Program

POVZETEK

Univerza v Mariboru potrebuje preporod, svež veter in odgovornejšo držo, saj velik del težav izvira iz stanja duha, v katerem smo se znašli. Bistven cilj programa je ustvarjanje kreativne atmosfere s pozitivnim zgledom in spodbujanjem zaupanja ter sodelovanja, ustvarjanje inovativnega okolja in učinkovite organizacije, v katerih bo Univerza z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj po najboljših močeh pripomogla h kakovostnemu, uravnoteženemu in trajnostnemu razvoju mesta, države in človeštva, nadalje k širjenju akademskih idej humanizma in svobode ter k zadovoljstvu in uspehu svojih diplomantov.Ċ
Danijel Rebolj,
8. nov. 2010 12:33