Home

Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

10 najistotniejszych
    obszarów wspierania zdrowia psychicznego:
 • Wspieranie rodzicielstwa i pierwszych lat życia.
 • Promowanie zdrowia psychicznego w szkołach.
 • Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy.
 • Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się.
 • Zajmowanie się grupami zagrożonymi zaburzeniami psychicznymi.
 • Zapobieganie depresji i samobójstwom.
 • Zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych.
 • Zaangażowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 • Zmniejszenie upośledzenia społecznego i zapobieganie stygmatyzacji.
 • Nawiązanie współpracy z innymi sektorami.
***

Zdrowie to „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania (ułomności)".

Zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń psychicznych. To stan dobrego samopoczucia, w którym każda jednostka realizuje swój własny potencjał, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może pracować wydajnie i owocnie, także na rzecz swojej społeczności.

Zdrowie psychiczne zawiera: 
 • zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, smutkiem, agresją
 • zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia


        Strona ta powstała jako odpowiedź na Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Jest częścią projektu finansowanego  z dotacji Powiatu Wołomińskiego.

Jej zadaniem jest zebranie i udostępnienie mieszkańcom powiatu wołomińskiego informacji o instytucjach, placówkach i organizacjach, które  świadczą pomoc psychologiczną lub psychiatryczną osobom z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, zarówno dzieciom jak i dorosłym, niepełnosprawnym psychicznie, intelektualnie lub uzależnionym.

(strona ciągle w budowie - aktualizacje prosimy zgłaszać:  Anna Kamińska akczar @ gmail. com  (pisane bez spacji)

Comments