Dokumenty do pobrania:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Wyświetl
Ustawa o własności lokali jako podstawowy przepis prawny dot. wspólnot  23 paź 2012, 06:04 Krzysztof Bronka
ċ

Wyświetl
Kodeks cywilny - od art 195 do 221 jako akt prawny uzupełniający  23 paź 2012, 06:05 Krzysztof Bronka
Ċ
Wyświetl Pobierz
  101 KB wersja 3 23 paź 2012, 06:08 Krzysztof Bronka
ć
Wyświetl Pobierz
  609 KB wersja 1 16 cze 2015, 04:09 Krzysztof Bronka
ċ

Wyświetl
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni  15 maj 2016, 23:48 Krzysztof Bronka
ċ

Wyświetl
  15 maj 2016, 23:45 Krzysztof Bronka
ċ

Wyświetl
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. rozdział 4  15 maj 2016, 23:46 Krzysztof Bronka
ċ

Wyświetl
Zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie Gdynia  15 maj 2016, 23:47 Krzysztof Bronka