Sołectwo Zawiść

Gmina Pokój


Strona internetowa Sołectwa Zawiść w Gminie Pokój

DOŻYNKI GMINNE – ZAWIŚĆ 2007 - FOTORELACJA

Sołectwo Zawiść jest jednostką pomocniczą Gminy Pokój. 

Sołectwo uzyskało statut dnia 10 lutego 2003 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokoju Nr IV/31/2003

 We wsi funkcjonuje Grupa Odnowy Wsi

 Najczęstszym miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica, wyremontowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowa Wsi.

Strona Gminy Pokój

Sołtysem Sołectwa Zawiść jest Pan Wacław Kociencki

Napisz do sołtysa