A propos de moi‎ > ‎

deux poèmes

"Hope is a state of mind that gives meaning to our lives."
Václav Havel

two poems inspired by the words of Václav
Havel (Czech playwright, non fiction author)

Red White and Blue

Red are the cherry red roses
White is the winter snow
Blue is the summer sky
To you beloved
The colour of the banner
The clamours of nostalgic desires
All caught on monochrome

It rains in my heart
It cries on the town
We read it in black and white
My hopes all whispered for
Just laughters broken like crystal clear
It doesn't matter, beloved
We save the hope for tomorrow

We lived in the blue
We told so many white lies
The day after, beloved, no red dawn
It rained in our heart
It cried on our town
All developed on monochrome

See endless clouds of grey
White faced children dancing
Laughters like crystal clear
I read it in black and white
So many white lies
It doesn't matter, beloved
We save the hope for tomorrow

The colours of the banner
The clamours of nostalgic desires
They sing about  their beloved
Cherry roses are red
White is the snow
Blue is the summer sky
And that's the only truth
  In monochrome
On this black and white picture

Music Box
 Like the eerie bird in the sky
Roaming for a new horizon
I felt free but exiled alone
Freedom is but loneliness one said
O am I stupid exhibiting pain
Are those tears not just the rain
Did you believe they would love you
Or understand your despair?

So one flies away into exile
With dreams of happiness and peace
I use the tools of the exile
nothing  changed
So what will I do with my soul
Did I expect too much?
And though it is so cold
I need to believe in inner peace
Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.
Václav Havel

Dvě básně inspirované slovaVáclav Havel (český dramatik, non fiction autor)

Red White and Blue

Červená je třešňově červené růže.
Bílá je zimě sníh
 Modrou je letní oblohy
Chcete-li si milovaní.
Barvu vlajky
Zvuk na nostalgické touhy
Všechny ulovené na monochromní

Prší v mém srdci

Městě je pláč
Všechno, co sen je v černé a bílé
Svoboda, že jsem chtěl
zlomený , jako je křišťálově jasný
To nevadí, milý
Šetříme naději pro zítřek.

Bydleli jsme ve snech
Řekli jsme tolik malých lží
den poté, milý, bez svítání
Pršelo v našem srdci
Naše město plakala
Všechny rozvinuté na monochromní.

Viz nekonečné odstíny šedé
Bílého čelí děti tančí.
usmíval, jako křišťálově čisté
Všechno jsem sen je v černá a bílá
Tolik malé lži.
To nevadí, milý
Šetříme naději pro zítřek.

Barvy vlajky
zvuk nostalgické touhy
Nepoužívejte nezpívá o myšlenky, milovaní.
třešňově růže jsou červené
Bílý je sníh.
Letní obloha je modrá
A to je jediná pravda.
na monochromní
na černobílý obraz!

Music Box
Stejně jako děsivou pták na obloze
Letěl jsem  pro bezpečnou destinaci
Útočiště pro deportované osoby
Někdo řekl: "Svoboda je osamělost"
O to jsem hloupý bolest vystavovatel
Jsou ty slzy nejen déšť
Věřil jste, že by tě miluju
Nebo pochopit vaše zoufalství?

Takže člověk letí pryč do vyhnanství
Se sny o štěstí a mír
jsem používal nástroje z exilu
nic moc nezměnilo
Takže to, co budu dělat s mou duší
Už jsem očekávat příliš mnoho?
A i když je taková zima
Musím věřit ve vnitřním klidu
Comments