Rozpis


Závod jednotlivců s intervalovým startem. 

Pořadatel: vebr-sport

Datum: sobota 7. ledna 2012

Centrum: Centrum v Plané nad Lužnicí ul. Ústrašická 287, (Hned na konci mostu přes řeku) GPS: 49°21'14.84"N; 14°41'55.68"E

Zobrazit na amapy.cz

Vypsané kategorie: A, B,C

Na tomto závodě bude kategorie C – pro méně zkušené závodníky, závodníky mladších ročníků a pro příchozí.
Běžci či chodci v této kategorii dostanou na startu mapu se zakreslenými kontrolami. Tempo si stanoví podle vlastního uvážení. ( Čas se jim ale měřit stejně bude. Start této kategorie bude probíhat průběžně a nebude stanoven minimální časový rozestup startu mezi závodníky.)
 
Parkování: na parkovišti před motorestem či nákupním střediskem v Plané nad Lužnicí. Parkování podél hlavní cesty v Plané nad Lužnicí bude mít omezenou kapacitu s ohledem na platnou zákonnou normu( je to na řidičích).
Další parkování na jiných místech bude možné také pouze při dodržení všech zákonných norem – hlavně neblokujte vchody, vjezdy a výjezdy.

Terén: mírně zvlněný les. Kategorie A a B a C se od startu budou pohybovat po místní komunikaci až k lesu !!!


Mapa:   kategorie A,B Pěkná nově upravená mapa ;D Podrobnosti až na startu :)
        rozměr A4, mapu připravil Jiří Vébr,
        kategorie C Mapa Holeček 1:7500, E 2,5m, revize Jiří Vébr 2011, rozměr A4
            (Mapy žádné kategorie nebudou vodovzdorně upraveny!!)


Popisy kontrol: Možná budou :)

Způsob ražení: SportIdent čipy zapůjčené od pořadatele. (Si- pCard)

Kontroly: Na kontrolách bude buď klasický lampion o rozměru 30x30 cm nebo 15x15 cm.
(Jestliže na jiném místě kontrola s lampionem nebude, tak nebudete určitě na místě jakékoliv kontroly i kdyby jste si to mohli myslet :) )


Kategorie:      A ("elitní" orientační běžci – cca 7-8km )
                B (běžci, kteří si netroufají na kategorii A- kolem 4-5 km). 
                C – příchozí : cca 3 km.
Vzdálenosti budou v závislosti na štěstí a orientačních schopnostech závodníků pro každého asi rozdílné a budou pro závodníky známy teprve až dorazí do cíle. 

Start: Všichni běžci či chodci ve všech kategoriích startují minimálně s 1-2 dvouminutovými rozestupy (Mapy dostanou na starovní čáře).

Ještě malé upřesnění startu. Před startem dojde u kategorií A a B k prohřátí organismu blahodárné tekutiny, která se v průběhu závodu dojde k zužitkování na teplo, což by mělo jen a jen prospět tepelné pohodě závodníků.

( U mladších ročníků, do 18 let věku, není povinné. U nich se počítá s tím, že je stále hřeje mládí.)

Pro kategorii C bude start probíhat průběžně a nebude stanoven minimální časový rozestup startu mezi závodníky

Upozornění: Hlavně pro kategorie A,B - V lese probíhala, od posledního mapování použité mapy pro kategorie A,B těžba dřeva. Nově vzniklé paseky nejsou v mapě zakresleny. Toto se netýká kategorie C, která bude mít zcela novou a také aktuální mapu oproti kategoriím A a B, které budou mít také zcela novou mapu :).

Startovné: 30 Kč, splatné na shromaždišti.

Stavba tratí a organizace: Jiří Vébr

Přihlášky: do čtvrtku 5. ledna 2012 na e-mail: jiveob@centrum.cz
– předmět „ PRIHLASKA_SNEHULAK“ nebo na internetové nástěnce http://kta.wz.cz/index_nast.php.
- nebo potvrzením účasti na facebooku v událostech u vebr-sport
V přihlášce uveďte kategorie do které se přihlašujete, případně zašlete zprávu pořadateli(pro uživatele Facebooku).

Pozdní přihlášky a přihlášky na místě jen dle možností pořadatele. Kategorie C je možno přihlásit na místě v centru závodu v den konání do ukončení startu (cca do 11:30).

Comments