Proizvodi


Asortiman preduzeća "ZATEKS" d.o.o.  čini široka paleta proivoda namenjena zaptivanju u industriji.

1. Klingerit

Od klingerita se isecaju zaptivke različitih oblika, koje se koriste za zaptivanje prirubničkih spojeva (cevovoda, parovoda, armatura i pumpi...), odnosno na onim mestima gde se zahteva otpornost na temperaturu i pritisak.

U zavisnosti od vrste - običan (tip: Temafast Economy), univerzalni (tip: Temasil HT), armirano-grafitiran (tip: Temasil HT Metallic) - klingerit je dostupan u debljinama od 
0,3 - 5,0 mm, a standardne dimenzije ploča su 1500 x 1500 mm. 


2. Pletenice

Termoizolacione pletenice koriste se pre svega za zaptivanje: vrata peći, bojlera, autoklava, kamina... Materijali koji se koriste za izradu ovih pletenica, pogodni su za primenu na onim mestima gde je prisutan nizak pritisak. Tako se za temperature do 500 oC koristi predivo od staklenih vlakana, a za temperature 
do 1100 oC predivo od keramičkih vlakana ojačano inkonel žicom.

Za zaptivanje rotacionih i klipnih pumpi i armatura koriste se pletenice visokog kvaliteta, koje se proizvode od različitih kombinacija materijala i impregnacija. Za izradu ovih pletenica koriste se različiti materijali, i to: ekspandirani grafit, teflon (čista teflonska ili teflon-grafitna pletenica), aramid, pamuk (pamučna suva 
ili pamučna lojana pletenica), akril (akril-teflonizirana pletenica), ramie (ramie-teflonizirana pletenica)...

U zavisnosti od dimenzije, pletenice su dostupne u kvadratnom ( □ ) i/ili kružnom (
Ø ) poprečnom preseku.


3. Bezazbestne termoizolacione ploče

Kako bi odgovorile i najrazličitijim zahtevima korisnika, bezazbestne termoizolacione ploče proizvode se 
od visokokvalitetnih materijala, otpornih pre svega na visoke temperature. Bezazbestne termoizolacione 
ploče koriste se za toplotnu izolaciju na: vratima peći, kotlova, gorionicima, plamenicima, sušačima i sličnim mestima, te su svoju primenu našle prvenstveno u prehrambenoj industriji, livnicama, toplanama, elektranama, fabrikama peći...

Iz asortimana izdvajamo bezazbestne termoizolacione ploče za toplotnu izolaciju do 850 oC i do 1200 oC.


4. Platna

Termoizolaciona platna koriste se za toplotnu izolaciju (zaštita od požara, izolacija kod visokih temperatura, klimatizacija, oprema za rashladne uređaje, zaštita cevi/kablova...).

Iz našeg stalnog asortimana izdvajamo termoizolaciona platna izrađena od staklenih ili keramičkih vlakana.


5. Zaptivači

U zavisnosti od mesta ugradnje i radnih parametara (medij, temperatura i pritisak) na zahtev kupca isporučujemo i:
 • Spirometalne zaptivače,
 • Metaloplastične zaptivače,
 • Manloh zaptivače,
 • Zaptivače od klingerita,
 • Ring-joint zaptivače,
 • Mehaničke zaptivače.
pri čemu u zahtevu mora biti definisano sledeće: tip zaptivača, standard primene, debljina zaptivača, materijal od kojeg su izrađeni zaptivači, mesto ugradnje, radni parametri (medij, temperatura i pritisak).


6. Industrijska plastika

Pod industrijskom plastikom podrazumeva se širok spektar proizvoda izrađenih u obliku šipki, ploča, debelozidnih cevi, prstenova, zupčanika, čaura... U zavisnosti od mesta primene i radnih parametara, u proizvodnji se koriste različiti materijali, i to:
 • Polietilen - PE,
 • Polipropilen - PP,
 • Politetrafluoretilen - PTFE /teflon/
 • Poliamid - PA
 • Polivinilhlorid - PVC.

Comments