ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
AGATA PERLICKA-STRUZIK
  Gdynia 81-304 , ul. Śląska 64/2 ,  e-mail: biuro.zian.perlicka@gmail.com
tel. 691 363 074 , 508 533 184    (w przypadku awarii proszę o SMS) 
Licencja nr 10934 , NIP 584-035-56-47 , Regon 192626331

 
 
       Usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami wykonuję od roku 2002.
        Obecnie zarządzam budynkami osób prywatnych i wspólnotami mieszkaniowymi oraz mieszkaniami pod nieobecność właścicieli.
 
        Posiadam licencję zawodową nr 10934 nadaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

        Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości.

Oprócz czynności zarządzania i administrowania proponuję także:

  • pomoc i doradztwo prawne w pełnym zakresie
  • obsługę finansowo-księgową wykonywaną przez osobę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości.

Zakres usług zarządzania i administrowania nieruchomościami obejmuje:

  1. Prowadzenie wykazu lokali.
  2. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez prawo budowlane.
  3. Zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości  i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego (faktury wystawiane na klienta).
  4. Utrzymanie w należytym porządku czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli i najemców lokali, chodnika przed nieruchomością i innych przynależnych terenów,   które będą rozliczane na podstawie osobnej umowy zawartej przeze mnie w imieniu klienta.
  5. Prowadzenie odpowiedniej księgowości i rozliczeń nieruchomości.

Zapewniam Państwu rzetelne usługi oraz osobisty nadzór nad wszelkimi pracami wykonywanymi na terenie nieruchomości.

Zapraszam do współpracy