knihovna-bibliothèque

Knihovna - Library

EN - Angličtina
CZE - Česky
DE - Němčina
01 - román
02 - Povídka
03 - Sbírka povídek
04 - slovník
05 -
06 - poezie
07 - divadlo
08 - pisen
* s fotografiemi
`s výkresypřečtěte si zde poezie:
před1800
po-1944

starý literatura
 • „Hospodine, pomiluj ny“
 • „Svatý Václave, vévodo české země“
 • Ostrovská píseň , Kloster Ostrova
 • Kunhutina modlitba 
 • Ktož jsú boží bojovníci,
 • Alexandrinka`
 • Dalimilova kronika`
 • Mastičkář, 
 • Wenzel von Beheim“ (Václav Přemysla)
 • Di tutsch kronik von Behem lant
 • Johannes von Tepl (Jan ze Žatce)  (1350-1414) Der Ackermann aus Böhmen (Oráč z Čech, v originále )
 • Josef Dobrovský ( 1753 –1829) - "Pragische Fragmente hebräischer Handschriften".
 • Jan Hus (1369-1415) Knížky o svatokupectvi“
 • Jan Hus (1369-1415) : Orthographia Bohemica
 • Vavřinec z Březové (Lorenz von Brösau), (1370 - 1437) Chronicon
 • Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) -  Kralická bible`
 • Jan Blahoslav (1523-1571) - Gramatika česká
 • Hynek Minsterberský; (1452 - 1492)- Májový sen
 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461-1510)
 • Václav Thám (1765 -1816) - Básně v řeči vázané
 • Comenius (Jan Amos Komenský)(1592- 1670) - Didactica magna
 • Jan Campanus Vodňanský (1572 -1622 )Bitte um Frieden (Prosba o mír)
 • Elisabeth Johanna von Weston (1582 - 1612 ) - Parthenicon
 • Jiří Carolides (1569 - 1612 ) - Pamětní verše
 • Viktorin Kornel (1460 -1520 )  Přípise knězi Jírovi
 • Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) - Silva quadrilinguis (1598), lexikon Latein, Griechisch, Tschechisch, Deutsch.
 • Václav Hájek z Libočan, (?-  1553) - Kronyka Czeská,
 • Adam Michna (1600 - 1676) - Česká mariánská muzika
 • Felix Kadlinský (1613 -1675 )Pokladnice duchovní
 • Bohuslav Ludvík Balbín ( 1621 - 1688) - Bohemia docta“
 • Josef Dobrovský (1753 - 1829)- Deutsch-böhmisches Wörterbuch
 • Josef Dobrovský (1753 - 1829)- Českých přísloví sbírka
 • Josef Jungmann (1773 - 1847 )- O jazyku českém,
 • Josef Jungmann (1773 - 1847 )- Slovník česko-německý, 1834–39
 • Jakub Malý ( 1811- 1885) - Ukázka frazeologie česko-německé a německo-české
A
CZ02 Jakub Arbes ( 1840 -1914)Newtonův mozek
DEU06 Ludvík Aškenazy ( 1921 -1986)
CZ01 Hana Androníková (1967 - 2011 )Nebe nemá dno
ilustrace Jiří Trnka (Albatros Praha 1984)
EN04 Berlitz : Czech Phrase Book and dictionary (online)
CZ06 Egon Bondy, (Zbyněk Fišer) (1930- 2007)
CZ06 Petr Bezruč, ( Vladimír Vašek,) ( 1867 - 1958)
CZ06 Otokar Březina (1868 - 1929)
CZ06 Konstantin Biebl ( 1898- 1951)
CZ03 Jan Beneš (1936-2007)


C

DEU01Karel Čapek -Der Krieg mit den Molchen
(Válka z Mloky) E. Glaser)
EN
02 Karel Čapek - The Shirts
(from Povídky z druhé kapsy)(Hutchinson & Co)
CZE04 K. Čapek:Why I am not a Communist
(Proč Nejsem Komunistou) Martin Pokorny
CZ02 Karel Matěj Čapek-Chod ( 1860 -1927 ) Osmero
CZ06Svatopluk Čech (1846 -1908 )
CZ06 Bohdan Chlíbec (1963)
CZ06Josef Čapek (1887 -1945) koncentračního tabora
CZ06 Viktor Dyk (1877 –  1931)
CZ06 Ivan Diviš (1924 - 1999)
CZ02 Jan Drda (1915-1970 )-Vesnická historie


E
CZE03' Karel Jarormír Erben: Zlatovláska a jiné pohádky  ilustrace: Artuš Scheiner
F

EN04'* Fondation Européenne de la Culture: Caractère et culture de l'Europe (1961)
EN05 Fragment: Anglicko Ceský/Cesko Anglický Slovník Grammatika Fraze (1991)
EN05 Leonard Forster : The Penguin Book of German Verse (German/English)
EN05 H.A.L. Fisher : A History of Europe (1938)
CZ03 Julius Fučík (1903-1943) Reportáž psaná na oprátce
CZ01 Ladislav Fuks (1923-1994) Příběh kriminálního rady
 

H

EN-CZE Václav Havel  - Občan Vaněk/Citizen Vaněk  ( Jan Novák 2009)
EN Václav Havel : The increasing difficulty of concentration   (Ztížend Moznost Soustředění) - (Vera Blackwell) (Jonathan Cape, London 1972)
EN Václav Havel - The Memorandum    (Vera Blackwell)   1970 Martin Esslin
EN01
Jaroslav Hašek - The Good Soldier Švejk  (Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války) illustrated by Josef Lada  translated by Cecil Parrott (Penguin  1973)

EN01 D.A. Hoffman - Bohemian Tales
EN04 Ronald J. Hill - Soviet Politics
CZ06 Karel Havlíček  (  1821 – 1856 )
CZ06 Vítězslav Hálek(1835 –1874)
CZ06 Karel Hlaváček (1874- 1898)

Vítězslav Hálek (1835- 1874)- V přírodě

CZ06 Karel Hynek Mácha (1810–1836)
CZ06 Josef Hora (1891 – 1945)
CZ06 František Halas (1901- 1949)
CZ06  Vladimír Holan ( 1905 – 1980 )
CZ06 František Hrubín ( 1910 – 1971) 
CZ06 Miroslav Holub (1923-1998)
CZ06 Zbyněk Hejda (1930-2013)
CZ06 Václav Hrabě (1940- 1965)
CZ06 Petr Hruška (1964)
CZ01 Egon Hostovský ( 1908-1973)- Nezvěstný
CZ02 Iva Hercíková ( 1935-2007 )Jsem nebe
CZ01 Petra Hůlová ( 1979 )- Přes matný skloJ

DEU04 Milena Jesenská (1896 - 1944)- Alles ist Leben (zvenčí a zevnitř)
EN01 Zdeněk Jirotka : Saturnin  -   Norbert Chotas
EN-CZE03 Jerome K Jerome - Výběr z Povídek (Selected Stories) Veronika Volhejnová 
FRA04 Christian Jelen : Les Normalisés
CZ06 Josef Jungmann,(1773-1847)
CZ06 Ivan Martin Jirous ( 1944 – 2011)

K
DEU03 Franz Kafka - Das Urteil (Schocken Verlag Berlin 1955, Fischer 1974)

EN03 Franz Kafka - Wedding Preparations in the Country (Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande Translated by: Ernst Kaiser/Eithne Wilkins
DEU04 Franz Kafka (1883 –1924) - Amtliche Schriften
CZE04 Franz Kafka - Aforismy (edited by Rio Preisner)
CZE05 Kapesni - Slovník Cizich slov pro 21. stoleti
CZ06 Jaroslav Kvapil (1868-1950)
CZ06 Eliška Krásnohorská (1847-1926) Ze Šumavy
CZ06 Jiří Karásek ze Lvovic (1871- 1951)

CZ06 Stanislav Kostka Neumann (1875 -1947)
CZ06 Jiří Kolář  (1914 2002)
CZ06 Josef Kainar ( 1917-1971)
CZ06 Jan Křesadlo ( 1926-1995)
CZ01 Pavel Kohout (1928)- Konec velkých prázdnin
CZ Jiří Kuběna, (Jiří Paukert) (1936 – 2017)
CZ06 Karel Kryl (1944  –  1994)
CZ06 Pavel Kolmačka ( 1962)
CZ06 Vít Kremlička (1962)
CZ06 Vojtěch Kučera (1975)
CZ02 Vladimír Körner (1939)Střepiny v trávě,
Jan Karafiát (1846-1929) - Broučci,


EN04 Peter Krajči - Prague 1891-1941 architecture and design ( Edinburgh 1995)
CZE04 Stanislav Komarek : Ptaci v Cechach v letech 1360-1890 aneb tajemství rytiŕe von Sacher-Masocha (Academia 2007
CZE01 Ivan Klíma - Moje zlata ŕemesla (Atlantis, Brno, CZ 1990)
EN01  Ivan Klíma - My Golden Trades (
Moje zlata ŕemesla)  (Paul Wilson)  1998CZ06 Josef Linda (1792 -1834) Vědomí
CZ06 František Listopad (1921 –  2017)
CZ02 Arnošt Lustig (1926 - 2011) Noc a naděje
CZ02 Věra Linhartová (1938)
DEU08 František Langer (1888 -1965)

M


CZE01 Ladislav Mňačko - Jak chutna moc Czech Gustav Hajčik/Zdeněk Koňák 1990
DEU05 Jitka Melicharov
á-Vinalrová  - Sumava
DE02E. Mörike - Mozart auf der Reise nach Prag
CZ03 Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) -
Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918
CZ06Vilém Mrštík ( 1863- 1912 )
CZ06 Josef Svatopluk Machar (1864 - 1942)
CZ06 Petr Mikeš (1948- 2016)
CZ01 Jiří Mucha (1915-1991) Most
DEU01 Libuše Moníková (1945 -1998)- Prager Fenster
N
EN03'  Božena Nemcova - Karel Jarormír Erben Czech Fairytales (Vitalis,  Český Těšín, 2005) illustrated by Karel Hruška, (Renata Pešková)
DEU03 Jan Neruda - Bilder aus dem altem Prag (Arabesky a Jiné) Übersetzung : Hans Gaertner (Berlin/Weimar DDR 1968)
CZ03 Teréza Nováková, ( Langhaus), (1853-1912)Slavín žen českých
CZ06 - Jan  Neruda (  1834- 1891 )
CZ06 Vítězslav Nezval (1900 -1958)
CZ02 Josef Nesvadba (1926 -2005)- Vampir Ltd
EN04 Jaromir Navratil (Editor) - The Prague Spring 1968 (Central European University Press, Budapest Hungary
CZE02' Vitěslav Nezval - Věci, květiny, zvířátka, a lidé pro děti, ilustrace: Jiří Trnka, Albatros Praha (1981)
CZE05' Nadezhda Naděždina - Zázraky na Záhonech (Чудеса на грядках)  předožila: Olga Ptáková ilustrátor: Vojtěch Berka
.O


EN04  Otakar Odlozilik: Two reformation leaders of the Unitas Fratrum (pdf jstor)
CZ06 Jiří Orten (1919-1941)
CZ06 Milan Ohnisko (1965)
CZ01 Jan Otčenášek (1924 -79)Když v ráji pršelo


P
EN03  Edith Pargeter (GB) - The Coast of Bohemia
EN03* Josef Prošek: Československo, photographs by Ota Klein (Orbis Praha 1964)
Slovak Giacomo Puccini - Bohéma (libretto)
CZ06 Arnošt Procházka ( 1869 - 1925)
CZ02 Ota Pavel (Ota Popper) (1930 - 1973)- Fialový poustevník

R
DEU Oskar Werner spricht Rainer Maria Rilke (audio)
DEU06 Rainer Maria Rilke : Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
EN03  Rainer Maria Rilke :- Two stories of Prague (Zwei Geschichten aus Prag) (translated by Angela Esterhammer) University press of New England, Hanover USA (1994)
EN06 Rainer Maria Rilke : Sonnets to Orpheus  (
CZ06 Karel Václav Rais ( 1859- 1926)
DEU Rainer Maria Rilke : Ausgewählte Gedichte 
EN04 Jacob Rihosek - The Changing Face of the Czech Republic (Hoddert Wayland 2004)
MagdalenaRettigová ( 1785 -1845 )-Domácí kuchařka
CZ06 Pavel Řezníček (1942)
CZ03 Sylvie Richterová ( 1945)
CZ06 Kateřina Rudčenková (1976)S
CZ06 Adalbert Stifter,  (1805-1868)
CZ06 Josef Václav Sládek (1845 –  1912)
CZ06 Antonín Sova (1864 – 1928)
CZ Karel Scheinpflug (1869-1948)
CZ06 Jaroslav Seifert (1901 – 1986 )
CZ03 Olga Scheinpflugová (1902 – 1968)
EN04  William Shawcross - Dubcek and Czechoslovakia
CZ06 Jan Skácel (1922 –  1989)
CZ01 Josef Škvorecký ( 1924- 2012)- Zbabělci.
CZ06 Michal Šanda (1965)
CZ06 Petr Stančík ( 1968)
DEU02Michael Stavarič (1972)
CZ06 Marie Šťastná (1981)
CZ01 Karolína Světlá (1830- 1899) - Vesnický román
CZ03 Bernhard Scheinpflug (1811 -1882 ), Geschichte Böhmens in einer Reihe zusammenhängender Erzählungen


T
CZ06 Josef Kajetán Tyl ( 1808 - 1856 ) - Kde domov můj,
CZ06 Karel Toman (Antonín Bernášek) (1877 -1946)
CZ06 Otakar Theer (1880 - 1917)
CZ06 Karel Teige ( 1900- 1951)
CZ06 Miloslav Topinka (1945)
CZ06Jáchym Topol (1962)
DEU01Friedrich Torberg (1908 - 1979) - Der Schüler GerberU
EN05 Declaration Universelle des Droits de l'Homme illustrated by Jean Michel Folon
CZE05 United Nations: Vseobecna Deklarace Lidskych Prav (pdf)
DEU04 Johannes Urzidil : Prager Triptychon (Albert Langen, Munich 1960)

V

CZ06 Jaroslav Vrchlický  (1853 -1912)
Zlomky Epopeje
CZ03 Vladislav Vančura (1891 -1942 )
CZ06 George Voskovec (1905 –  1981)
CZ03 Ludvík Vaculík (1926 - 2015) Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem
CZ02 Michal Viewegh (1962) - Krátké pohádky pro unavené rodiče,
EN-CZE05* Gabriela Veselá - Franz Kafka a Praha/Franz Kafka in Prague  photos František Přeučil
CZE02' Marta Voleska - Zlatoušek ilustrace: A. Scheiner 
CZE04' Pogius Výslech - Mistr Jan Hus na Koncila Kostnickém ( 1875)W
EN01  Franz Werfel -Song of Bernadette 1945(Das Lied von Bernadette)Ludwig Lewisohn
DEU01 Franz Werfel Das Lied von Bernadette (Alma Mahler-Werfel 1941)
DEU02 Franz Werfel- Der Tod des Kleinbürgers (1952)
DEU01 Franz Werfel- Die Vierzig Tage des Musa Dagh (1933)
CZ06 Jiří Wolker (1900 – 1924)
Jiří Weil (1900- 1959 ) Život s hvězdou
CZ06 Ivan Wernisch (1942)
DEU02 Julius Zeyer (1841-1901)Feniciens Sünde.
Sous-pages (21) : Tout afficher
Comments