Заветине: ми

Више од  тридесет и кусур година!!

ЗАВЕТИНЕ су од свог оснивања, у времену када је дугогодишња суша претила помором, увиделе разлику између југословеснког и српског официјализма и српских основних народних снага. Призивајући неопходне и плодоносне пљускове, обнову, ЗАВЕТИНЕ су знале - чезнући за књигама трајније уметничке и научне вредности - да су извори уметничког стваралаштва у широким слојевима народа дубоки и неисцрпни, да је традиција иако потискивана на разне начине, богат рудник, али да и ту, као и у свему, треба пуно неге, подршке, поверења...

ЗАВЕТИНЕ су опстале упркос многим неповољним околностима

Шта ЗАВЕТИНЕ чини различитим од других издавача

 Мајсторска радионица рукотворених и дигиталних издања ВАЛТАЗАР ПРЕВАЛЕЗ . Мобаров институт. Начин на који се писци и уметници, читаоци и преводиоци, штампари и други, удружују и испомажу. Удружујући свој дар и мар.  


Кратка историја ЗАВЕТИНА

    1. Крајем 1982. године Мирослав Лукић (1950), београдски професор и писац покренуо је «Алтернативна издања».
    2. Током лета 1983. године, у Београду, појавиле су се прве одштампане ствари са заштитним знаком ПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА : Алтернативнаиздања, Београд: Дневник за Сенковића, Плакат издања.
    3.  Почетком деведесетих фамилија Лукић оснива приватно издавачко предузећеПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА, са седиштем у Београду, које кратко траје и гаси се крајем деведесетих због ригорозних закона...
    4. Године 1999. М. Лукић  покушава да оснује Комплекс СПАСОВО (Архив у оснивању, Музеј немогућег ратара, Кулу песника, Академију алхемије).
    5.  2000. године М. Лукић покреће тзв. Пишчева издања, Књижевноуметничку радионицу рукотворених издања «Валтазар Превалез», а крајем 2001.ЗАВЕТИНЕ - институт Мобаров. Објављена је прва верзија Веба ЗАВЕТИНЕ Плус ултра. – Лукић покреће неколико приватних књижевних часописа: ЗАВЕТИНЕ Плус ултра, Дрво живота, Уметност махагонија, Трећа Србија и зборника ВЕЛИКА МАГАЗА.