Zlatousek-fairy-tale

Zlatousek - text upravila Marta Voleska

Pred davnymi a davnymi lety zil v hustem lese chudy pastyr se zenou a se sesti detmi. Bydleli v nuzne chatrci, jejichž jedinou ozdobou byla mala, upravena zahradka a jedinym bohatstvim hluboka studne, plna krist'alove, vyborne vody. Otec pasaval cely den v lese a deti nosivaly za nim obed - ovoce ze zahradky a vodu ze studanky. Všech šest chodilo za otcem, ale nejmladší - Zlatoušek - je vždy musel voditi.  Řikali mu tak proto, že jeho vlasy, husté a kaderave, měly barvu a lesk čistého zlata. Byl hezké, nebojácné dítě, ze všech nejsilnějsí a největší

Jednoho dne, když se děti vracely od otce domu, honily se pro lese a dováděly cestou tak, že nepozorovaly ani, že se sešeřilo. Konečně upozornil nejstarší:

"Zlatousku, pojdme domu, hled, měsíc vychází!"


Zlatousek - adapted by Marta Voleska

Once upon a long time ago, a poor shepherd, his wife and six children 
 lived in a dense forest. They lived in a ramshackle hut, its only decoration was a small, garden and its only treasure was a deep well, with crystal-clear, excellent water. The father spent all day in the woods and at lunchtime, the children ate fruit from the garden and drank water from the well. Then they joined their father, they were led  by Zlatoušek, the youngest son.  Zlatoušek means 'Golden boy'- he was called like that his thick and frizzy hair looked like pure gold. The strongest and largest of them all, he was quite a fearless child. 

One day, when the children returned back to the house after seeing their father, they chased each other through the woods and played around for a while. Finally, the oldest child said: "Zlatoušek let's go home, look, the moon is rising!" 

Comments