkedők, sportemberhez méltóan viselkedjenek a mérkőzések alkalmával.

 

Zalaegerszeg 2018. szeptember 22.

Versenybizottság
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2018. szeptember 28-án (pénteken) elnökségi ülést tart a Roxy klub helyiségében, 15:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök

 2. A „Tisztújító” Közgyűlés előkészületeinek áttekintése.
  Előadó: Büki László elnök, Stockerné Egyed Emilia az Ellenőrző bizottság elnöke, Oswald Tamás a Jelölő bizottság elnöke

 3. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2018. szeptember 18.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2018. április 14-én (szombaton) elnökségi ülést tart a Zalaegerszeg, Vágóhíd úti VIP teremben, 08:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Szövetség elnöke

 2. A tavaszi versenyekkel kapcsolatos dolgok áttekintése.
  A Városi és Körzeti felnőtt női-férfi amatőr, illetve a Roxy liga amatőr egyéni bajnokság Versenykiírásának elfogadása.
  A tavaszi záró rendezvény feladatainak meghatározása, áttekintése.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 3. Tájékoztató a tagdíj befizetésekről.
  Előadó: Szövetség elnöke

 4. Május 1 kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Elnökség

 5. VIII. 2018. évi MICHELIN kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Elnökség

 6. VIII. 2018. évi Lakóterületi kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Elnökség

 7. A 2018 – 2019. évi „44.” Szabadidő, a Városi és Körzeti és a Roxy liga csapatbajnokságok versenykiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 8. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2018. április 4.

Büki László
elnök

 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk 2017. április 27-én (pénteken) 17:30 órakor tartja a 2018. évi "rendes éves" Közgyűlését

A közgyűlés helye: Zalaegerszeg/Andráshida ROXY Klub helyiség.

Napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója a 2017. évi munkáról.

 2. A Szövetség pénzügyi beszámolója.

 3. Az Ellenőrző bizottság beszámolója és elfogadása.

 4. A 2018. évi versenynaptár és költségvetés elfogadása.

 5. Alapszabály módosítás

 6. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

Kérjük, hogy akadályoztatás esetén helyettesről (a mellékelt meghatalmazással) gondoskodni szíveskedjen.

 

Zalaegerszeg 2018. március 26.

Büki László
elnök
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt sporttárs(nő)!

A Versenybizottság tájékoztatásul közli, hogy mérkőzéshalasztást előre 6 - 8 nappal - írásban - be kell nyújtani a Versenybizottságnak és a csapatok közös megegyezése esetén tárgyalja és dönt a halasztás engedélyezése, illetve elutasítása mellett.

Rendkívüli esetekben a Versenyszabályzatunkban leírtak a mérvadóak.

Az egy nappal beadott kérelemmel a Versenybizottság - érdemben - nem tud foglalkozni!

 

VersenybizottságTisztelt sporttárs(nő)!

A FERROTECH csapata a versenybizottsághoz írt Közleményében tudatja: - idézet -

Tájékoztatjuk Önöket,hogy a FERROTECH csapata a mai nappal (2018.02.26.)
visszalépteti csapatát a Városi és Körzeti Szabadidő Csapatbajnokságból.


A Versenybizottság Közlemény beadása alapján az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. Határozat:
A Versenybizottság tudomásul veszi a FERROTECH csapatának bejelentését.

2/2018. Határozat:
A Versenybizottság a FERROTECH csapatának eddig lejátszott mérkőzéseinek eredményeit törli
- a Versenykiírás 12. pontja értelmében: A kizárt vagy visszalépett csapat összes eredménye törlésre kerül. -
és ennek eredményeként határozza meg a csapatbajnokság eredményeit.

3/2018. Határozat:
A Versenybizottság a hátralévő időre módosítja a Városi és Körzeti férfi csapatbajnokság sorsolását, a melléklet szerinti időpont változtatásokkal, amelyet a csapatoknak be kell tartaniuk.

 

Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a Versenybizottság a továbbiakban érvényt fog szerezni a versenykiírásban foglaltaknak:

Mérkőzések előre hozatala, halasztása csak rendkívüli esetben lehetséges, (pl. pálya meghibásodás, haláleset) de a halasztást kérő csapatnak kell a halasztással járó költségeket viselni.

A Versenybizottság az egyéni beadványokra - lehet az akár szóbeli, akár írásbeli - továbbra sem fog reagálni, csak az írásos beadványokat veszi figyelembe és be fogja tartani a minimum 8 nappal előtti írásos követelményeket.

 

Versenybizottság

 


 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2017. november 16-án (csütörtökön) elnökségi ülést tart az Vágóhíd úti VIP helyiségben, 14:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Szövetség elnöke

 2. A 2017. évi Teke sport reménységi díjak, valamint a Kiemelkedő Szabadidő tevékenységéért járó díj és az Év felfedezettje díj elbírálása.
  Előadó: Koltai László a Kuratórium elnöke, Büki László és Nagy Ferenc

 3. Tájékoztató a költségvetés alakulásáról.
  Előadó: Szövetség elnöke

 4. Tájékoztató a szponzori támogatásokról.
  Előadó: Elnökség

 5. A decemberi záró rendezvény előkészítése, feladatok meghatározása.
  Előadó: Elnökség

 6. A 2018. évi versenynaptár, költségvetés és a munkaterv előkészítése.
  Előadó: Versenybizottság, Szövetség elnöke, Elnökség

 7. A 2017. évi Zalaegerszeg és Körzete Tekesportjáért Kitüntetésekre, Emlékplakettekre érkezett javaslatok elbírálása.
  Előadó: Elnökség

 8. A 2017. évi Szabadidő páros, egyéni és összetett egyéni verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 9. A 2017. évi XI. Karácsony kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 10. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2017. november 6.

Büki László
elnök

 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2017. április 13-án (csütörtökön) elnökségi ülést tart az Andráshida ROXY Klub teremben, 14:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Szövetség elnöke

 2. A tavaszi versenyekkel kapcsolatos dolgok áttekintése.
  A Városi és Körzeti felnőtt női-férfi amatőr, illetve a Roxy liga amatőr egyéni bajnokság Versenykiírásának elfogadása. A tavaszi záró rendezvény feladatainak meghatározása, áttekintése.
  Előadó: Versenybizottság

 3. Tájékoztató a tagdíj befizetésekről.
  Előadó: Szövetség elnöke

 4. Május 1 kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Szövetség elnöke

 5. VII. 2017. évi MICHELIN kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 6. VII. 2017. Lakóterületi kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 7. A 2017 – 2018. évi „43.” Szabadidő, a Városi és Körzeti valamint a Roxy liga csapatbajnokságok versenykiírásának elfogadása Előadó: Versenybizottság

 8. A Szövetség Pénzkezelési Szabályzatának módosítása és elfogadása
  Előadó: Versenybizottság

 9. A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és elfogadása
  Előadó: Versenybizottság

 10. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2017. április 6.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk 2017. március 17-én (pénteken) 17:00 órakor tartja a 2017. évi "rendes" éves Közgyűlését

A közgyűlés helye: Zalaegerszeg/Andráshida ROXY Klub helyiség.


Napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója a 2016. évi munkáról.

 2. A Szövetség pénzügyi beszámolója.

 3. Az Ellenőrző bizottság beszámolója és elfogadása.

 4. A 2017. évi versenynaptár és a költségvetés elfogadása.

 5. Alapszabály módosítás

 6. Fegyelmi szabályzat elfogadása

 7. Az Országos küldöttgyűlésre, a küldöttek megválasztása.

 8. Egyebek


A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

Kérjük, hogy akadályoztatás esetén helyettesről (a mellékelt meghatalmazással) gondoskodni szíveskedjen.

 

Zalaegerszeg 2017. február 17.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2016. december 2-án (pénteken) RENDKÍVÜLI elnökségi ülést tart az Andráshida, ROXY Klub teremben 16:00 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A Vorhotai LSC beadványának – Óvás – tárgyalása.

 2. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2016. november 25.

Büki László
elnök

 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2016. november 18-án (pénteken) elnökségi ülést tart az Andráshida ROXY teke csarnok helyiségben 14:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Szövetség elnöke

 2. A 2016. évi Teke sport reménységi díjak, valamint a Kiemelkedő Szabadidő tevékenységéért járó díj elbírálása.
  Előadó: Koltai László a Kuratórium elnöke

 3. Tájékoztató a költségvetés alakulásáról.
  Előadó: Szövetség elnöke

 4. Tájékoztató a szponzori támogatásokról.
  Előadó: Elnökség

 5. A decemberi záró rendezvény előkészítése, feladatok meghatározása.
  Előadó: Elnökség

 6. A 2017. évi versenynaptár, költségvetés és a munkaterv előkészítése.
  Előadó: Versenybizottság, Szövetség elnöke, elnökség

 7. A 2016. évi Zalaegerszeg és Körzete Tekesportjáért
  Kitüntetésekre, Emlékplakettekre érkezett javaslatok elbírálása.
  Előadó: Elnökség

 8. A 2016. évi Szabadidő páros, egyéni és összetett egyéni verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 9. A 2016. évi Karácsony kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 10. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2016. november 5.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2016. április 20-án (szerdán) elnökségi ülést tart az Andráshida ROXY teke csarnok helyiségben 14:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök

 2. A tavaszi versenyekkel kapcsolatos dolgok áttekintése.
  A Városi és Körzeti felnőtt női-férfi amatőr egyéni bajnokság Versenykiírásának elfogadása. A tavaszi záró rendezvény feladatainak meghatározása, áttekintése.
  Előadó: Büki László elnök, Versenybizottság, Elnökség

 3. Tájékoztató a tagdíj befizetésekről.
  Előadó: Büki László elnök

 4. Május 1 kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 5. MICHELIN kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 6. A Lakóterületi SC kupa versenykiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 7. A 2016 – 2017. évi ROXY liga csapatbajnokság versenykiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 8. A 2016. évi ROXY liga EGYÉNI bajnokság versenykiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 9. A 2016. – 2017. évi „42.” Szabadidő csapatbajnokság versenykiírásának elfogadása
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 10. A 2016. – 2017. évi Városi és Körzeti Csapatbajnokságok versenykiírásának elfogadása
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 11. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2016. április 15.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2016. április 15-én (pénteken) elnökségi ülést tart az Andráshida ROXY teke csarnok helyiségben 14:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök

 2. A tavaszi versenyekkel kapcsolatos dolgok áttekintése.
  A Városi és Körzeti felnőtt női-férfi amatőr egyéni bajnokság Versenykiírásának elfogadása. A tavaszi záró rendezvény feladatainak meghatározása, áttekintése.
  Előadó: Büki László elnök, Versenybizottság, Elnökség

 3. Tájékoztató a tagdíj befizetésekről.
  Előadó: Büki László elnök

 4. Május 1 kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 5. MICHELIN kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 6. A Lakóterületi SC kupa versenykiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 7. A 2016 – 2017. évi ROXY liga csapatbajnokság versenykiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 8. A 2016. évi ROXY liga EGYÉNI bajnokság versenykiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 9. A 2016. – 2017. évi „42.” Szabadidő csapatbajnokság versenykiírásának elfogadása
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 10. A 2016. – 2017. évi Városi és Körzeti Csapatbajnokságok versenykiírásának elfogadása
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 11. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2016. április 5.

Büki László
elnök

 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk 2016. március 9-én (szerdán) 17:00 órakor tartja a 2016. évi "rendes" éves Közgyűlését

A közgyűlés helye: Zalaegerszeg/Andráshida ROXY Klub helyiség.


Napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója a 2015. évi munkáról.

 2. A Szövetség pénzügyi beszámolója.

 3. Az Ellenőrző bizottság beszámolója és elfogadása.

 4. A 2016. évi Versenynaptár és a Költségvetés elfogadása.

 5. Alapszabály módosítás

 6. Az Országos Küldöttgyűlésre, a küldöttek megválasztása.

 7. Egyebek


A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

A szavazati joggal rendelkezőket kérjük, hogy akadályoztatás esetén helyettesről (a mellékelt meghatalmazással) gondoskodni szíveskedjen.

 

Zalaegerszeg 2016. február 19.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2016. január 15-én (pénteken) elnökségi ülést tart az Andráshida ROXY teke csarnok helyiségben 14:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Szövetség elnöke

 2. Az éves (2015. évi) munka értékelése
  Előadó: Szövetség elnöke, Elnökség

 3. Az év eleji munka felosztása, feladatok meghatározása
  Előadó: Elnökség

 4. A 2016. évi versenynaptár, a költségvetés, a munkaterv és a tavaszi program elfogadása.
  Előadó: Szövetség elnöke, Elnökség

 5. Az éves „rendes” Közgyűlés időpontjának kitűzése, a napirendi pontok és a meghívott személyek elfogadása.
  Előadó: Elnökség

 6. Vass Sándor emlékverseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Szövetség elnöke, Versenybizottság

 7. A felmenő rendszerű Városi és Megyei női, férfi egyéni bajnokság Versenykiírásának elfogadása.

 8. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2016. január 5.

Büki László
elnök

 


 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2015. november 13-án (pénteken) elnökségi ülést tart az Andráshida ROXY teke csarnok helyiségben 14:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Szövetség elnöke

 2. A 2015. évi Teke sport reménységi díjak, valamint a Kiemelkedő Szabadidő tevékenységéért járó díj elbírálása.
  Előadó: Koltai László a Kuratórium elnöke

 3. Tájékoztató a költségvetés alakulásáról.
  Előadó: Szövetség elnöke

 4. Tájékoztató a szponzori támogatásokról.
  Előadó: Elnökség

 5. A decemberi záró rendezvény előkészítése, feladatok meghatározása.
  Előadó: Elnökség

 6. A 2016. évi versenynaptár, költségvetés és a munkaterv előkészítése.
  Előadó: Versenybizottság, Szövetség elnöke, elnökség

 7. A 2015. évi Zalaegerszeg és Körzete Tekesportjáért kitüntetésekre érkezett javaslatok elbírálása.
  Előadó: Elnökség

 8. A 2015. évi Szabadidő páros, egyéni és összetett egyéni verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 9. A 2015. évi Karácsony kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 10. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2015. november 4.

Büki László
elnök
FELHÍVÁS

„Zalaegerszeg Város és Körzet 2015. évi Tekesportjáért díj” javaslat tétele.


Tisztelt Sporttárs(nő)!

Mellékelten küldöm a „ZALAEGERSZEG VÁROS ÉS KÖRZET TEKE SPORTJÁÉRT DÍJ” szabályzatát, a visszaküldendő javaslattételét.

Kérem, hogy javaslattételét ennek alapján Szövetségünkhöz eljuttatni, a megadott határidőig szíveskedjen.

Felhívom figyelmét a határidő pontos betartására.


Zalaegerszeg 2015. október 15.

Sportbaráti tisztelettel:

Büki László
elnök

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2015. június 25-én (csütörtökön) "Rendkívüli" elnökségi ülést tart a Zalaegerszeg Vágóhíd úti VIP teremben, 17:30 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Szövetség elnöke

 2. Tájékoztató a tavaszi verseny zárásáról
  Előadó: Szövetség elnöke

 3. A 2015. – 2016. évi AMATŐR liga csapat és egyéni bajnokság Versenykiírásának módosítása.
  Előadó: Szövetség elnöke

 4. A 2015. – 2016. évi Városi és Körzeti csapatbajnokság Versenykiírásának módosítása.
  Előadó: Szövetség elnöke

 5. A 2015. – 2016. évi Szabadidő csapatbajnokságok Versenykiírásainak módosítása.
  Előadó: Szövetség elnöke

 6. Az Őszi program elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság

 7. A 2015/2016. évi szezon versenybírói díjak elfogadása.
  Előadó: Szövetség elnöke, Elnökség

 8. A X. Darabos Sándor Emlékverseny előkészítése, feladatok meghatározása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség

 9. A 2015. évi „Zalaegerszeg és Körzete Teke sportjáért díj” kiírásának előkészítése.
  Előadó: Elnökség

 10. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2015. június 15.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2015. április 17-én (pénteken) elnökségi ülést tart a Zalaegerszeg Vágóhíd úti VIP teremben, 15.00 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök
 2. A tavaszi versenyekkel kapcsolatos dolgok áttekintése.
  A Városi és Körzeti felnőtt női-férfi amatőr egyéni bajnokság versenykiírásának elfogadása.
  A tavaszi záró rendezvény feladatainak meghatározása, áttekintése.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség
 3. Tájékoztató a tagdíj befizetésekről.
  Előadó: Büki László elnök
 4. Május 1 kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség
 5. MICHELIN kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség
 6. A Lakóterületi SC kupa versenykiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség
 7. A 2015. – 2016. évi „41.” Szabadidő, és a Városi és Körzeti csapatbajnokságok versenykiírásának elfogadása
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség
 8. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2015. április 10.

Büki László
elnök

 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk 2015. április 10-én (pénteken) 17:00 órakor tartja a 2015. évi "rendes" Közgyűlését.

A közgyűlés helye:
Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok, I emeleti VIP helység.

Napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója a 2014. évi munkáról.
 2. A Szövetség pénzügyi beszámolója.
 3. Az Ellenőrző bizottság beszámolója és elfogadása.
 4. A 2015. évi Versenynaptár és a Költségvetés elfogadása.
 5. Az Országos Küldöttgyűlésre, a küldöttek megválasztása
 6. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

A szavazati joggal rendelkezőket kérjük, hogy akadályoztatás esetén helyettesről (a mellékelt meghatalmazással) gondoskodni szíveskedjen, ezzel is biztosítsák a Közgyűlés határozatképességét.

 

Zalaegerszeg 2015. március 10.

Büki László
elnök
Versenybizottsági határozat

Tisztelt sporttársak!

Az 2014. évi - a bajnokság megkezdése előtti - augusztusi elnökségi határozat értelmében:

22/2014. évi elnökségi határozat:
Az elnökség 6 / 1 arányban hozott határozatot, hogy aki év közben a magasabb osztályt választja, annak/azok/ eredményeit – visszamenőleg is – törölni kell, úgy kell kiszámítani az az napi eredményt. Jogtalan játékos szerepeltetése miatt a vétlen csapat javára kell a két pontot írni. Ez a határozat vonatkozik a fiú, serdülő és ifjúsági versenyzőkre is, ha játékukra a felnőtt csapatban sor kerül.

Az Andráshida SC ezen határozat ellenében szerepeltette Farkas Ádám, ifjúsági versenyzőt, FELNŐTT SZUPERLIGA mérkőzésen. A Versenybizottság a nevezett játékos azon mérkőzéseit, amelyen szerepelt, a fent leírtak alapján, módosította az Andráshida SC mérkőzéseinek eredményeit, s ennek megfelelően készítette el tabellát.

A Versenybizottsági határozat ellen - nyolc napon belül - az SC fellebbezéssel élhet, amelyet az elnökséghez nyújthat be.

 

Versenybizottság
Tagdíj fizetési kötelezettség 2015. évben

Tisztelt Elnök úr, Szakosztály vezető sporttárs(nő) !

Kérjük, hogy a 2015. évi tagdíj befizetési kötelezettségnek eleget téve, a Szakosztályra vonatkozó (az alant meghatározott összegben) tagdíj befizetést utalással: bankszámlánkra, Uni Credit Bank: 10918001-00000107-53560009 sz. – illetve készpénzben Tóth Erzsébetnél, telefonon egyeztetés: 06-30-3779357 számon – 2015. január 31.-ig – eszközölni szíveskedjél, hogy a MATESz-re eső részt február 10.-ig át tudjuk utalni a felsőbb szervünknek.

  SZAKOSZTÁLYOK esedékes
összeg
s. sz. név Szakosztály
1. ZTE - ZÁÉV szuper liga 10 000 Ft
2. ZTK szuper liga 10 000 Ft
3. LAUF - B TK NB-I 10 000 Ft
4. Olajmunkás SE G.háza NB-III 8 000 Ft
5. Zala Volán TE városi csb. 5 000 Ft
6. Press Mass Ságodi LC városi csb. 5 000 Ft
7. Csácsbozsok-Nemesapáti SE városi csb. 5 000 Ft
8. Z.Becsali Tungsram SE városi csb. 5 000 Ft
9. Városháza városi csb. 5 000 Ft
10. Police - Ola LSK városi csb. 5 000 Ft
11. Zalavíz Zrt SE Szabadidő csb. 5 000 Ft
12. Botfai LSC városi csb. 5 000 Ft
13. Vorhotai LSC városi csb. 5 000 Ft
14. N.kap.-Misefa SE Szabadidő csb. 5 000 Ft
15. KUGLI - SOKK városi csb. 5 000 Ft
16. Magyar Közút városi csb. 5 000 Ft
17. ZÁSZOK városi csb. 5 000 Ft
18. Tornyos TK városi csb. 5 000 Ft
19. Kertvárosi LSC városi csb. 5 000 Ft
20. Andráshida SC városi csb. 5 000 Ft
21. Z.sztiván-Fémtermék SE városi csb. 5 000 Ft
22. Andráshida TEKE TÍM városi csb. 5 000 Ft
23. Step-Zalai Finomító Szabadidő csb. 5 000 Ft
24. Bocfölde KSE városi csb. 5 000 Ft
25. Göcsej Sport Klub városi csb. 5 000 Ft
26. ZEUS SE városi csb. 5 000 Ft
27. TRENDO - BUTOR városi csb. 5 000 Ft


Versenybizottság
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2015. január 16-án (pénteken) elnökségi ülést tart, a  Zalaegerszegen Vágóhíd úti VIP teremben, 15:00 órakor..

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Szövetség elnöke
 2. Az éves (2014. évi) munka értékelése
  Előadó: Szövetség elnöke, Elnökség
 3. Az év eleji munka felosztása, feladatok meghatározása
  Előadó: Elnökség
 4. A 2015. évi versenynaptár, a költségvetés, a munkaterv és a tavaszi program elfogadása
  Előadó: Szövetség elnöke, Elnökség
 5. Az éves „rendes” Közgyűlés időpontjának kitűzése, a napirendi pontok és a meghívott személyek elfogadása
  Előadó: Elnökség
 6. Vass Sándor emlékverseny kiírásának elfogadása
  Előadó: Szövetség elnöke, Versenybizottság
 7. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2015. január 5.

Büki László
elnök

 


 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk 2014. november 14-én (pénteken) 18:00 órakor tartja 2014. évi "Tisztújító" Közgyűlését
Közgyűlés helye: Zalaegerszeg Október 6. tér 16. (ZTE Stadion), II. emeleti tárgyaló.

Napirendi pontok:

 1. A Szövetség elnökség beszámolója a 4 éves tevékenységről.
  Előadó: Büki László, a Szövetség elnöke.
 2. A Szövetség Tisztségviselőinek megválasztása, az elnök, az alelnök(ök), elnökségi tagok, továbbá az Ellenőrző Bizottság vezetőjének, tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
  Előadó: Oswald Tamás, a Jelölő bizottság elnöke
 3. Alapszabály módosítás.
  Előadó: Dr. Orsós Ferenc, a Szövetség jogásza
 4. Az Országos Közgyűlésre a küldöttek megválasztása.
  Előadó: a Szövetség elnöke.
 5. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

A szavazati joggal rendelkezőket kérjük, hogy akadályoztatás esetén helyettesről (a mellékelt meghatalmazással) gondoskodni szíveskedjen, ezzel is biztosítsák a Közgyűlés határozatképességét.

 

Zalaegerszeg 2014. október 14.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2014. augusztus 1-én (pénteken) elnökségi ülést tart, a  Zalaegerszegen Nyári Pál „rezidenciáján” a Boglárka u. 27. szám alatt – az Öreg hegyen, 15.00 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök
 2. Tájékoztató a tavaszi verseny zárásáról, az eddig lezajlott csapatversenyekről.
  Előadó: Büki László elnök, Csiszár György alelnök, Busa László
 3. A 2014. – 2015. évi Városi és Körzeti csapatbajnokságok nevezéseinek, azok Őszi forduló sorsolásainak elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság
 4. A 2014. – 2015. évi Szabadidő csapatbajnokság nevezések és az Őszi fordulók sorsolásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság
 5. Az Őszi program elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság
 6. A 2014/2015. évi szezon versenybírói díjak elfogadása.
  Előadó: Büki László elnök, Elnökség
 7. Az IX. Darabos Sándor Emlékverseny előkészítése, feladatok meghatározása.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség
 8. A 2014. évi „Zalaegerszeg és Körzete Teke sportjáért díj” kiírásának előkészítése.
  Előadó: Elnökség
 9. Tisztújító Közgyűlés időpontjának kijelölése, napirendi pontok meghatározása.
  • jelölő bizottság kijelölése,
  • mandátum vizsgáló bizottság kijelölése.
  Előadó: Elnökség
 10. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2014. július 24.

Büki László
elnök

 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk 2014. március 7-én (pénteken) 17:00 órakor tartja 2014. évi "rendes" éves Közgyűlését
Közgyűlés helye: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok, I emeleti VIP helyiség..

Napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója a 2013. évi munkáról.
 2. A Szövetség pénzügyi beszámolója.
 3. Az Ellenőrző bizottság beszámolója és elfogadása.
 4. A 2014. évi Versenynaptár és a Költségvetés elfogadása.
 5. Az Országos Küldöttgyűlésre, a küldöttek megválasztása.
 6. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

A szavazati joggal rendelkezőket kérjük, hogy akadályoztatás esetén helyettesről (a mellékelt meghatalmazással) gondoskodni szíveskedjen, ezzel is biztosítsák a Közgyűlés határozatképességét.

 

Zalaegerszeg 2014. február 7.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2014. január 17.-én (pénteken) elnökségi ülést tart, a  Zalaegerszeg Vágóhíd úti VIP teremben, 15.00 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök
 2. Az éves (2013. évi) munka értékelése
  Előadó: Büki László, Elnökség
 3. Az év eleji munka felosztása, feladatok meghatározása
  Előadó: Elnökség
 4. A 2014. évi versenynaptár, a költségvetés, a munkaterv és a tavaszi program elfogadása.
  Előadó: Büki László, Elnökség
 5. Az éves „rendes” (esetleges Tisztújító) Közgyűlés időpontjának kitűzése, a napirendi pontok és a meghívott személyek elfogadása.
  Előadó: Elnökség
 6. Vass Sándor emlékverseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Büki László elnök, Versenybizottság
 7. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2014. január 10.

Büki László
elnök

 


 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2013. november 15-én (pénteken) elnökségi ülést tart, a  Zalaegerszeg Vágóhíd úti VIP teremben, 15.00 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök
 2. Tájékoztató a költségvetés alakulásáról.
  Előadó: Büki László elnök
 3. Tájékoztató a szponzori támogatásokról.
  Előadó: Elnökség
 4. A decemberi záró rendezvény előkészítése, feladatok meghatározása.
  Előadó: Elnökség
 5. A 2014. évi versenynaptár, költségvetés és a munkaterv előkészítése.
  Előadó: Versenybizottság, Büki László elnök, elnökség
 6. A 2013. évi Zalaegerszeg és Körzete Tekesportjáért kitüntetésekre érkezett javaslatok elbírálása.
  Előadó: Elnökség
 7. A 2013. évi Szabadidő páros, egyéni és összetett egyéni verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság
 8. A 2013. évi Karácsony kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Versenybizottság
 9. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2013. november 5.

Büki László
elnök
FELHÍVÁS

„Zalaegerszeg Város és Körzet 2013. évi Tekesportjáért díj” javaslat tétele.


Tisztelt Sporttárs(nő)!

Mellékelten küldöm a „ZALAEGERSZEG VÁROS ÉS KÖRZET TEKE SPORTJÁÉRT DÍJ” szabályzatát, a visszaküldendő javaslattételét.

Kérem, hogy javaslattételét ennek alapján Szövetségünkhöz eljuttatni, a megadott határidőig szíveskedjen.

Felhívom figyelmét a határidő pontos betartására.


Zalaegerszeg 2013. október 15.

Sportbaráti tisztelettel:

Büki László
elnök


 

Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2013. április 5-én (pénteken) elnökségi ülést tart, a  Zalaegerszeg Vágóhíd úti VIP teremben, 15.00 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök
 2. A tavaszi versenyekkel kapcsolatos dolgok áttekintése.
  A „12-ek” verseny kiírásának, a tavaszi záró rendezvény feladatainak meghatározása, áttekintése.
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség
 3. Tájékoztató a tagdíj befizetésekről.
  Előadó: Büki László elnök
 4. A Zala Volán kupa versennyel kapcsolatos dolgok áttekintése
  Előadó: Busa László
 5. Május 1 kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Csiszár György alelnök, Elnökség
 6. MICHELIN kupa verseny kiírásának elfogadása.
  Előadó: Szalay János
 7. A 2013. – 2014. évi Szabadidő, a Városi és Körzeti csapatbajnokságok versenykiírásának elfogadása
  Előadó: Versenybizottság, Elnökség
 8. Az Országos felnőtt női egyéni, sprint és összetett egyéni bajnokság, valamint a Nyugat – felnőtt férfi egyéni bajnokság versenybizottságának kijelölése
  Előadó: Büki László elnök
 9. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2013. március 22.

Büki László
elnök
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk 2013. március 1-én (pénteken) 17:00 órakor tartja 2013. évi „rendes” éves Közgyűlését..

A közgyűlés helye: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok, I emeleti VIP helyiség.

Napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója a 2012. évi munkáról.
 2. A Szövetség pénzügyi beszámolója.
 3. Az Ellenőrző bizottság beszámolója és elfogadása.
 4. A 2013. évi Versenynaptár és a Költségvetés elfogadása.
 5. Az Országos Küldöttgyűlésre, a küldöttek megválasztása.
 6. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

A szavazati joggal rendelkezőket kérjük, hogy akadályoztatás esetén helyettesről (a mellékelt meghatalmazással) gondoskodni szíveskedjen.

 

Zalaegerszeg 2013. február 1.

Büki László
elnök
Tagdíj fizetési kötelezettség 2013. évben

 Tisztelt Elnök úr, Szakosztály vezető sporttárs(nő)!


Kérjük, hogy a 2013. évi tagdíj befizetési kötelezettségnek eleget téve, a Szakosztályra vonatkozó (a mellékletben meghatározott összegben) tagdíj befizetést (utalással: bankszámlánkra, UniCredit Bank: 10918001-00000107-53560009 sz. – illetve készpénzben: Büki Lászlónál) 2013. február 01-ig eszközölni szíveskedjél, hogy a MATESz-re eső részt február 10-ig át tudjuk utalni a felsőbb szervünknek.


Versenybizottság
Elmaradt mérkőzések kijelölt időpontjai

2013. február 01.-én (pénteken)

16:00 óra Magyar Közút - Police – Ola LSK /félbeszakadt mérkőzés folytatása/
16:20 Zalavíz Zrt SE - METÁL SYSTEM Apáti /csak a M. S. Apáti !!/
16:40 ZÁSZOK - Vorhotai LSC /félbeszakadt mérkőzés folytatása/
17:05 Tornyos TK - Kertvárosi LSC /60-as mérkőzés/


Változás a 2013. január 30.-i és a február 01.-i Szabadidő csb. sorsolásban:
A mérkőzéseket 2013. január 30.-án /szerdán/ kell lejátszani, az alábbiak szerint:

16:00 Magyar Közút Press Mass Ságod
16:35 ZÁSZOK N.kap.-Misefa
17:10 Kertvárosi LSC Zala Volán TE
17:45 N.sándorháza Police - Ola
18:20 Fémtermék SE Tungsram SE
18:55 Tornyos TK Zalavíz Zrt
19:30 Step-Z.Finomító Botfai LSC
20:05 Andráshida SC Vorhotai LSC
20:40 Zalai Nyomda Városháza

Versenybizottság
Meghívó

Tisztelt sporttárs(nő)!

Szövetségünk elnöksége 2013. január 18-án (pénteken) elnökségi ülést tart, a  Zalaegerszeg Vágóhíd úti VIP teremben, 15.00 órakor.

Napirendi pontok:

 1. A két ülés között végzett munkáról tájékoztató
  Előadó: Büki László elnök
 2. Az éves (2012. év) munka értékelése
  Előadó: Elnökség
 3. Az év eleji munka felosztása, feladatok meghatározása
  Előadó: Elnökség
 4. A 2013. évi versenynaptár, a költségvetés, a munkaterv és a tavaszi program elfogadása
  Előadó: Büki László elnök, Elnökség
 5. Az éves „rendes” Közgyűlés időpontjának kitűzése, a napirendi pontok és a meghívott személyek elfogadása
  Előadó: Elnökség
 6. A februári egyéni Világ kupa és a májusi csapat Világbajnoksággal kapcsolatos faladatok meghatározása
  Előadó: Elnökség
 7. Vass Sándor emlékverseny kiírásának elfogadása
  Előadó: Büki László elnök, Versenybizottság
 8. A Városi és Körzeti felnőtt női-férfi amatőr egyéni bajnokság versenykiírásának elfogadása
  Előadó: Büki László elnök, Versenybizottság
 9. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlen számítok.

 

Zalaegerszeg 2013. január 11.

Büki László
elnök

 


 

Meghívó

 

FELHÍVÁS

„Zalaegerszeg Város és Körzet 2012. évi Tekesportjáért díj” javaslat tétele.


Tisztelt Sporttárs(nő)!

Mellékelten küldöm a „ZALAEGERSZEG VÁROS ÉS KÖRZET TEKE SPORTJÁÉRT DÍJ” szabályzatát, a visszaküldendő javaslattételét.

Kérem, hogy javaslattételét ennek alapján Szövetségünkhöz eljuttatni, a megadott határidőig szíveskedjen.

Felhívom figyelmét a határidő pontos betartására.


Zalaegerszeg 2012. október 15.

Sportbaráti tisztelettel:

Büki László
elnök

FELHÍVÁS

Tisztelt sporttársak!

Szeptember 01.-én (szombaton) a MATESZ rendezésében, a Szövetségünk, a Megyei Tekézők Szövetsége, a ZTK - FMVas Szakosztálya lebonyolításában a Zalaegerszeg Vágóhíd úti csarnok ad otthont a World Tour Classic teke versenynek.

A Varasdon megrendezett - első alkalommal kiírt - versenyen, óriási izgalmak közepette születtek meg az eredmények, ahol a környező Országok versenyzői, számtalan világbajnok együttes tagja, természetesen a Magyar válogatott tagjai is szerepeltek a versenyen, ahol Nemes Attila Világbajnok - a ZTK-FMVas versenyzője - nagy örömünkre, a II. helyen végzett.

Természetesen további - szinte valamennyi - ZTK-FMVas játékosnak Zalaegerszegen is szurkolhatunk!

A szervező bizottság 8 960 €-t osztott ki - oszt ki a zalaegerszegi - versenyen is.

A nem mindennapi versenyen a belépés, szigorú ellenőrzés folytán is kiemelkedő lesz.

A verseny előzetesen megtartott előselejtező versenyét folytatva, augusztus 20-án a mellékletként küldött időpontokban, tovább folytatódik az előselejtező verseny a fennmaradó 10 helyért.

A szeptember 1-i, - egész napos versenyre - a körülményeket ismerve, csak korlátozott számban tudunk kiadni jegyeket,  egységesen 2 000.- Ft.-os áron.

A verseny díszvendége: Csányi Béla sporttárs, többszörös csapat és egyéni világbajnok lesz!


Kérjük a Szakosztályok tagjait, hogy időben váltsák meg jegyüket, ha a nem mindennapi eseménynek szem tanúi akarnak lenni.

Az elővételi lehetőségek:
e-mail: büki.laszlo@freemail.hu
telefonon: 06-30-5389226