Marcin Koszowy is an assistant professor in the Dept. of Logic, Informatics and Philosophy of Science at the University of Białystok. His main research interests include argumentation theory and its relation to the Polish logico-methodological tradition of the Lvov-Warsaw School. The results of his research are presented in over 20 papers. Since 2009, Koszowy is a guest editor of special issues of the journal Studies in Logic, Grammar and Rhetoric devoted to the interdisciplinary argumentation studies. Through publishing contributions authored by the representatives of the main research communities of the study of argumentation such as ILIAS (Amsterdam), CRRAR (Windsor), ARG-tech (Dundee), ArgLab (Lisbon), and IRIT (Toulouse), this initiative is aimed at popularizing current research strands in the study of argumentation within the Polish logical community. Since 2011, Koszowy is involved in the ArgDiaP initiative aimed at coordinating the activities of the Polish School of Argumentation. He co-edited (with Katarzyna Budzynska) the special issue of the journal Argumentation devoted to the emerging Polish School of Argumentation. He has reviewed for journals such as Synthese, Argument and Computation, and Philosophy & Rhetoric, has co-organised 10 workshops, 7 series of Stanisław Kamiński Memorial Lectures, and has delivered 8 invited lectures. He is currently participating in the project Exploring Rhetorical Strategies in a Dialogue funded by the Polish National Science Center.


Contact

e-mail: koszowy (at) uwb.edu.pl 


Education

 • 2001--2008 John Paul II Catholic University of Lublin (Faculty of Philosophy); Ph.D.: Contemporary Conceptions of a Logical Fallacy. A Study in Argumentation Theory and Pragmatic Logic (in Polish)
 • 2000-2001 John Paul II Catholic University of Lublin (Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy); Post-graduate Studies in Pedagogy 
 • 1996--2001 Catholic University of Lublin (Faculty of Philosophy); M.A.: The Concept of Information: The Semiotic Map (in Polish)

Teaching experience

 • 2011--2013 Semiotics (in Polish), University of Białystok
 • 2011--2013 Informal logic (in Polish), University of Białystok
 • 2011--2013 Methodology of science (in Polish), University of Białystok
 • 2010--2013 Computer and information ethics (in Polish), University of Białystok
 • 2010--2013 Rhetoric for journalists (in Polish), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 • 2010--2013 The art of discussing (in Polish), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
 • 2010--2012 The art of debate (in Polish)Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 
 • 2009--2010 Elements of computer linguistics (in Polish), University of Białystok
 • 2008--2012 Philosophy (in Polish)University of Białystok
 • 2008--2009 Rhetorical argumentation Philosophy (in Polish), BA programme Applied Rhetorics, John Paul II Catholic University of Lublin
 • 2008--2009 The art of discussion and negotiation Philosophy (in Polish), BA programme Applied Rhetorics, John Paul II Catholic University of Lublin
 • 2007--2013 Argumentation theory (in Polish), University of Białystok
 • 2007--2010 Logic (in Polish)University of Białystok 
 • 2006--2007 Strategic thinking & logical thinking (in Polish), course for the UE Project Social project management – training for working in employment service, John Paul II Catholic University of Lublin 
 • 2002--2008 Practical logic (in Polish), John Paul II Catholic University of Lublin

Publications

        
         Refereed journal papers
 • M. Koszowy, M. Araszkiewicz (2014) The Lvov-Warsaw School as a source of inspiration for argumentation theoryArgumentation 28(3): 283-300. DOI 10.1007/s10503-014-9321-7.
 • Budzynska, K., Araszkiewicz, M., Bogołębska, B., Cap, P., Ciecierski, T., Debowska-Kozlowska, K., Dunin-Kęplicz, B., Dziubiński, M., Federowicz, M., Gomolińska, A., Grabowski, A., Hołówka, T., Jochemczyk, Ł., Kacprzak, M., Kawalec, P., Kielar, M., Kisielewicz, A., Koszowy, M., Kublikowski, R., Kulicki, P., Kuzio, A., Lewiński, P., Lichański, J. Z., Malinowski, J., Marciszewski, W., Nieznański, E., Pietrzak, J., Pogonowski, J., Puczyłowski, T. A., Rytel, J., Sawicka, A., Selinger, M., Skowron, A., Skulska, J., Smolak, M., Sokół, M., Sowińska, A., Stalmaszczyk, P., Stawecki, T., Stepaniuk, J., Strachocka, A., Suchoń, W., Szymanek, K., Tomczyk, J., Trypuz, R., Trzęsicki, K., Urbański, M., Wasilewska-Kamińska, E., Wieczorek, K. A., Witek, M., Wybraniec-Skardowska, U., Yaskorska, O., Załęska, M., Zdanowski, K., and Żurek, T. (2014) The Polish School of Argumentation: A ManifestoArgumentation 28(3): 267-282. DOI 10.1007/s10503-014-9320-8
 • O. Yaskorska, K. Budzynska, M. Koszowy (2014) Różnorodność dialogowych procesów poznawczych (Diversity of cognitive processes in a dialogue), Studia Semiotyczne, accepted for publication.
 • M. Koszowy (2013) The methodological approach to argument evaluation: Rules of defining as applied to assessing arguments, Filozofia Nauki 1(81): 23-36.
 • M. Koszowy, K. Budzynska, O. Yaskorska (2013) Kryteria poprawności technik komunikacyjno-poznawczych (Criteria of correctness for the communicative and cognitive techniques), Zagadnienia Naukoznawstwa 2(196): 145-172.
 • M. Koszowy (2012) Logical fallacies as codified within the conceptual system of the Lvov-Warsaw School. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 30(43): 23-44.
 • C. Reed, M. Koszowy (2011) The development of Argument and Computation and its roots in the Lvov-Warsaw School. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 23 (36): 15-37.
 • M. Koszowy (2010) Pragmatic logic and the study of argumentationStudies in Logic, Grammar and Rhetoric 22 (35): 29-45.
 • M. Koszowy (2010) Logika nieformalna i teoria argumentacji – inicjatywa wydawnicza w Polsce (Informal logic and argumentation theory: Editorial initiative in Poland), Forum Artis Rhetoricae 20-21 (1-2): 125-149.
 • M. Koszowy (2010) Logical errors and knowledge-seeking, Kognitywistyka i Media w Edukacji (Cognitive Science and Media in Education) 11 (2010): 151-164.
 • M. Koszowy (2005), Informacja – prawda – społeczeństwo. Próba uporządkowania problematyki (Information – truth – society. An attempt at clarification of problems), Ethos 69-70: 65-76.
         Book chapters
 • M. Koszowy (2010) Logika i argumentacja. O dyskusjach wokół logiki nieformalnej (Logic and argument: discussions about informal logic), In M. Walczak (Ed.), Metodologia: tradycja i perspektywy (Methodology: Tradition and Perspectives) (pp. 45-62), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • M. Koszowy (2003) Informacja – nowe pojęcie filozoficzne? (Information – New philosophical notion?), In T. Zasępa & R. Chmura (Eds.), Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości (Internet and New Technologies  Towards the Society of the Future) (pp. 39-50), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • M. Koszowy (2001) Internet jako poznawcze i moralne wyzwanie współczesności (Internet as a coginitive and moral challenge of the contemporaneity), In T. Zasępa & R. Chmura (Eds.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego (Internet: The Phenomenon of the Information Society) (pp. 59-66), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
         Peer-reviewed conference & workshop papers
 • M. Koszowy, M. Araszkiewicz (2014) The research on reasoning in the Lvov-Warsaw School as a predecessor of and inspiration for argumentation theory, Proceedings of the 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA 2014), accepted for publication.
 • D. Walton, M. Koszowy (2014) Two kinds of arguments from authority in the ad verecundiam fallacy, Proceedings of the 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA 2014), accepted for publication.
 • M. Koszowy (2013) Polish Logical Studies from an Informal Logic Perspective, In D. Mohammed & M. Lewiński (Eds.), Virtues of Argumentation. Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), 22-26 May 2013 (pp. 1-10), Windsor, ON: OSSA.
 • M. Koszowy, M. Selinger (2013) Commentary on: Douglas Walton and Thomas F. Gordon’s “How to Formalize Informal Logic”In D. Mohammed & M. Lewiński (Eds.), Virtues of Argumentation. Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA) 22-26 May 2013 (pp. 1-7), Windsor, ON: OSSA.
 • M. Koszowy (2011) Pragmatic logic: the study of argumentation in the Lvov-Warsaw School, In F.H. van Eemeren, B. Garssen, D. Godden, & G. Mitchell (Eds.) Proceedings of the 7th Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation (pp.1010-1022), Amsterdam: Sic Sat.
 • M. Koszowy (2007) A methodological approach to argument evaluation, In F. H. van Eemeren, J. A. Blair, C. A. Willard, & B. Garssen (Eds.) Proceedings of the 6th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 803-807), Amsterdam: Sic Sat – International Center for the Study of Argumentation.
 • M. Koszowy (2004) Methodological ideas of the Lvov-Warsaw School as a possible foundation for a fallacy theory, In T. Suzuki, Y. Yano, & T. Kato (Eds.) Proceedings of the 2nd Tokyo Conference on Argumentation and Social Cognition (pp. 125-130), Tokyo: Japan Debate Association.
 • M. Koszowy (2003) On the concepts of logical fallacy and logical error, In J. A. Blair, D. Farr, H. V. Hansen, R. H. Johnson, & C. W. Tindale (Eds.) Informal Logic at 25: Proceedings of the Windsor Conference (CD-ROM, pp. 1-9), Windsor, ON: Ontario Society for the Study of Argumentation.
        Other peer-reviewed papers 
 • K. Budzynska, M. Koszowy (2014) Introduction: Argument Studies in PolandArgumentation 28(3): 259-266. DOI 10.1007/s10503-014-9319-1.
 • K. Budzynska, F.H. van Eemeren, M. Koszowy (2014) Preface: From pragmatics and dialectics to argument studiesStudies in Logic, Grammar and Rhetoric 36(49): 7-22. DOI 10.2478/slgr-2014-0014.
 • M. Koszowy (2011) Preface: Key strategies to address argument and computation, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 23 (36): 7-14.
 • M. Koszowy (2009) Preface: The variety of research perspectives in the study of argumentation, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 16 (29): 7-14.
        Book reviews
 • M. Koszowy (2007) Stephena E. Toulmina teoria racjonalnego poznania i działania (Stephen E. Toulmin’s theory of rational cognition and action), review of T. Zarębski, Od paradygmatu do kosmopolis. Filozofia Stephena E. Toulmina (From Paradigm to Cosmopolis: The Philosophy of Stephen E. Toulmin), Wrocław 2005, Kwartalnik Filozoficzny 35: 184-190.
 • M. Koszowy (2007) review of F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation. The Pragma-Dialectical Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2004, Roczniki Filozoficzne 55: 303-309.
 • M. Koszowy (2004) review of F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, F. Snoeck Henkemans, Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ & London, 2002, Roczniki Filozoficzne 52: 427-435.
 • M. Koszowy (2003) Centralne kategorie współczesnej teorii argumentacji (Central cathegories of contemporary argumentation theory), review of F. H. van Eemeren (Ed.), Crucial Concepts in Argumentation Theory, Amsterdam University Press, Amsterdam 2001, Zeszyty Naukowe KUL 46 (181-182): 105-109.  
        Encyclopedia entries
 • In Encyklopedia Filozofii Polskiej (The Encyclopedia of Polish Philosophy), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: 'Seweryna Łuszczewska-Romahnowa', vol. 1, 2011: 955-956; 'Józef Wajszczyk', vol. 2: 777-779
 • In Powszechna Encyklopedia Filozofii (The Universal Encyclopedia of Philosophy), Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu: 'Paradoksy' ('Paradoxes'), vol. 8, 2007: 14-17; 'Giulio Preti', vol. 8, 2007: 471-472; 'Klasyfikacje nauk' ('Classifications of sciences'), vol. 7, 2006: 541-544; 'Seweryna Łuszczewska-Romahnowa', vol. 6, 2005: 648-650; 'John Mair (Major)', vol. 6, 2005: 722-723; 'Teoria komunikacji' ('Communication theory'), vol. 5, 2004: 754-756; 'Informacja' ('Information') (with Z.A. Błasiak), vol. 4, 2003: 824-829 
        Conference reports and interviews
 • M. Koszowy (2009), Conference report: Wczoraj i dziś metodologii nauk (Methodology of Science: Yesterday and Today), Przegląd Uniwersytecki 1 (117), 2009: 11. 
 • M. Koszowy (2006), Report on Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2005-2006: The series of lectures given by prof. Simon Blackburn, Przegląd Uniwersytecki 5 (103): 21. 
 • M. Koszowy (2005), Report on Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2004-2005: The series of lectures given by prof. Peter Simons, Przegląd Uniwersytecki 4 (96): 10. 
 • M. Koszowy (2004), Report on Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2003-2004: The series of lectures given by prof. John R. Searle, Przegląd Uniwersytecki 4 (90): 10.
 • M. Koszowy (2004), Conference report: "Informal Logic at 25", University of Windsor, Canada, 14-17 May 2003, Roczniki Filozoficzne (Annals of Philosophy) 52, vol. 1: 485-487.
 • M. Koszowy (2002), Report on Stanisław Kamiński Memorial Lectures 2002-2003: The series of lectures given by prof. Richard SwinburnePrzegląd Uniwersytecki 4: 17.
 • M. Koszowy, R. Schmidt, P. Szałek (2001-2002), Interview with Prof. Stefan Swieżawski on Jerzy Kalinowski and on philosophy at the Catholic University of LublinSummarium 30-31 (50-51): 189-203. French translation: Le Cercle des philosophes de Lublin, trans. by Józefina Sadowska and Agnès Bastit, Liberté politique, Paris: L'association pour la Fondation de Service Politique (2004): 1-7.
 • M. Koszowy (2001), Conference report: Rationality and Irrationality / Rationalität und Irrationalität (23rd International Wittgenstein Symposium), Kirchberg am Wechsel, Austria, 13-19 August 2000, Edukacja Filozoficzna 31: 370-372.

Editorial work


Conferences and seminars

 • M. Koszowy: Techniki komunikacyjno-poznawcze w argumentacji odwołującej się do autorytetu (Communication and cognitive techniques in arguments from authority), X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (10th Congress of the Polish Society for Cognitive Science), Szczecin, 25--27.09.2014.   
 • M. Koszowy: Zastosowania osiągnięć szkoły lwowsko-warszawskiej we współczesnej filozofii argumentacji (Applications of the achievements of the Lvov-Warsaw School in the contemporary philosophy of argument), Filozofia 2.0. Teoria i działalność (Philosophy 2.0. Theory and activity), Pobierowo, 23--25.09.2014.
 • M. Koszowy: Eksploracja i reprezentacja struktur argumentacyjnych na przykładzie badań nad komunikacją odwołującą się do autorytetu (Exploration and representation of argument structures: An example of research on communication techniques appealing to authority), 9th conference Technologies of Knowledge Exploration and Representation, Hołny Mejera, 17--20.09.2014
 • D. Walton, M. Koszowy: Two kinds of arguments from authority in the ad verecundiam fallacy, 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA), Amsterdam, 30.06--04.07.2014
 • M. Koszowy, M. Araszkiewicz: The study of reasoning in the Lvov-Warsaw School as a predecessor of and inspiration for argumentation theory, 8th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA), Amsterdam, 30.06--04.07.2014
 • M. Araszkiewicz, M. Koszowy: How to attack arguments based on normative authority, 12th ArgDiaP: From Real Data to Argument Mining, Warsaw, 23--24.05.2014 
 • K. Budzynska, M. Koszowy, M. Witek: Autorytet deontyczny w argumentacji (Deontic authority in argumentation), The Seminar of the Polish Semiotic Society, Warsaw, 29.11.2013
 • M. Araszkiewicz, M. Koszowy: Źródła badań Polskiej Szkoły Argumentacji (The research roots of the Polish School of Argumentation), 11-th ArgDiaP: The Polish School of Argumentation, Warsaw, 25--26.10.2013
 • M. Koszowy: Polish logical studies from an informal logic perspective, Ontario Society for the Study of Argumentation: Virtues of Argumentation (OSSA 2013), University of Windsor, Canada, 22--25.05.2013
 • M. Koszowy, M. Selinger: Commentary on Douglas Walton and Thomas F. Gordon’s “How to Formalize Informal Logic”, Ontario Society for the Study of Argumentation: Virtues of Argumentation (OSSA 2013), University of Windsor, Canada, 22--25.05.2013
 • M. Koszowy: Stanisława Kamińskiego program badań nad błędami logicznymi – perspektywa współczesnej teorii argumentacji (Stanisław Kamiński's program for the study of the fallacies – the point of view of the contemoprary study of argumentation), The Seminar of the Polish Semiotic Society, Warsaw, 7.12.2012.
 • M. Koszowy: Polish logical studies in a pragma-dialectical perspective, Applied Rhetoric, 9th ArgDiaP, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, 26.05.2012
 • M. Koszowy: Metody analizy i ewaluacji argumentacji – perspektywa polskiej tradycji logicznej (Methods of argument analysis and evaluation - the point of view of the Polish logical tradition), 7th conference Technologies of Knowledge Exploration and Representation, Hołny Mejera, 12--15.09.2012
 • M. Koszowy: Badania nad argumentacją w nawiązaniu do tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej (The study of argumentation in reference to the tradition of the Lvov-Warsaw School), Retoryka stosowana: teoria i praktyka argumentacji (Applied Rhetoric: Theory and Practice of Argumentation), 8th ArgDiaP, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, 17.03.2012
 • M. Koszowy, Zastosowania systemu Mizar w budowaniu formalnych modeli argumentacji (The applications of the Mizar system in building formal models of arguments), The Seminar of the Polish Semiotic Society, Warsaw, 17.02.2012.
 • M. Koszowy: Formalne modele argumentacji (Formal models of arguments), 6th conference Technologies of Knowledge Exploration and Representation, Hołny Mejera, 7--10.09.2011
 • M. Koszowy, Problematyka sofizmatu we współczesnych badaniach nad argumentacją (The issue of fallacies in the contemporary study of argumentation), The Seminar of the Polish Semiotic Society, Warsaw, 19.11.2010.
 • M. Koszowy: Logiczna analiza argumentacji: koncepcja Dale’a Jacquette’a (Logical analysis of arguments: Dale Jacquette's approach), 5th conference Technologies of Knowledge Exploration and Representation, Hołny Mejera, 16--18.09.2010 
 • M. Koszowy: Pragmatic logic: the study of argumentation in the Lvov-Warsaw School, 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA), Amsterdam, 29.06--1.07.2010
 • M. Koszowy: Argument analysis, fallacies, and artificial intelligence, 2nd International Conference: Argumentation as a Cognitive Process. Neurodynamics, Logic and Models of Argumentation, Toruń, 13--15.05.2010;
 • M. Koszowy: Rekonstrukcja rozumowań rozsądkowych: metody wizualizacji danych w teorii argumentacji (Reconstruction of common-sense reasoning: Methods of data visualization in argumentation theory), 4th conference Technologies of Knowledge Exploration and Representation, Hołny Mejera, 17--20.09.2009 
 • M. Koszowy: Błędy logiczne i sofizmaty: problemy i perspektywy badawcze (Logical errors and fallacies: Problems and research perspectives), nationwide conference Argumentacja. Racjonalna zmiana przekonań (Argumantation. Rational Change of Beliefs), Ustroń, 1--4.04.2009
 • M. Koszowy: O dyskusjach na temat przedmiotu, celu i metody logiki nieformalnej (On discussions about the subject-matter, goals and methods of informal logic), Wczoraj i dziś metodologii nauk (Methodology of Science: Yesterday and Today), Górna Grupa, 6--9.06.2008
 • M. Koszowy: Zastosowania metod analizy argumentacji w teorii sztucznej inteligencji (Applications of methods of argument analysis in artificial intelligence), 3rd conference Technologies of Knowledge Exploration and Representation, Hołny Mejera, 10--14.09.2008 
 • M. Koszowy: Metodologiczny spór wokół logiki nieformalnej (The methodological controversy over informal logic), VIII Polski Zjazd Filozoficzny (VIII Polish Congress of Philosophy), Warsaw, 15--20.09.2008
 • M. Koszowy: A methodological approach to argument evaluation, 6th Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Amsterdam, International Society for the Study of Argumentation (ISSA), 27--30.06.2006
 • M. Koszowy: Spór o definicję błędu logicznego (The controversy over the definition of logical fallacy), VII Polski Zjazd Filozoficzny (VII Polish Congress of Philosophy), Szczecin, 14--18.09.2004
 • M. Koszowy: Methodological ideas of the Lvov-Warsaw School as a possible foundation for a fallacy theory, 2nd Tokyo Conference on Argumentation: Argumentation and Social Cognition, Japan Debate Association (JDA), Tsuda College, Tokio, Japan, 03--05.08.2004
 • M. Koszowy: Logical errors and knowledge-seeking, Epistemological Controversies, Toruń, 10--12.09.2003
 • M. Koszowy: On the concepts of logical fallacy and logical error, Informal Logic at 25. A Conference Celebrating the 25th Anniversary of the First International Symposium on Informal Logic, Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), Windsor, Canada, 14--17.05.2003
 • M. Koszowy: O potrzebie epistemologicznego opracowania kategorii informacji (On the need of epistemological elaboration of the cathegory of information), I Forum Filozoficzne (1st Philosophical Forum), Cieszyn, 13--15.05.2002

Invited talks

 • M. Koszowy, Szkoła lwowsko-warszawska jako źródło inspiracji dla współczesnych badań nad argumentacją (Lvov-Warsaw School as a source of inspiration for contemporary study of argumentation), Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Szczecin, 26.03.2014
 • M. Koszowy, How to argue using administrative authority about what should be done?, Argumentation and Decision-Making, Universidade Nova de Lisboa, 05.12.2013
 • M. Koszowy, Teoria argumentacji w ujęciu opisowym i normatywnym (Argumentation theory: descriptive and normative accounts), Między opisem a normą – współczesne opcje metodologiczne (Between Description and Norm -- Contemporary Methodological Options), John Paul II Catholic University of Lublin, 03.12.2013
 • M. Koszowy, Informal logic and pragmatic logic: Towards bridging the gap, Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (CRRAR), University of Windsor, Canada, 05.06.2013    
 • M. Koszowy, Visual Appeals to Deontic Authority, CRRAR Summer Institute 2013: Multi-Modal Arguments: Making sense of images and other non-verbal contents in argument, Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (CRRAR), University of Windsor, Canada, 31.05.2013
 • M. Koszowy, Współczesna teoria argumentacji z perspektywy polskiej tradycji logicznej (Contemporary argumentation theory from the point of view of Polish logical tradition), Retoryka klasyczna a współczesne formy perswazji (Classical Rhetoric and Contemporary Forms of Persuasion), John Paul II Catholic University of Lublin, 05--06.03.2013
 • M. Koszowy, Stanisława Kamińskiego program badań nad błędami logicznymi (Stanisław Kamiński's program for the study of logical fallacies), Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986). Osoba-czasy-idee (Prof. Stanisław Kamiński (1919-1986). Person – Times – Ideas), John Paul II Catholic University of Lublin, 19.12.2011
 • M. Koszowy, Teorie sofizmatów: skuteczność argumentacji i poprawność rozumowań (Theories of fallacies: The effectiveness of argumentation and the validity of reasoning), The 3rd ArgDiaP Conference: Dynamika Dialogu i Perswazji (Dynamics of Dialogue and Persuasion), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 20.06.2009

International visits

 • 14--20.07.2013 School of Computing, University of Dundee, UK; the cooperation with Prof. C. Reed and his ARG:dundee research group; participation in the workshop on IAT analysis (18.07.2013) and in the Scottish Argumentation Day (SAD 2013) (19.07.2013); the visit financed by the Polish National Science Centre under the grant: Exploring rhetorical strategies in a dialogue
 • 26.05.--08.06.2013 Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (CRRAR), University of Windsor, Canada (Visiting Research Fellow); the visit financed by the Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (CRRAR), the Polish National Science Centre under the grant: Exploring rhetorical strategies in a dialogue, and the University of Białystok
 • 19--30.05.2003 The John P. Robarts Research Library, Toronto, Canada; PhD research

Research projects

 • 08.2012--07.2015 Exploring Rhetorical Strategies in a Dialogue, the project funded in the OPUS2 program of the Polish National Science Centre; the principal investigator: Dr hab. Katarzyna Budzynska

 Memberships


        Steering Committees

Awards and scholarships

 • financial support for the research visit at the University of Windsor funded by the Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (CRRAR), 26 May--8 June 2013 
 • award of the Rector of the University of Białystok, 10 October 2008
 • financial support for attending the conference Informal Logic at 25. A Conference Celebrating the 25th Anniversary of the First International Symposium on Informal Logic funded by the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), University of Windsor, 14--17 May 2003
 • III award for the paper Internet jako poznawcze i moralne wyzwanie współczesności (Internet as a coginitive and moral challenge of the contemporaneity) awarded by the Organizing Committee of the Interdisciplinary Internet Workshops "Internet 2000", Catholic University of Lublin, 14--16 December 2000
 • financial support for attending the 23rd International Wittgenstein Symposium (Rationality and Irrationality / Rationalität und Irrationalität) funded by Die Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, Kirchberg am Wechsel, Austria, 13--19 August 2000 

         Reviewing for journals
 • Argument and Computation, Taylor & Francis
 • Philosophy and Rhetoric, Penn State University Press  
 • Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, De Gruyter
 • Synthese, Springer
 • Nowoczesne Systemy Zarządzania, Military University of Technology in Warsaw 
 • Roczniki Filozoficzne (Annals of Philosophy), John Paul II Catholic University of Lublin 
 • Scripta Philosophica, John Paul II Catholic University of Lublin

Organising and Programme Committees