Степова зона України


Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, 
свою землю - і ти побачиш свій шлях у житті
Григорій Сковорода

 

   Степова зона розташована на південь від лісостепової й простягається до Азово-Чорноморського узбережжя та Кримських гір. Степ займає 40 % площі України й охоплює Причорноморську низовину, південну частину Придніпровської і По­діль­ської височин, а також рівнинну частину Кримського пів­острова.
   Клімат помірно континентальний. Середня температура січня змінюється з південного заходу на північний схід від –2 до –9 °С; липня — від +20 до +24 °С. Річна сума опадів зменшується від 450 до 300 м.
   Через недостатність атмосферних опадів густота річкової мережі незначна. Найбільші річки є транзитними: Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай із притоками. Місцевий стік формується за рахунок талих снігових вод.
   Ґрунтово-рослинний покрив: у північ­ній частині — лучні степи з типовими чорнозема­ми, котрі майже скрізь розорані. У центральній смузі в умовах недостатнього зволоження розвивається природна різнотравно-типчаково-ковилова рослинність на чорноземах звичайних, посухостійке різнотрав’я — на чорноземах південних. Сухостепові південні ландшафти (вузька приморська смуга) із типчаково-ковиловою і полинно-злаковою рослинністю сформувалися на каштанових солонцюватих ґрунтах. Часто зустрічаються солонці та солончаки. Цілинні степи, а також деревна рослинність збереглися лише в заповідниках (Чорноморський біосферний, Дунайський, Український степовий, Асканія-Нова, Луганський), у долинах річок і на схилах балок.
Рослинність і тваринний світ: північні райони — різнотравно-злакова степова рослинність. Далі на південь вона змінюється ковилово-типчаковою, зустрічаються злаки, полини, солянки, житняки. Із тварин, крім численних дрібних гризунів, у степу живуть ласки, горностаї, степові ховрашки, вовки, лисиці, зустрічаються борсуки, козулі. Серед птахів — жайворонок, перепел, куріпка. ­Місцями ще можна зустріти дрохв, сов, орлів. На берегах лиманів і на узбережжі морів живуть дикі гуси, чаплі, кулики. У річках і озерах зони степу є щуки, окуні, коропи, соми. Акліматизовано фазанів, ондатр, диких ­кролів.


Чорноморський біосферний заповідник

 Чорноморський біосферний заповідник     Заповідник Асканія-Нова


             Луганський заповідник             Український степовий заповідник

Дунайський заповідник
Підсторінки (1): Наша діяльність