Новини сайту


Частина представників педагогічної спільноти виступає проти об'єднання трьох шкільних предметів


ЗВЕРНЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ
ДО МІНІСТРА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛІЛІЇ ГРИНЕВИЧ

Шановна Ліліє Михайлівно!

Ми, науковці, методисти, учителі й батьки, учні та студенти, представники громадськості й просто небайдужі громадяни України, підтримуючи в цілому реформи та необхідність оновлення української системи освіти, виступаємо за збереження самостійних шкільних предметів, що належать до кола україноцентричних дисциплін, зокрема української мови, української літератури та зарубіжної літератури.
Вважаємо, що ідея інтеграції цих предметів, що видається як перспективна освітня новація з опорою на досвід європейської (зокрема, польської) школи, фактично є нищенням національної системи мовно-літературної освіти. Глибоко переконані, що під час гібридної війни, спрямованої на підрив української державності та деморалізацію нашої спільноти, інтегрувати чи об’єднувати (себто в будь-якому випадку, скорочувати) ідеологічно важливі україноцентричні предмети, що мають стати надійним фундаментом національної безпеки України, категорично не можна! Українська мова, українська література та зарубіжна література безпосередньо формують світогляд національно свідомої особистості, її національну картину світу, сприяють вихованню патріотичних почуттів, дають відповідь на важливі екзистенційні питання: «Хто я? Де мій дім? Кого я люблю?». 
Усі три вищеназвані предмети є вельми важливими у вихованні української молодої генерації третього тисячоліття. Так, оволодіння державною мовою на належному рівні сприяє вирішенню питання об’єднання країни й позбавляє ворога, що використовував мовну карту як привід для війни, потужного засобу маніпуляції масовою свідомістю наших громадян. Для вирішення питання вкрай важливо мати самостійний мовний курс із достатньою кількістю навчальних годин.
Вивчення української літератури окремим предметом та у взаємозв’язку з курсом української мови, посилює дієвість останнього в оволодінні учнів мовленнєвими навичками, грамотністю, творчим та аналітичним мисленням, до того ж, формує системне уявлення про рідну літературу та її вершинні здобутки, яскраво презентує духовний поступ нашого народу, значно посилює виховне спрямування освіти, зокрема любов до своєї національної культури, історії, характеру, плекає національну гідність, виступає оберегом споконвічних цінностей і звичаїв, важливим чинником в утвердженні національних інтересів.
Предмет «Зарубіжна література» не тільки розширює обрії володіння рідною мовою (завдяки майстерним художнім перекладам творів, які в ньому запропоновані), але й дає можливість через «інше» («чужу культуру») глибше пізнати «своє» («рідну культуру»), побачити й осмислити її світовий контекст, відчути зв’язки з усім цивілізованим світом, усвідомити внесок свого народу в його розбудову. Усе це значно впливає на формування почуття національної гідності й долання комплексу меншовартості, що століттями нав’язувався українцям імперськими владами. Крім того, цей курс посилює націєтворчу функцію, яку на теренах України від княжої доби й до сьогодні виконує художній переклад.
Твердження, що в жодній країні світу немає шкільного предмета "Зарубіжна література", у жодному випадку  не можемо вважати аргументом. Цей курс, справді, є унікальним, єдиним на всьому пострадянському просторі, він невипадково з’явився в роки, коли Україна здобула свою  НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. (його поява за інших умов була НЕМОЖЛИВОЮ!). Він сприяє формуванню полікультурної особистості, яка живе у відкритому мультикультурному світі й має бути не лише толерантною до чужої культури, а й навчитися її поважати. Таким чином, курс зарубіжної літератури є своєрідним щепленням від ксенофобії, нацизму й сепаратизму. 
Отже, будь-який варіант об’єднання вищезазначених шкільних предметів, на наше глибоке переконання, є недоцільним, оскільки призведе до погіршення якості мовно-літературної освіти, втрати цілої низки життєво важливих компетентностей учнів та зведе нанівець потужний потенціал цієї тріади у вирішенні суспільно важливих і вкрай актуальних для України завдань. Ми, українці, маємо дбайливо плекати СПРАВЖНІ ЗДОБУТКИ власної гуманітарної освіти, а не сліпо копіювати досвід навчальних систем інших країн.
З надією на розуміння та співпрацю з метою позитивного розв’язання проблеми
1. Зернецька Алла Анатоліївна – професор,  доктор філологічних наук, декан факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова
2. Ісаєва Олена Олександрівна – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
3. Клименко Жанна Валентинівна – професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
4. Мірошниченко Леся Федорівна – професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
5. Паламаренко Анатолій Нестерович - народний артист України, Герой України, лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка
6. Куцевол Ольга Миколаївна – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
7. Бицько Оксана Костянтинівна – старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
8. Корнієнко Оксана Олександрівна – професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
9. Ковбасенко Юрій Іванович  – професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри світової літератури Київського університету імені Б. Грінченка
10. Ткаченко Всеволод Іванович – український перекладач, поет, член Національної спілки письменників України, голова творчого об'єднання перекладачів Київської міської організації НСПУ
11. Гордон Олександр Богданович – український поет і науковець, член Національної спілки письменників України 
12. Гладишев Володимир Володимирович – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики навчання мови та літератури філологічного факультету Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
13. Токмань Ганна Леонідівна - професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
14. Овчиннікова Ірина Ігорівна – доцент, кандидат філологічних наук, заступник декана факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова
15. Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
16. Лоцман Руслана – Заслужена артистка України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу НПУ ім. М.П. Драгоманова, волонтер, керівник ГО «Народна філармонія»
17. Пахарєва Тетяна Анатоліївна– професор, доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
18. Мацапура Валентина Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
19. Бондаренко Юрій Іванович – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
20. Анненкова Олена Сергіївна– професор, доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
21. Кушнірова Тетяна Віталіївна – доктор філологічних наук, доцент  кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
22. Леміш Наталія Євгенівна – доктор філологічних наук, завідувач кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу НПУ імені М. П. Драгоманова.
23. Фасоля Анатолій Миколайович - провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
24. Матвєєва Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, професор кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу НПУ імені М. П. Драгоманова
25. Мельник Анжела Олегівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені Драгоманова
26. Дем'яненко Олена Олександрівна – проректор КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", доцент кафедри філософії освіти та управління, кандидат педагогічних наук
27. Костюк Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
28. Давидюк Людмила Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
29. Чепурко Олена Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
30. Півнюк Надія Олександрівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
31. Холодна Юлія Миколаївна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
32. Небеленчук Ірина Олександрівна  – кандидат пед. наук, ст. викладач Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
33. Слива Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов НПУ імені М.П. Драгоманова
34. Тарасова Наталія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри   кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
35. Юдін Олександр Анатолійович – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
36. Мартинець Алла Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
37. Шуберт Ганна Миколаївна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
38. Волинець Ірина Миколаївна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент Білоцерківського інституту економіки та управління
39. Загребельна Наталія Костянтинівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова 
40. Ратушняк Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка
41. Орлова Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
42. Фісак Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач  кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
43. Зуєнко Марина Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської та німецької філології  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
44. Кондакова Дар’я Юріївна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова
45. Гарна Світлана Юріївна – завідувач відділу гуманітарної освіти Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель зарубіжної літератури Барвінківської школи № 3 Барвінківського району Харківської області
46. Островська Галина Олександрівна – доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
47. Астахова Алла Андріївна - доцент кафедри російської та зарубіжної літератури НПУ імені М.П. Драгоманова 
48. Конєва Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент  кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
49. Ціко Ігор Григорович – старший викладач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
50. Долгінінська Ірина Юріївна – старший викладач кафедри методики викладання світової літератури НПУ імені Драгоманова
51. Красуцька Ірина Володимирівна – головний редактор УОВЦ "Оріон", відмінник освіти України
52. Козинець Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, автор літературно-мистецьких проектів, поет, музикант
53. Щербатюк Вікторія Станіславівна ‒ старший викладач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», методист відділу гуманітарної освіти  Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти
54. Сорока Володимир – генеральний продюсер НК «ІНТЕРКУЛЬТУРА»
55. Бережко-Камінська Юлія Миколаївна – журналіст, головний редактор газети «Ірпінський вісник», поетеса
56. Сахнюк Вікторія Василівна ‒  викладач німецької мови та зарубіжної літератури, Малинський лісотехнічний коледж
57. Степаненко Тетяна Миколаївна ‒ вчитель зарубіжної літератури, спеціалізована школа "Інтелект", м. Київ
58. Веткасова Оксана Петрівна ‒ вчитель української мови та літератури Русанівського ліцею м.Києва
59. Шевченко Ганна – вчитель Боярської школи № 5
60. Чернуха Оксана Володимирівна – вчитель англійської мови та зарубіжної літератури спеціалізованої школа №71 м. Києва, вчитель зарубіжної літератури ліцею "Екологія і Культура" м. Києва
61. Курінна Алла Феліксівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
62. Григоренко Оксана – громадський діяч, Молодіжна громадська організація «Нова Атлантида»
63. Кучерява Ольга Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, викладач Національного авіаційного університету
64. Чирка Валентина Василівна – методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
65. Путій Тетяна Миколаївна – доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
66. Іванчик Олександра – студентка  Національного університету ім. Тараса Шевченка, вчитель школи № 95 м. Києва
67. Іщенко Наталія – вчитель англійської мови  спеціалізованої школи № 187 м. Києва
68. Самарин Ілля Іванович – вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Ірпінський НВК "Школа І-ІІ ступенів - Коцюбинський гуманітарний ліцей" 
69. Потапчук Максим – голова ГО "Культурно-освітньої фундації  Liberi Liberati " 
70. Рутковський Дмитро Володимитрович – батько учня Парк-школи Dixi – альтернативної демократичної школи для дітей 5-16 років, працівник  IT-галузі, Президент ГС «Воля Громади»
71. Білуха Денис Олександрович – практичний психолог Бабинецької загальноосвітньої шкли І-ІІІ ступенів Бородянського району
72. Буткевич Андрій Анатолійович – віце-президент ГО «Вольниця» 
73. Діденко Олена – мама, координатор екологічного руху «За Затишну Землю» 
74. Сучок Сергій Володимирович  – батько, голова ревізійної комісії, працівник банку,  арт-директор  інтернет-радіо «Вольниця».
75. Динька Марям Хабібівна – учениця Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу
76. Сопілка Анатолій Віталійович – студент 5 курсу Факультету політології та права НПУ ім. М.П.Драгоманова
77. Поляцька Діана – старший науковий співробітник  Відділу організації конкурсів і подій Інституту модернізації змісту освіти 
78. Холодний Станіслав Сергійович – батько учня 6 класу середньої загальноосвітньої школи № 165 м. Києва, підполковник Збройних Сил України
79. Ледняк Юлія Владленівна – доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
80. Гетьман Світлана Костянтинівна – методист науково-методичного центру мовно-літературної освіти імені проф. В.І. Гончарова факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова
81. Химинець Адріана Арпадівна – кандидат філологічних наук, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. О.Духновича
82. Халабаджах Інна Михайлівна –  учитель-методист, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з научно-методичної роботи НВК "Міцва-613" м. Києва
83. Дереш Юлія Романівна - студентка 5-го курсу спеціальності середня освіта (французька мова) факультету іноземної філології в НПУ ім. М.П.Драгоманова
84. Секіріна Валентина Миколаївна -  учитель зарубіжної літератури  гімназії №  290 м. Києва   
85. Михайлова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
86. Казаков Ігор Миколайович – доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри російської мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
87. Стопкевич Олена Вікторівна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
88. Іщенко Галина Вікторівна – учитель української літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
89. Пархоменко Лариса Сергіївна – учитель української літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області 
90. Макашина Тетяна Володимирівна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
91. Левченко Арина Антонівна – учитель української літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
92. Яцишина Лідія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
93. Петрова Олена Володимирівна – учитель зарубіжної літератури школи № 7 м. Дружківки Донецької області
94. Григор'єва Ірина Олександрівна – учитель зарубіжної літератури школи № 8 м. Краматорська Донецької області
95. Малєєва Лариса Валентинівна – учитель зарубіжної літератури та російської мови Криворізької школи Добропільського району Донецької області
96. Янковий Сергій Леонідович – методист відділу освіти Малинської РДА Житомирської області
97. Дученко Зоя Юхимівна – учитель зарубіжної літератури Чоповицького НВК Малинського району Житомирської області
98. Кириченко Надія Василівна – учитель зарубіжної літератури Чоповицького НВК Малинського району Житомирської області
99. Гриневич Наталія Станіславівна – учитель зарубіжної літератури Чоповицького НВК Малинського району Житомирської області
100. Давиденко Леоніла Іванівна – учитель зарубіжної літератури Гранітнянської школи Малинського району Житомирської області
101. Недашківська Валентина Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури Малинівського НВК Малинського району Житомирської області
102. Зінькова Галина Ростиславівна – учитель зарубіжної літератури Недашківського НВК Малинського району Житомирської області
103. Хандрика Людмила Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Ново-Вороб’ївського НВК Малинського району Житомирської області
104. Шпаковська Валентина Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Ново-Вороб’ївського НВК Малинського району Житомирської області
105. Васєчко Наталія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Пиріжківського НВК Малинського району Житомирської області
106. Ковальчук Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури Пиріжківського НВК Малинського району Житомирської області
107. Сіденко Валентина Антонівна – учитель зарубіжної літератури Скуратівської школи Малинського району Житомирської області
108. Малихіна Олена Борисівна – учитель зарубіжної літератури Українківської школи Малинського району Житомирської області
109. Устименко Таміла Петрівна – учитель зарубіжної літератури
110. Владівського НВК Малинського району Житомирської області
111. Михайленко Ганна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Владівського НВК Малинського району Житомирської області
112. Марчук Світлана Йосипівна – учитель зарубіжної літератури Ворсівського НВК Малинського району Житомирської області
113. Авраменко Олена Василівна – учитель зарубіжної літератури Головківської школи Малинського району Житомирської області
114. Мягкова Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Головківської школи Малинського району Житомирської області
115. Гунько Василь Миколайович – учитель зарубіжної літератури Горинської школи Малинського району Житомирської області
116. Кулаківська Наталія Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури Дубрівської школи Малинського району Житомирської області
117. Авраменко Олена Василівна – учитель зарубіжної літератури Іванівської школи Малинського району Житомирської області
118. Білошицька Лариса Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Йосипівського НВК Малинського району Житомирської області
119. Андрієнко Ніна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Ксаверівського НВК Малинського району Житомирської області
120. Дученко Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури Морозівської школи Малинського району Житомирської області
121. Долечек Ганна Йосипівна – учитель зарубіжної літератури Слобідської Школи Малинського району Житомирської області
122. Костенкова Юлія Василівна – учитель зарубіжної літератури Слобідської школи Малинського району Житомирської області
123. Попова Тетяна Юріївна – методист відділу української мови та літератури Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури Новоселівської НВК Ясинуватського району, Донецької області, переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012», заслужений учитель України.
124. Шингоф Ірина Миколаївна – методист відділу організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури школи № 8 м. Краматорська Донецької області
125. Баран Уляна Святославівна –  кандидат філологічних наук, доц., докторант кафедри літературознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія", президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва
126. Грищенко Галина Григорівна – учитель вищої категорії спеціалізованої школи № 124 м. Києва  
127. Юлдашева Людмила Петрівна – учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської районної ради Черкаської області
128. Сотник Альона Василівна – заступник директора Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель української мови і літератури
129. Ткаченко Оксана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Тальнівського економікро-математичного ліцею
130. Коломинська Тетяна Борисівна – викладач української мови, літератури та зарубіжної літератури Тальнівського будівельно-економічного коледжу
131. Підгорна Надія Іванівна – учитель зарубіжної літератури Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
132. Гоцик Оксана Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
133. Поліщук Наталія Петрівна – мама учня 6 класу Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
134. Качан Валерій Олексійович – директор Тальнівської ЗОШ № 3 Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель української мови і літератури
135. Копернак Тетяна Володимирівна – учитель української мови і літератури Тальнівської ЗОШ № 3 Тальнівської районної ради Черкаської обл.
136. Рафальська Ольга Віталіївна – учитель української мови і літератури Тальнівської ЗОШ №3 Тальнівської районної ради Черкаської обл.
137. Шуляк Олена Миколаївна – учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури Павлівська І ЗОШ І-ІІ ст. 
138. Кулєшова Любов Василівна – учитель зарубіжної літератури Слов’янської гімназії  міста Києва
139. Невмержицька Ольга Федорівна – Заслужений вчитель України, вчитель зарубіжної літератури гімназії №143 міста Києва
140. Крутофіст Світлана Іванівна - вчитель зарубіжної літератури гімназії №143 міста Києва  
141. Федорченко Галина Іванівна - вчитель російської мови гімназії №143 міста Києва
142. Сень Світлана Олександрівна – вчитель української мови гімназії № 143 міста Києва
143. Мартисюк Галина Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури НВК №240 «Соціум» міста Києва 
144. Баліна Катерина Никіфорівна – кандидат філологічних наук, вчитель зарубіжної літератури школи №29 міста Києва
145. Врубель Галина Афанасіївна –вчитель зарубіжної літератури школи №29 міста Києва 
146. Федосенко Ірина Сергіївна – вчитель російської мови школи № 210 міста Києва
147. Живолович Олександра Євгенівна – студентка КНУ ім. Шевченка
148. Сіколенко Едуард Володимирович – студент НТУ України «КПІ»
149. Рудніцька Наталія Павлівна, вчитель української мови та зарубіжної літератури Кам'янець-Подільської ЗОШ №17, учитель-методист 
150. Шепелєва Тамара Яківна – учитель зарубіжної літератури НВК (ЗОШ №32) м. Краматорська
151. Мурашко Юлія Олександрівна – учитель зарубіжної літератури НВК (ЗОШ №32) м. Краматорська
152. Воскобойникова Людмила Іванівна – учитель зарубіжної літератури НВК (ЗОШ №32) м.  Краматорська
153. Миронова Галина Ігорівна – учитель зарубіжної літератури НВК (ЗОШ №32) м. Краматорська
154. Клименко Ірина Леонідівна – вчитель зарубіжної літератури школи І-ІІІ ст. № 78 м. Києва
155. Короід Тетяна Вікторівна – учитель української мови та літератури школи І-ІІІ ст. № 78 м. Києва
156. Волошина Лариса Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури та російської мови Іванківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну Київської обл.
157. Васильєва Людмила Анатоліївна –-  вчитель зарубіжної літератури та російської мови Іванківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну  Київської обл.
158. Гавриленко Віталія Іванівна – вчитель англійської та німецької мови  Іванківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну Київської обл.
159. Осипенко Ірина Андріївна – вчитель української мови та літератури   Іванківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ст. №2 Іванківського р-ну Київської обл.
160. Волошин Віктор Валентинович – вчитель історії та правознавства Шпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Іванківського р-ну Київської обл.
161. Мельниченко Марина Вікторівна – мама майбутніх учнів (дошкільнят), працівник ПІІ " МакДональдз Юкрейн Лтд" м. Київ
162. Юсипович Ірина Володимирівна – учитель гімназії "Троєщина" м.Київ
163. Іллічова Емілія Іванівна – студентка 4 курсу спеціальності англійська, українська мови та зарубіжна література факультету іноземної філології в НПУ ім. М.П. Драгоманова
164. Кострець Світлана Петрівна – вчитель зарубіжної літератури та української мови Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустської РДА Закарпатської області
165. Білецька Наталія – студентка 4 курсу спеціальності «Англійська, українська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
166. Гревцева Тамара Михайлівна – головний редактор журналу "Всесвітня література в школах України"
167. Грущенко Тетяна Володимирівна – студентка 4 курсу, спеціальність «Англійська, українська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова
168. Луцюк Вероніка Володимирівна – студентка 4 курсу, спеціальність «Англіська, японська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
169. Оллєік Аліна Аліївна – студентка 4 курсу, спеціальність англійська, японська мови та зарубіжна література факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
170. Васєнков Олександр Вікторович – старший викладач кафедри методики викладання світової  літератури НПУ ім. М. П. Драгоманова
171. Духновська Уляна Валеріївна – студентка 4 курсу, спеціальність англійська, українська мови та зарубіжна література факультету іноземної філології  НПУ ім. М.П. Драгоманова
172. Бондар Микола Володимирович - учасник Революції Гідності, голова Громадської спілки ветеранів боксу (м. Київ)
173. Кубрак Зоя Дмитрівна – вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 306 міста Києва
174. Чернишенко Ольга Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
175. Селіверстова Людмила Сергіївна – мати учениці 11-Б класу) спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
176. Лісанова Ніна Іванівна – бабуся учениці 11-Б класу) спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
177. Чепелєва Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Технічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
178. Буряк Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Технічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
179. Стеценко Тетяна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 142 м. Києва
180. Прядко Ірина Борисівна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 142 м. Києва
181. Кампова Світлана Валеріївна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 100 "Поділ" м. Києва
182. Іванова Наталія Андріївна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 100 "Поділ" м Києва
183. Святенко Олексій Пилипович – учитель української мови і зарубіжної літератури ліцею № 100 "Поділ" м. Києва
184. Мигдальська Олена Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури ліцею № 100 "Поділ" м. Києва
185. Галкіна Наталія Віталіівна – учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 87 ім. О.П. Довженка м. Києва
186. Остаф Ярослава Іванівна – учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи № 87 ім. О.П.Довженка м.Києва
187. Катихіна Марина Олександрівна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 48 м. Києва
188. Маслюк Оксана Василівна – учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 277 м. Києва
189. Щукіна Світлана Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер" м. Києва
190. Котляренко Олександр Георгійович – батько випускниці Києво-Печерського ліцею № 171 "Лідер" м. Києва
191. Черніговцева Ірина Едуардівна – мама учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
192. Зуєва Вікторія Віталіївна – студент-маґістр, графічний дизайнер-ілюстратор, підприємець
193. Долгополов Кирило Ігоревич – випускник спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
194. Долгополов Ігор Іванович – батько випускника спеціалізованої школи № 89 з поглибленим вивченням іноземних мов м.Києва
195. Чернишенко Тетяна Вікторівна – мама випускниці Технічного ліцею НТУУ КПІ м. Києва
196. Чернишенко Анатолій Михайлович – тато випускниці Технічного ліцею НТУУ КПІ м.Києва
197. Жеміоніс Ірина Борисівна – учитель зарубіжної літератури, учитель-методист Економіко-правового ліцею м.Києва
198. Тарнавська Людмила Володимирiвна, вчитель зарубiжноi лiтератури НВК "Святошинська гімназія" м. Київ
199. Кукушкiна Олена Володимирiвна  – класний керiвник 5класу, НВК "Святошинська німназія" м. Київ
200. Опiмах Наталiя Сергiiвна  – вчитель украiнськоi мови та лiтератури НВК,,Святошинська гiмназiя", Киiв
201. Лепьошкіна Олена Вікторівна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини м. Києва
202. Благовісна Людмила Миколаївна  – учитель зарубіжної літератури в гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини м. Києва
203. Ісаєвська Ірина Леонідівна –  вчитель гімназії № 191 ім. П. Г. Тичини м. Києва
204. Любов Сердунич – журналіст, краєзнавець, літератор
205. Левкова Оксана – кандидат наук із соціальних комунікацій, голова правління Всеукраїнської громадської організації "Не будь байдужим!"
206. Мариновська Оксана Яківна, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій,  доктор педагогічних наук, професор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
207. Багрієнко Надія Василівна - вчитель української мови та літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровогрдської області, вчитель вищої категорії
208. Мельник Наталія Іванівна - вчитель української мови та літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
209. Онищенко Лілія Володимирівна - вчитель української мови та літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
210. Тернавська Тетяна Володимирівна - вчитель української мови та літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель-методист
211. Шевченко Ніна Леонідівна - вчитель зарубіжної літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель 1-ї категорії
212. Юлдашев Сергій Вікторович - методист філологічного відділення Черкаського центру роботи з обдарованими дітьми, учасник АТО
213. Онищенко Ніна Василівна - учитель німецької мови та зарубіжної літератури ЗОШ N80 м. Києва
214. Батурин Сергій - письменник
215. Коваленко Ольга Олександрівна – студентка 3 курсу спеціальності «Англійська, польська мова та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
216. Лисак Людмила Феофанівна – вчитель зарубіжної літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького, вчитель-методист, лауреат фахового конкурсу "Вчитель року- 2004"
217. Сисак Євгенія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
218. Шевчук Ніна Іванівна – учитель української мови та літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
219. Куріліна Олена Віталівна – учитель української мови та літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
220. Крікун Любов Іванівна – учитель української мови та літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
221. Мусієнко Світлана Вікторівна – учитель української мови та літератури гімназії № 172 "Нивки" (м.Київ)
222. Єрцова Оксана Арсентіївна – вчитель зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ст., спеціаліст вищої категорії
223. Вегера Олена Леонідівна – бухгалтер Центру поштового зв'язку №14 смт Іванків Київської обл.
224. Вегера Анастасія Валеріївна – студентка 5 курсу факультету соціально-психологічних наук та управління НПУ імені М.П.Драгоманова
225. Коровай Максим Валерійович – дипломант Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Зарубіжна література», (м. Миколаїв)
226. Скляніченко Костянтин Юрійович – батько учня 5-А класу Гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
227. Мирончук Марина Володимирівна – мати учня 10-В класу Гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
228. Панов Руслан Сергійович – батько учениці 8-А класу Гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
229. Мудра Людмила Миколаївна – директор Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель української мови і літератури
230. Поляниця Любов Георгіївна – заступник директора навчально-виховної роботи Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області, учитель математики
231. Поправка Тетяна Іванівна – заступник директора з виховної роботи Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
232. Сліпенюк Ірина Іванівна – голова профкому, класовод 2 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
233. Півторак Надія Григорівна – практичний психолог, соц. педагог, учитель зарубіжної літератури Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
234. Голуб Наталія Андріївна – учитель математики Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
235. Панщанна Вікторія Олександрівна – учитель української мови, літератури Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
236. Закусило Валентина Вікторівна – учитель фізкультури Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
237. Бандель Таміла Миколаївна – учитель англійської Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
238. Ленартович Валентина Вікторівна – учитель хімії Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
239. Дяченко Ольга Михайлівна – мама учня 6 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
240. Смакоуз Юлія Олександрівна – мама учениці 6 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
241. Лавріненко Наталія Володимирівна – мама учениці 6 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
242. Лисак Олена Петрівна – мама учениці 6 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
243. Мороз Маргарита Леонідівна – мама учениці 6 класу Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
244. Мороз Андрій Іванович – батько учениці 6 класу Тальнівської ЗОШ №2 Тальнівської районної ради Черкаської області.
245. Півторак Алла Василівна – учитель української мови та літератури, мама учениці 8 класу Кривоколінського НВК Тальнівської районної ради Черкаської області
246. Зелінська Таміла Володимирівна – директор Майданецької ЗОШ Тальнівської районної ради Черкаської області
247. Кульбіда Петро Лукич – учитель зарубіжної літератури Майданецької ЗОШ Тальнівської районної ради Черкаської області
248. Ларіонова Тамара Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Майданецької ЗОШ Тальнівської районної ради Черкаської області
249. Шерстюк Вікторія Анатоліївна – вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
250. Пішук Ольга Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
251. Андрєєва Марина Анатоліївна – вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
252. Гуцал Світлана Василівна – вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
253. Лонська Юлія Іванівна – заступик директора з навчально – методичної роботи, вчитель зарубіжної літератури школи № 286 міста Києва
254. Резніченко Наум Аронович, учитель російської мови і зарубіжної літератури Олександрійської гімназії м. Києва
255. Вишницька Юлія Василівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
256. Сарвіра Андрій Ігорович – молодший сержант ЗСУ, студент 4 курсу факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова (спеціальність «Англійська мова і зарубіжна література»).
257. Шніткіна Ольга Володимирівна – вчитель зарубіжної літератури ЗОШ I-III № 3 м. Роздільна Одеської обл., спеціаліст вищої категорії.
258. Яковенко Надія Василівна – вчитель-методист зарубіжної літератури ліцею №157 м.Києва
259. Орел Анжеліка Миколаївна – старший вчитель зарубіжної літератури ліцею №157 м.Києва
260. Матвєічева Наталія Миколаївна – вчитель-методист зарубіжної літератури ліцею №38 м.Києва
261. Мегедь Ірина Володимирівна – учитель-методист зарубіжної літератури Технічного ліцею Шевченківського р-ну м.Києва
262. Чередник Тетяна Павлівна – кандидат філол. н., доцент кафедри германської філології Чернігівського національного університету ім. Т.Г.Шевченка
263. Буду Анастасія – випускниця школи № 286 м. Києва
264. Мартич Олександр – випускник школи № 286 м.Києва
265. Акопян Карина – випускниця школи № 286 м.Києва
266. Гуляс Тетяна – випускниця школи № 286 м. Києва
267. Петухова Анна – випускниця школи № 286 м.Києва
268. Родишевцева Карина – випускниця школи № 286 м.Києва
269. Шерстюк Владислав – випускник школи № 286 м.Києва
270. Пиж Валентин Володимирович – учитель  зарубіжної літератури   Русанівського ліцею м. Києва
271. Коденко Тетяна Віталіівна – учитель  спеціалізованої школи № 89 м. Києва
272. Жердиновська Тетяна Улянівна – учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 112 м. Києва.
273. Толокольнiкова Свiтлана Валентинiвна – учитель зарубiжноi лiтератури спецiалiзованоi школи № 80 м. Києва.
274. Легка Ірина Вікторівна – мати учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 м. Києва
275. Ходорич Оксана Іванівна  – учитель зарубіжної літератури гімназії №323 м. Києва
276. Бондаренко Ірина Іванівна – учитель української мови та літератури гімназії №323 м. Києва
277. Полiщук Наталiя МиколаIвна – учитель зарубіжної літератури спецiалiзованоi школи 196 м. Києва
278. Слободенюк Лариса Володимирiвна – учитель зарубiжноi лiтератури спецiалiзованоi школи № 196 м.Києва.
279. Полторацька Алла Яківна – учитель зарубіжної літератури УГЛ КНУ ім.Т.Г.Шевчека м. Києва
280. Сукова Зінаїда Рішардівна  – учитель української літератури УГЛ КНУ ім. Тараса Шевченка м. Києва
281. Астапенко Юлія Юріївна – учитель української мови УГЛ КНУ ім. Тараса Шевченка м. Києва
282. Вовненко Мария – учитель української мови та літератури школи- інтернату № 7 м. Києва
283. Черниш Тетяна Миколаївна  – учитель зарубіжної літератури гімназії  № 117 ім. Лесі Українки м. Києва
284. Iнна Iванiвна Дараган – вчитель укр.мови та лiтератури НВК ,,Святошинська гiмназiя" м. Києва
285. Пiдгорець Вiта Сергiiвна – вчитель укр.мови та лiтератури НВК ,,Святошинська гiмназiя" м. Києва
286. Міляновська Ніна Равілівна – автор підручників із зарубіжної літератури 5-9 класи
287. Вінницька Наталя Миколаївна – заступник директора з НВР у школі № 5 Печерського району м. Києва
288. Власюк Роман – викладач комп"ютерної графіки факультету педагогіки та психології НПУім. М.П.Драгоманова
289. Мазуркова Алла – працівник  Райффайзен банк Аваль,  вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.
290. Попова Ірина – директор Благодійного фонду ДИТИНЕЦЬ, громадський діяч.
291. Сердунич Любов – працівник UKRAINA, INC.  українсько-американської компанії
292. Новікова Юлія –  викладач англійської мови у Greenwich School
293. Хавронюк Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист Украіни
294. Ревнивцева Олена Володимирівна – завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"
295. Маранська Ірина Андріївна – методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"
296. Мінич Галина Василівна – методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського"
297. Тіхоненко Світлана Олегівна – вчитель зарубіжної літератури гімназії 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель-методист
298. Крилова Оксана Іванівна – вчитель зарубіжної літератури ЗШ №2 міста Світловодська Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
299. Єрьоміна Оксана Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури НВК "Кіровоградський колегіум" Кіровоградської області, вчитель-методист
300. Вітко Марина Іванівна – вчитель зарубіжної літератури Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України Березняка Є.С. Кіровоградської області, вчитель-методист
301. Небога Світлана Миколаївна  – учитель зарубіжної літератури, НВО № 18 м.Кіровограда Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
302. Бак Світлана Костянтинівна – учитель зарубіжної літератури Троянської ЗШ І-ІІІ ступенів Голованівського району Кіровоградської області, вчитель-методист
303. Невкрита Ірина Сергіївна – вчитель зарубіжної літератури Знам'янської ЗШ№6 Кіровоградської області, вчитель-методист
304. Добровольська Ольга Вікторівна  – вчитель зарубіжної лтератури Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородського району Кіровоградської області, вчитель- методист
305. Чоловська Ольга Сильвестрівна – вчитель зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 Тернопільської області, вчитель-методист
306. Сидоренко Вікторія Олексіївна – вчитель зарубіжної літератури Маловисківської гімназії Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
307. Кирилюк Анжела Петрівна – заступник директора НВО №18 м.Кропивницький  Кіровоградської області, вчитель зарубіжної літератури
308. Колесник Анжеліка Леонідівна  – директор СЗШ №7 м.Світловдськ Кіровоградської області, вчитель російської мови та зарубіжної літератури
309. Павленко Iрина Миколаiвна – вчитель зарубіжної літератури НВК№2 міста Знам'янка Кіровоградської області, вчитель вищої категорії
310. Погрібна Наталія Василівна,  методист Інформаційно-ресурсного центру  відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації Кіровоградської області
311. Свенцицька  Олена Володимирівна , учитель зарубіжної літератури, ЗОШ І-ІІІ ст. N2, с Червона Слобода Черкаської обл.
312. Олейник Галина Сергіївна - вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. 
313. Горлач Лариса Миколаївна - старший вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури ліцею №157 міста Києва.
314. Карась Ірина Вікторівна - старший вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури ліцею№157 міста Києва.
315. Зесенко Ганна Федорівна - старший вчитель української мови та літератури ліцею №157 міста Києва.
316. Давидюк  Світлана Василівна - старший вчитель української мови та літератури   ліцею №157 міста Києва.
317. Струк Олена Федорівна -  вчитель-методист української мови та літератури ліцею №157 міста Києва.
318. Бурнашова Оксана Анатоліївна -  старший вчитель української мови та літератури ліцею №157 міста Києва.   
319. Полозюк Лілія Василівна -  вчитель- методист української мови та літератури ліцею №157 міста Києва.
320. Барабанщикова Зоя Павлiвна - учитель-методист з 52-рiчним стажем,  останнє мiсце роботи  - школа № 49 м. Києва
321. Камишанська Олена Юріївна  – завідувач редакції мови, літератури національних меншин, зарубіжної літератури видавництва "Генеза"
322. Шульга Наталія Олексіївна - архітектор ФОП "Вдовиченко О.М." (м. Київ).
323. Дунчак Галина Ярославівна – вчитель зарубіжної літератури Залісянської ЗОШ І-ІІ Тернопільської обл.
324. Солошенко Тарас Васильович – директор Тальнівської ЗОШ № 2 Тальнівської районної ради Черкаської області
325. Гученко Ольга Василівна – учитель-методист Київської гімназії № 86 «Консул», учитель зарубіжної літератури
326. Костюк Жанна Василівна – учитель-методист Хмільницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Вінницької обл, учитель зарубіжної літератури
327. Макаренко Вікторія Геннадіївна – старший учитель Попаснянської гімназії № 20 Луганської області, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури
328. Пітерська Олена В’ячеславівна – учитель-методист Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступеня № 18, учитель російської мови та зарубіжної літератури
329. Туряниця Вікторія Георгіївна –  директор Свалявської гімназії Закарпатської обл., учитель-методист, учитель зарубіжної літератури
330. Хрипун Ольга Миколаївна – учитель-методист ліцею № 227 м. Києва, учитель зарубіжної літератури
331. Семенюк Олена Олександрівна – учитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва, учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури
332. Скостарєва Тетяна Іванівна – учитель біології Технічного ліцею м. Києва
333. Григорчук Юлія Миколаъвна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
334. Віталіс Мерта – пенсіонер (Естонія)
335. Вент Олена Володимирівна – учитель зарубіжної літератури НВК – гімназія №1, м. Хмільник Вінницька обл.
336. Тищенко Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №4, м. Хмільник Вінницька обл.
337. Опаріна Людмила Афанасівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
338. Вихристюк Людмила Григорівна  – учитель української мови  та літератури   ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
339. Пастухова Алла Петрівна – учитель англійської мови та зарубіжної літератури   ЗОШ І-ІІІ ст.  №3 , м. Хмільник Вінницька обл.
340. Брамник Зоя Петрівна – учитель російської мови і зарубіжної літератури ЗОШ  І-ІІІ ст. №3 , м. Хмільник Вінницька обл.
341. Омельчук Наталія Олегівна – учитель української мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ст.  №3 , м. Хмільник Вінницька обл.
342. Суліма Надія Іванівна – учитель української мови і літератури  ЗОШ  І-ІІІ ст. №3, м. Хмільник Вінницька обл.
343. Гунько Людмила Петрівна – учитель української мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
344. Гриб Оксана Василівна – учитель англійської мови літератури ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
345. Кубряк Людмила Федорівна – учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ст.  №3, м. Хмільник Вінницька обл.
346. Біла Інна Борисівна – учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
347. Босак Ольга Володимирівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
348. Тхоржевська Юлія Євгенівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
349. Антоняк Оксана Василівна – учитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
350. Вознюк Лариса Іванівна – учитель української мови ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
351. Зелена Інна Петрівна – практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
352. Корнійчук Аліна Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. №2 , м. Хмільник Вінницька обл.
353. Шульга Олена Олексіївна – засновниця освітнього проекту "Листочки" (м. Київ),  авторка завдань, ФОП «Шульга О. О.»
354. Войдевич Світлана Олександрівна − вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури школи №18 міста Білої Церкви Київської області
355. Негода Валентина Олексіївна − вчитель зарубіжної літератури та російської мови школи №18 міста Білої Церкви Київської області
356. Старун Вікторія Юріївна – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури школи №18 міста Білої Церкви Київської області
357. Пушкарьова Тетяна Едуардівна, кандидат педагогічних наук, директор Скандинавської гімназії м. Києва
358. Фурсова Інна Миколаївна, заступник директора з НМР, учитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва
359. Вітвіцька Тамара Гаврилівна, старший учитель, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
360. Крячок Лідія Миколаївна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
361. Лубинець Алла Володимирівна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
362. Павленко Ольга Миколаївна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
363. Шевчук Лариса Петрівна, учитель вищої категорії, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
364. Маркович Тетяна Іванівна, учитель вищої категорії, учитель української мови та літератури Скандинавської гімназії м. Києва
365. Полікарпова Ірина Вадимівна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва
366. Квартальна Надія Яківна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва
367. Кудейка Людмила Михайлівна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури Скандинавської гімназії м. Києва
368. Кравцова Галина Аналіївна, працівник Скандинавської гімназії м.Києва
369. Кожуленко Олександра Борисівна, заслужений учитель України, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
370. Лакуста Олена Михайлівна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
371. Ванзар Єлизавета Тодорівна, учитель-методист, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
372. Кормиш Євгенія Василівна, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
373. Ряба Ольга Олександрівна, учитель української мови та літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
374. Сінгаєвська Наталія Степанівна, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури Чернівецького багатопрофільного ліцею №4
375. Качак Тетяна Богданівна − канд. філол. наук, доцент ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва
376. Каєнко Олександр Васильович − заслужений учитель України, учитель зарубіжної літератури Новоукраїнського НВК "Новоукраїнська ЗОШ з поглибленим вивченням англійської мови - гімназія №7" Новоукраїнського району Кіровоградської області
377. Смотеско Ганна Іванівна – учитель-методист зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. м. Українка Обухівського р-ну Київської обл.
378. Толстікова Жанна Леонідівна – учитель вищої категорії старший учитель, учитель зарубіжної літератури гімназії " Троєщина" (м. Київ)
379. Головіна Олена Іванівна – методист відділу української мови та літератури Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти, учитель української мови і літератури школи № 13 м. Слов’янська Донецької області.
380. Караван Зоя Володимирівна – учитель української мови та літератури школи № 35 м. Краматорська Донецької області.
381. Гранкіна Оксана Валентинівна – учитель української мови та літератури школи № 8 м. Краматорська Донецької області.
382. Матвєєва Ольга Олексіївна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу історії української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
383. Великород Юлія Сергіївна - студентка ІV курсу спеціальності «Німецька, англійська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова
384. Дворницька Ірина Петрівна – вчитель зарубіжної літератури (м.Тернопіль), головний редактор видавництва "Мандрівець"
385. Маковська Олена Борисівна – вчитель зарубіжної літератури Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 16 Закарпатської обл.
386. Якубенко Ірина Іванівна – вчитель зарубіжної літератури Новобогданівської ЗОШ І - ІІІ ступенів Миколаївської обл., спеціаліст вищої категорії, звання "Старший учитель"
387. Хилько Лілія Іванівна – учитель зарубіжної літератури СШ №137 м. Києва
388. Бісюк Ірина Анатоліївна – мама учениці 11 класу СШ № 89 міста Києва
389. Бісюк Олександр Анатолійович – батько учениці 11 класу СШ № 89 міста Києва
390. Тхір Наталія Григорівна – мати учня 7-го класу СШ № 112 міста Києва
391. Зуйкова Вікторія Максимівна – випускниця СШ № 112 міста Києва
392. Уліщенко Віолетта Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, заст. декана факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ ім. М.П. Драгоманова
393. Косміна Ольга Анатоліївна – старший учитель вищої категорії (німецька мова) спеціалізованої школи № 264 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва
394. Півень Володимир Федорович – канд. філолог. наук, доцент каф. педагогіки та управління освітою ПВНЗ "Краматорський економіко-гуманітарний інститут", член Ради Центру Дослідження Літератури для Дітей та Юнацтва
395. Сарана Лілія Іванівна – вчитель-методист зарубіжної літератури ЗСШФМП №12 м.Чернігова, заслужений учитель України, президентський стипендіат 2014-2016 рр.
396. Молоносова Лілія Володимирівна – вчитель зарубіжної літератури вищої категорії ЗСШФМП №12 м.Чернігова, керівник методоб’єднання
397. Головненко Людмила Романівна – бабуся онуків-школярів
398. Головненко Сергій Миколайович – дідусь онуків- школярів
399. Борейчук Ольга Степанiвна - мати ученицi школи № 6 м. Тернополя
400. Мiляновська Нiна Равiлiвна - вчитель зарубiжноi лiтератури школи № 7 м. Тернополя.
401. Ландяк Петро Дмитрович - батько учня 10 класу 29 ЗОШ мiста Тернополя
402. Василь Миколайович Шкляр – український письменник, політичний діяч, автор українського бестселеру «Залишенець. Чорний ворон»
403. Валентина Миколаївна Шкляр – український філолог, помічник народного депутата України
404. Шкула Андрiй Петрович - журналiст, громадський дiяч, член НСЖУ.
405. Анатолiй Іванович Саган - учитель украiнської мови та лiтератури i англiйської мови, рiд занять – художнiй перекладач.
406. Чуловський Богдан Стефанович - кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри теорiї i методики украiнської та свiтової лiтератури Тернопiльського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Володимира Гнатюка.
407. Папуша Iгор Володимирович – батько учнiв шкiл № 5, 16 м.Тернополя.
408. Бенч Ольга Володимирiвна - мати ученицi 10 класу школи № 7 м.Тернополя.
409. Будзик Василь Михайлович – архiтектор, член Нацiональної спiлки архiтекторiв
410. Звенигородська Ольга Михайлiвна – бабуся учня 7 класу Тернопiльської класичної гiмназiї.
411. Рожук Руслан Орестович – приватний пiдприємець, м. Тернопiль.
412. Щербаков Руслан Валерiйович – приватний пiдприемець, м.Тернопiль.
413. Пахолок Мар’ян Йосифович – iнженер-констуктор, м. Львiв.
414. Клепачевська Ельвiра Анатолiiвна – маркетолог, м. Львiв.
415. Якимець Дмитро Романович – бiзнес-тренер, м. Львiв.
416. Штогрин Iрина Володимирiвна – кошторисниця, м.Тернопiль.
417. Гоменюк Олена Олегiвна – кандидат фiлологiчних наук, викладач, Польща, м. Познань.
418. Грибчук Людмила Iванiвна – редактор, м. Тернопiль.
419. Анцiбор Наталя Олексiiвна – вчитель зарубiжної лiтератури школи № 6 м. Тернополя.
420. Холодняк Наталя Василiвна – вчитель зарубiжної лiтератури школи № 6 м. Тернополя.
421. Хилько Лілія Іванівна – учитель зарубіжної літератури СШ № 137 м. Києва
422. Бісюк Ірина Анатоліївна – мама учениці 11 класу СШ № 89 міста Києва
423. Бісюк Олександр Анатолійович – батько учениці 11 класу СШ № 89 міста Києва
424. Тхір Наталія Григорівна – мати учня 7-го класу СШ № 112 міста Києва
425. Зуйкова Вікторія Максимівна – випускниця СШ № 112 міста Києва
426. Павловська Олена Вікторівна – мати учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 міста Києва
427. Фролова Ірина Борісовна – бабуся учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 міста Києва
428. Павловський Олександр Володимирович – батько учениці 11 класу спеціалізованої школи № 89 міста Києва
429. Салівон Тетяна Іванівна – учитель-методист зарубіжної літератури Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Чернігівської обл.
430. Горбатенко Олена Степанівна – учитель-методист зарубіжної літератури Носівської районнаї гімназії Чернігівської обл.
431. Дунчак Галина Ярославівна – учитель зарубіжної літератури Залісянської ЗОШ І-ІІ Тернопільської обл.
432. Хмельницька Олена Леонідівна – учитель зарубіжної літератури, учитель - методист Красноріченської ЗОШ Кремінської районної ради Луганська обл.
433. Пікун Леся Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Чернінігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 
434. Гоман Наталія – студентка філологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.
435. Матюшкіна Тетяна Павлівна – доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук
436. Шовкопляс Галина Євгенівна – кандидат філолог. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
437. Тверітінова Тетяна Іванівна – кандидат філолог. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
438. Ліхоманова Наталія Олександрівна – кандидат філолог. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка
439. Гальчук Оксана Василівна –доктор філолог. наук, доцент, професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка.
440. Корсачова Катерина Петрівна – вчитель зарубіжної літератури ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва
441. Тихенко Оксана Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва
442. Козлова Ірина Валеріївна – мати учня 10 класу ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва
443. Новохатня Леся Володимирівна – мати учня 4 класу ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва.
444. Лозько Ольга Георгіївна – мати учениць 4 та 8 класів ліцею №227 імені М.М. Громова міста Києва
445. Повх Яна Миколаївна – студентка 4 курсу, спеціальність «Англійська, українська мови та зарубіжна література» факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова
446. Ніколус Ірина Олексіівна - вчитель зарубіжної літератури школи №162 м.Києва
447. Левченко Тетяна Анатоліївна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
448. Максименко Оксана Володимирівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
449. Денисюк Марина Сергіївна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
450. Тиндик Ольга Сергіївна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
451. Ваховська Валентина Валентинівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
452. Решетник Наталія Іванівна – заступник директора школи №162 м.Києва
453. Павлик Лариса Петрівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
454. Трикіша Тетяна Адамівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
455. Озсаім Тетяна Дмитрівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
456. Шепелева Людмила Олександрівна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
457. Маковська Людмила Олександрівна – вчитель географії школи №162 м.Києва
458. Мелашенко Ірина Анатоліївна – вчитель трудового навчання школи №162 м.Києва
459. Недлінська Діана Вадимівна – психолог школи №162 м.Києва
460. Маришева Наталія Олексіївна – педагог-організатор школи №162 м.Києва
461. Камбур Людмила Володимирівна – вчитель біології школи №162 м.Києва
462. Хусаінова Алла Віталіївна – вчитель інформатики школи №162 м.Києва
463. Короленко Наталія Василівна – вчитель англиійької мови школи №162 м.Києва
464. Мардар Станіслава Федорівна – вчитель української мови школи №162 м.Києва
465. Кулинич Людмила Миколаївна – вчитель англійської мови школи №162 м.Києва
466. Колодій Надія Миколаївна – вчитель хімії школи №162 м.Києва
467. Свинціцька Галина Василівна – вчитель історії школи №162 м.Києва
468. Недогибченко Олександр Миколайович – вчитель географії школи №162 м.Києва
469. Данюк Лариса Михайлівна – вчитель історії школи №162 м.Києва
470. Гловач Лідія Степанівна – вчитель математики школи №162 м.Києва
471. Стриженюк Лариса Степанівна – вчитель музичного виховання школи №162 м.Києва
472. Гончаренко Олена Ігорівна – мати учениці 11 кл. школи №162 м.Києва
473. Бугера Наталія Олександрівна – вчитель зарубіжної літератури школи №316 міста Києва
474. Хамбекова Лариса Олексіївна – вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 92 м. Києва
475. Галицька Тетяна Анатоліївна - вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
476. Вернигора Людмила Анатоліївна – вчитель початкових класів школи №162 м.Києва
477. Запольська Олена Олександрівна – вчитель англійської мови  школи №162 м.Києва
478. Шелкова Наталія Іванівна - вчитель фізики школи №162 м.Києва
479. Стеценко Наталія Володимирівна – мати учениці 9 класу школи №162 м.Києва
480. Бакун Інна Григорівна – мати учня 9 класу школи №162 м.Києва
481. Гейдор Тетяна Олександрівна – мати учня 9 класу школи №162 м.Києва
482. Гончарук Надія Василівна – мати учениці 9 класу школи №162 м.Києва
483. Озерова Ірина Володимировна – мати учениці 1 класу школи №162 м.Києва
484. Передерій Ніна Михайлівна – мати учня 9 кл. школи №162 м.Києва
485. Даневич Світлана Анатоліївна – мати учня 9 класу школи №162 м.Києва
486. Чудовська Ірина Василівна – мати учениці 9 класу школи №162 м.Києва
487. Швець Інна Валеріївна – мати учениці 9 класу школи №162 м.Києва
488. Печера Ірина Василівна – мати учня 9 класу школи №162 м.Києва
489. Некрасова Олена Михайлівна – лікар дитячої поліклініки Деснянського району м. Києва
490. Фучинська Олена Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Коломийської ЗОШ 4 спеціаліст вищої категорії, учитель- методист
491. Фоміна Світлана Петрівна - завідувач сектора мов національних меншин відділу сприяння вивченню мов ІМЗО; 
492. Хомяк Олена Броніславівна - методист вищої категорії сектора мов національних меншин відділу сприяння вивченню мов ІМЗО
493. Козлик Ігор Володимирович – доктор філологічних наук., професор, завідувач кафедри світової літервтцри і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника
494. Ткачук Тамара Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника
495. Девдюк Іванна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника
496. Тереховська Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника
497. Рега Данило Олексійович – кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника
498. Ботнаренко Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника
499. Мурейко Анна Борисівна – асистент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ПНУ ім Василя Стефаника
500. Мрачковська Галина Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 23 м. Львова
501. Бойко Ірина Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 77 м. Львова
502. Титаренко Ольга Олександрівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 34 м. Львова
503. Марутяк Тетяна Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 82 м. Львова
504. Семенина Оксана Зіновіївна – вчитель зарубіжної літератури АШ "Тривіта"
505. Стадник Лідія Степанівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 55 м. Львова
506. Округ Віра Петрівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 91 м. Львова
507. Каплій Юлія Михайлівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Олександро-Калинівської школи Костянтинівського району Донецької області
508. Дмитренко Марина Леонідівна – учитель, зарубіжної літератури Олександро-Калинівської школи Костянтинівського району Донецької області
509. Крамаренко Марина Вікторівна – учитель, зарубіжної літератури Новоартемівського НВК Костянтинівського району Донецької області
510. Бударєва Наталія Володимирівна – учитель, зарубіжної літератури Марківської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
511. Сологуб Тетяна Василівна – учитель зарубіжної літератури Катеринівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
512. Іщенко Юлія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Іванопільської СЗОШ Костянтинівського району Донецької області
513. Чикалова Оксана Григорівна – учитель зарубіжної літератури Катеринівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
514. Чечель Оксана Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Миколаївського НВК Костянтинівського району Донецької області
515. Панченко Поліна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Зорянської СШ Костянтинівського району Донецької області
516. Вихрова Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Тарасівського НВК Костянтинівського району Донецької області
517. Гологурова Ольга Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Білокузьминівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
518. Пересічна Лідія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури Степанівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
519. Кривалова Юлія Григорівна – учитель зарубіжної літератури Іванопільської СЗОШ Костянтинівського району Донецької області
520. Дороніна Аліса Вікторівна – учитель зарубіжної літератури Новодмитрівського НВК Костянтинівського району Донецької області
521. Колесніченко Наталія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Миколо-Полтавського НВК Костянтинівського району Донецької області
522. Д’яченко Людмила Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Куртівського НВК Костянтинівського району Донецької області
523. Сорокіна Віта Сергіївна – учитель зарубіжної літератури Степанівської ЗОШ Костянтинівського району Донецької області
524. Лобода Марія Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Миколаївського НВК Костянтинівського району Донецької області
525. Мазур Наталія Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Новоартемівського Костянтинівського району Донецької області
526. Рєпка Тетяна Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Торського НВК Костянтинівського району Донецької області
527. Герус Людмила Іванівна - вчитель-пенсіонер, м. Черкаси
528. Зубкова Ірина Василівна - вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. N10
529. Жураковська Тетяна Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Т.Г.Шевченка
530. Скостарєва Тетяна Іванівна – учитель біології Технічного ліцею Шевченківського р-ну м.Києва
531. Бучма Алла Георгіївна – учитель зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" м. Києва, учитель вищої категорії.
532. Писар І.П. – вчитель початкових класів Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
533. Гулінський В.М. – вчитель історії та правознавства Тальнівської  ЗОШ №2 Черкаської обл.
534. Гончарук В.О. – вчитель початкових класів Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
535. Довгань Н.М. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
536. Головецька Н.В. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
537. Медведенко В.В. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
538. Кравчук В.В. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
539. Макарова Ю.Л. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
540. Ряба В.І. – вчитель української мови та літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
541. Баранюк А.В. – вчитель української мови та  літератури Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
542. Прилуцька О.М. – вчитель української мови та літератури, історії, Тальнівська ЗОШ №2 Черкаської обл.
543. Травкіна  Н.О. – вчитель української мови та літератури, народознавства Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
544. Горпинченко В.М. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
545. Лавріненко М.Ю. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
546. Слюсаренко В.Д. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
547. Гаршин В.С. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
548. Богомолова Ю.Д. – вчитель іноземної мови Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
549. Гудзенко С.В. – вчитель іноземної мови, початкових класів, практичний психолог Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
550. Харенко Г.В. – вчитель історії, правознавства Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл
551. Власенко В.Д. – вчитель історії, правознавства Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
552. Притула Б.Й. – вчитель математики Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
553. Михайлова Н.М. – керівник оркестру Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
554. Солошенко О.В. – вчитель початкових класів, обслуговуючої праці, географії Тальнівської ЗОШ №2 Черкаської обл.
555. Хороб Степан Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
556. Голод Роман Богданович – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
557. Мафтин Наталія Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
558. Піхманець Роман Володимирович – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
559. Баран Євген Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
560. Вівчарик Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
561. Залевська Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
562. Процюк Любов Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника 
563. Процюк Степан Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
564. Чобанюк Вікторія Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
565. Шевчук Лариса Тарасівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
566. Денисенко Тетяна Василівна – учитель української мови та літератури гімназії "Троєщина", м. Київ
567. Личианенко Тетяна Євгеніївна – учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею № 32 (м.Чернігів).
568. Турчина Світлана Леонідівна – учитель-методист художньої культури та зарубіжної літератури Славутицької загальноосвітньої школи № 3 Київської області
569. Фокша Наталія Іллівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 21 (м. Біла Церква)
570. Костенко Юлія Валеріївна – учитель зарубіжної літератури СШ № 16 м. Києва
571. Шабаєва Лариса Георгіївна - учитель зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" (м. Київ), старший учитель, учитель вищої категорії.
572. Галамай Наталія Станіславівна - вчитель зарубіжної літератури СЗШ №87 м. Львова
573. Сороківська Марія Іванівна - вчитель української мови та літератури СЗШ №87 м. Львова
574. Шкоропаняк Марія Володимирівна - вчитель української мови та літератури СЗШ №87 м. Львова
575. Стецик Ірина Богданівна - вчитель української мови та літератури СЗШ №87 м. Львова
576. Олійник Роксолана Леонідівна - вчитель української мови та літератури СЗШ №87 м. Львова
577. Климко Галина Іванівна - вчитель англійської мови СЗШ №87 м. Львова
578. Островська Уляна Вікторівна - вчитель англійської мови СЗШ №87 м. Львова
579. Катрич Наталія Ананівна - вчитель хімії СЗШ №87 м. Львова
580. Федишин Ірина Ярославівна - вчитель початкових класів СЗШ № 87 м. Львова
581. Галамай Анатолій Романович - кандидат наук, старший науковий співробітник, ст. н. с. ІГГГК НАНУ
582. Горбаль Сергій Станіславович - батько учня 9 класу СЗШ № 2 м. Івано – Франківська
583. Первак Олександр Петрович – учитель-методист зарубіжної літератури Бутовецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області.
584. Сиротюк Валентина Володимирівна – учитель української мови і літератури Бутовецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області.
585. Голюк Лариса Григорівна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Бутовецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області.
586. Смірнова Ірина Олександрівна – учитель-методист зарубіжної літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області.
587. Неруш Ніна Олександрівна – учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею № 22 (м.Чернігів)
588. Мар'яш Ірина Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури ЗОШ № 8 м. Коломиї Івано-Франківської обл.
589. Самохвал Валентина Антонівна – учитель української мови та літератури Сутисківської СЗШ Тиврівського району Вінницької області, учитель – методист
590. Іващенко Алла Олексіївна, учитель зарубіжної літератури Лутовинівської ЗОШ Козельщинського району Полтавської області
591. Бевська Тетяна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури ЗШ №28 м. Івано-Франківська
592. Ємець Наталія Федорівна – вчитель української мови та літератури Шендерівського НВК, Черкащина
593. Сахарова Єва Русланівна – курсант І курсу факультету підготовки фахівців органів досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ
594. Боєвська Вікторія Петрівна – учитель української мови та літератури школи № 33 м. Краматорська Донецької обл.
595. Лісутіна Валентина Павлівна – учитель російської мови та літератури, української мови та літератури, зарубіжної літератури школи № 33 м. Краматорська Донецької обл.
596. Родіна-Коростильова Ірина Василівна – учитель російської мови та літератури, української мови та літератури, зарубіжної літератури школи № 33 м. Краматорська
597. Гранкін Микита Олексійович – студент ІІ курсу факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв.
598. Супрун Максим Олегович – студент І курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
599. Горбачова Світлана Олегівна – студентка ІІ курсу факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій
600. Керич Каріна Володимирівна – студентка ІІ курсу факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв
601. Фареник Анастасія Миколаївна – студентка ІІ курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
602. Хлинін Владислав Володимирович – студент ІІ курсу факультету кіно і телебачення Київського Національного університету культури і мистецтв
603. Федотова Дар'я Сергіївна – студентка ІІ курсу факультету "Лікувальна справа" Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
604. Перевишкова Анастасія Ігорівна – студентка І курсу факультету готельно-ресторанної справи Київського національного університету культури і мистецтв, Львівська філія
605. Писаренко Карина Андріївна – студентка ІІ курсу ННІ іноземних мов Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
606. Зозуляк Єлизавета Михайлівна – студентка ІІ курсу факультету соціально-гуманітарних технологій Харківського національного університету "Харківський політехнічний інститут"
607. Назаренко Марія Михайлівна – директор Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
608. Бурковецька Тетяна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
609. Бицюк Світлана Василівна – голова профспілкового комітету Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
610. Жовнована Ніна Володимирівна – учитель української мови та літератури Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
611. Бицуль Ольга Магомедівна – учитель німецької мови Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
612. Павленко Тетяна Миколаївна – учитель англійської мови Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
613. Величко Надія Сергіївна – учитель історії та правознавства Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
614. Бойко Інна Юріївна – учитель математики Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
615. Солодка Світлана Володимирівна – учитель фізики Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
616. Кузьменко Олена Миколаївна – учитель інформатики Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
617. Чорнобай Наталія Дмитрівна – учитель біології та хімії Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
618. Корнієнко Сергій Володимирович – учитель фізичного виховання Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
619. Слиновенко Віктор Володимирович – учитель захисту Вітчизни Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
620. Величко Ольга Олексіївна – практичний психолог Лісівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівського району Черкаської області
621. Окунєва Анастасія Олександрівна– студентка ІІ курсу факультету режесури і хореографії Київського університету культури і мистецтв
622. Сімкін Давід Олександрович – студент ІІ курсу Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій
623. Бановська Дар’я Костянтинівна – студентка І курсу факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
624. Баранова Єлизавета Олександрівна – студентка IV курсу факультету торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
625. Кабак Дмитро Іванович – правозахисник, президент громадського фонду «Відкрита позиція» (Киргизстан), експерт ООН у сфері захисту прав людини (м. Київ)
626. Дубель Володимир Ігорович – співак, артист групи «Double Life» (м.Київ)
627. Дубель Михайла Ігорович – співак, артист групи «Double Life» (м.Київ)
628. Дубель Лариса Володимирівна – працівник банку ПАТ «АРТЕМ-БАНК».
629. Односум Наталія Володимирівна - студентка ΙV курсу факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ). 
630. Федоренко Ірина Олександрівна - учитель зарубіжної літератури, гімназія "Троєщина" м.Київ
631. Новиков Анатолій Олександрович – професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
632. Дятленко Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
633. Привалова Світлана Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
634. Цінько Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного університету імені Олександра Довженка
635. Гриневич Володимир Йосипович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
636. Гоголь Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
637. Кухарчук Ірина Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
638. Баранник Наталія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
639. Земка Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
640. Клейменова Тетяна В'ячеславівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
641. Чайка Олена Миколаївна – асистент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
642. Гричаник Наталія Іванівна – асистент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
643. Кушнєрьова Марина Олександрівна – асистент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
644. Моргун Марина Олександрівна - студентка 4-ого курсу факультету іноземної філології (спеціальність "Англійська, українська мови та зарубіжна література") НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ)
645. Адамчук Надія Василівна – директор Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
646. Паламарчук Наталія Дмитрівна – заступник директора з виховної роботи Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
647. Мєлєєва Ольга Вікторівна – учитель інформатики Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
648. Маншина Алла Іванівна – учитель української мови і літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
649. Мартинюк Галина Іванівна – учитель української мови і літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
650. Галіцька Ольга Іванівна – учитель німецької, української мови і літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
651. Площинська Лариса Дмитрівна – бібліотекар, учитель української мови і літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
652. Мазяр Людмила Олександрівна – учитель історії і правознавства Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
653. Остапчук Наталія Олександрівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
654. Остапчук Віра Василівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
655. Шокот Людмила Василівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
656. Боровик Роза Леонідівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
657. Подлюк Наталія Григорівна – учитель історії Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
658. Кравчук Тетяна Григорівна – вихователь Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
659. Наконечна Оксана Василівна – учитель зарубіжної літератури Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
660. Мордюк Людмила Панасівна – психолог Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
661. Охота Оксана Миколаївна – учитель англійської мови Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
662. Грінченко Ірина Павлівна – учитель англійської мови Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
663. Костанецька Марина Юріївна – вихователь Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
664. Билина Алла Василівна – учитель англійської мови Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
665. Процюк Тетяна Вікторівна – учитель початкових класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
666. Петляк Юлія Петрівна – мати учня 10 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
667. Соломонюк Наталія Олександрівна – мати учня 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
668. Старинець Людмила Іванівна – мати учениці 4 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
669. Лаба Олена Григорівна – мати учня 8 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
670. Прокопишина Мирослава Григорівна – мати учнів 8 та 11 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
671. Худякова Ірина Григорівна – мати учнів 4 і 8 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
672. Веселовська Інна Іванівна – мати учня 11 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
673. Чижова Алла Вікторівна – мати учнів 1, 3, 5, 7, 9, 11 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
674. Шушмаркін Ігор Іванович – батько учениці 4 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
675. Миронець Оксана Леонідівна – мати учня 3 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
676. Шушмаркін Богдан Іванович – батько учениці 4 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
677. Мартинюк Іван Іванович – батько учня 5 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
678. Стопнюк Сергій Володимирович – батько учнів 2, 8 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
679. Каменюк Наталія Олександрівна – мати учнів 4 та 10 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
680. Грінченко Тетяна Миколаївна – мати учениці 5 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
681. Анусіна Оксана Михайлівна – мати учениці 8 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
682. Колесник Леся Миколаївна – мати учениці 8 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
683. Нестерчук Анжела Вікторівна – мати учениці 5 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
684. Бондарчук Ольга Василівна - мати учениці 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
685. Котік Катерина Миколаївна – мати учня 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
686. Василевський Дмитро Васильович – батько учениці 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
687. Макуш Олег Григорович – батько учнів 3, 4, 11 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
688. Петляк Віктор Васильович – батько учениці 11 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
689. Галиш Оксана Іванівна – мати учня 8 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
690. Ковтонюк Руслана Володимирівна – мати учнів 5, 9 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
691. Трофимчук Юлія Валеріївна – мати учня 7 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
692. Дорофій Оксана Анатоліївна – мати учня 10 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
693. Коломієць Надія Амандурдиївна – мати учня 10 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
694. Вербич Тетяна Іванівна – мати учня 11 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
695. Нестичук Тетяна Михайлівна – мати учениці 11 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
696. Романюк Наталія Миколаївна – мати учнів 4, 9 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
697. Старостюк Альона Григорівна – мати учениці 6 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
698. Савкевич Алла Іванівна – мати учнів 5, 9 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
699. Чижова Тетяна Дмитрівна – мати учнів 1, 9 класів Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
700. Савчук Наталія Олександрівна – мати учня 9 класу Сахновецької школи Старокостянтинівського району Хмельницької області
701. Мацкевич Лариса – учитель зарубіжної літератури з 30-річним педагогічним стажем Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. (м. Фастів Київської обл.)
702. Ніколаєнко Віта Валентинівна - доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології НПУ імені Драгоманова
703. Бегар Оксана - студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
704. Грищенко Тетяна – студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
705. Рибалко Олександра – студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
706. Євтушенко Лєна – студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
707. Василенко Анастасія – студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології спеціальності "Іспанська, англійська мови і зарубіжна література" НПУ ім. М.П.Драгоманова
708. Голуб Юлія Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
709. Бадьон Марія Андріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
710. Корніюк Богдана Федорівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
711. Шесьак Олена Сергіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
712. Величко Юлія Ігорівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
713. Мельник Аліна Сергіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
714. Сиротенко Вікторія Валеріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
715. Хода Віталіна Віталіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
716. Семерджи Лідія Максимівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
717. Ізатова Вікторія Абдулівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
718. Жук Ганна Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
719. Мірончук Катерина Геннадіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
720. Палаш Альона Олегівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
721. Терещенко Марина Юріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
722. Щербак Оксана Андріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
723. Омельченко Юлія Євгеніївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
724. Горбатюк Наталія Степанівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
725. Дудка Інна Сергіївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
726. Рожанська Олена Ігорівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
727. Юрковська Оксана Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
728. Вдовиченко Катерина Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
729. Покрасюк Антоніна Анатоліївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
730. Катала Катерина Володимирівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
731. Самоха Юлія Миколаївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
732. Оропай Вікторія Юріївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
733. Горлач Поліна Анатоліївна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
734. Кирда Юлія Олександрівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
735. Боровик Катерина Олегівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
736. Артеменко Марина Олександрівна – студентка ІV курсу факультету української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П.Драгоманова
737. Мельників Ростислав Володимирович - кандидат філологічних наук, доцент, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, завідувач кафедри української і світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
738. Химера Наталя Володимирівна – завідувач навчальної лабораторії методики викладання зарубіжної літератури КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти"
739. Машовець Маргарита Петрівна – учитель зарубіжної літератури, ліцей "Гранд" (м.Київ)
740. Іванченко Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури, ліцей "Гранд" (м. Київ)
741. Колюченко Олена Анатоліївна – учитель української мови та літератури, ліцей "Гранд" (м.Київ)
742. Горецька Ірина Йосипівна – учитель української мови та літератури, ліцей "Гранд" (м.Київ)
743. Ващенко Марія Олександрівна – вчитель іноземної мови і зарубіжної літератури, мати 2 учнів, м. Козятин Вінницької обл.
744. Токарчук Ліана Павлівна – вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ст. Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски, вчитель вищої категорії
745. Тяпкова Ольга Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури Чернігівського ліцею №22 (м. Чернігів)
746. Квасниця Світлана Іванівна – старший учитель зарубіжної літератури, Івано-Франківської ЗШ №28
747. Волкова Ірина Петрівна – старший учитель зарубіжної літератури Івано-Франківської ЗШ №28
748. Дмитрук Ірина Василівна – старший учитель української мови Івано-Франківської ЗШ №28
749. Кулява Надія Степанівна – старший учитель голова МО вчителів української мови та літератури та зарубіжної літератури Івано-Франківської ЗШ №28
750. Сідельник Оксана Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури Новопразької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №2, сел. Нова Прага Кіровоградської області.
751. Гуменюк Світлана Василівна – учитель української мови і літератури гімназії "Троєщина" м.Києва
752. Полякова Алла Анатоліївна – кандидат філологічних наук (м. Парма, Італія)
753. Красавіна Валентина Василівна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент  Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка
754. Муслієнко Олена В'ячеславівна – викладач кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
755. Зінчук Ніна Петрівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 151 (м.Київ)
756. Сарана Валентина Петрівна – директор Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
757. Моключенко Олександра Василівна – учитель української мови і літератури Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
758. Олійник Вікторія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
759. Кулинич Людмила Миколаївна – учитель математики Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
760. Олійник Ірина Іванівна – учитель англійської мови Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
761. Білецька Людмила Анатоліївна – учитель початкових класів Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
762. Поліщук Любов Василівна – учитель початкових класів Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
763. Ткаченко Надія Володимирівна – учитель початкових класів Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл
764. Гайшук Тетяна Володимирівна – учитель фізкультури Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
765. Пономаренко Ольга Михайлівна – учитель біології та географії Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
766. Ткаченко Наталія Іванівна – учитель хімії Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
767. Бондаренко Галина Михайлівна – учитель фізики Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ст Тальнівського району Черкаської обл.
768. Берегова Ніна Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури гімназії "Діалог" (м. Київ)
769. Павлова Світлана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 215 (м. Київ)
770. Ляховенко Ольга Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СШ № 17 (м.Київ) 
771. Луценко Анна Анатоліївна –  учитель зарубіжної літератури СШ № 246
772. Варченко Світлана Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 248 (м. Київ)
773. Москаленко Валентина Павлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 45 (м. Київ)
774. Домельченко Марія Олексіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 270 (м. Київ)
775. Шевчук Лариса Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 235 ім. В.Чорновола
776. Лисенко Оксана Василівна – учитель української мови та літератури НВК № 167 (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) (м. Київ)
777. Суслова Вікторія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури та психолог НВК № 167 (м. Київ)
778. Моренко Світлана Іванівна – учитель української мови та літератури НВК № 167 (м. Київ)
779. Коломієць Ніна Олексіївна –  учитель української мови та літератури НВК № 167 (м. Київ)
780. Винниченко Людмила Сергіївна – учитель української мови та літератури НВК № 167 м. Києва
781. Бондаренко Ольга – учитель зарубіжної літератури НВК № 167 м. Києва
782. Топчій Світлана Дмирівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 9 м. Бровари
783. Вовк Тамара Іванівна –  учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 9 м. Бровари
784. Шафранова Анна В'ячеславівна –  учитель зарубіжної літератури ліцею № 144 м. Києва
785. Лагуш Людмила Андріївна – учитель зарубіжної літератури ліцею № 144 м. Києва
786. Герсон Ірина Ігорівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 74 (м. Київ)
787. Вельбовець Людмила Володимирівна – учитель зарубіжної літератури СШ № 220 (м. Київ)
788. Демура Віра Михайлівна, с. Смільчинці Лисянського району, Черкаської обл.
789. Носкова Олена Володимирівна – учитель української мови і літератури СЗШ № 22 м. Кременчука Полтавської обл.
790. Омельченко Лариса Іванівна  учитель зарубіжної літератури ліцею №11 м. Кременчука Полтавської обл.
791. Юраш Наталія Леонідівна – учитель зарубіжної літератури ліцею №30 м. Кременчука Полтавської обл.
792. Руденко Валентина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ліцею №30 м. Кременчука Полтавської обл.
793. Скиба Ірина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 26 м. Кременчука Полтавської обл.
794. Шишко Наталія Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №8 м. Кременчука Полтавської обл.
795. Онищенко Ольга Василівна – учитель зарубіжної літератури колегіуму № 25 м. Кременчука Полтавської обл.
796. Кушнір Жанна Миколаївна – учитель зарубіжної літератури гімназії №6 м. Кременчука Полтавської обл.
797. Облапенко Ірина Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури ліцею №4 м. Кременчука Полтавської обл.
798. Саражин Оксана Михайлівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 28 м. Кременчука Полтавської обл.
799. Артеменко Наталія Іванівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 28 м. Кременчука Полтавської обл.
800. Дивинська Світлана Миколаївна – учитель української мови та літератури СЗШ № 28 м. Кременчука Полтавської обл.
801. Івченко Анатолій Олександрович – доцент, кандидат філологічних наук, директор "Видавництва Урбіно", м. Львів
802. Новохатна Дарія Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури, директор КЗО Фінансово-економічного ліцею (м. Дніпро)
803. Мітіна Олена Петрівна – мати учениці 10 класу Фінансово-економічного ліцею (м. Дніпро)
804. Редько Євген Олександрович - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, член Харківського історико-філологічного товариства
805. Мешкова Ганна Вікторівна - студентка магістратури університету імені Йоганна Гутенберга, м. Майнц (Німеччина), напрямок підготовки "Конференцпереклад"
806. Савченко Оксана Михайлівна - старший викладач кафедри української літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, пед. стаж 28 років, із них 23 - у ХНПУ ("Українська література ХХ століття", "Історія літературної критики", "Історія драматургії і театру", "Усна народна творчість", "Теорія літератури", "Актуальні проблеми дослідження літературного процесу", "Методика викладання української літератури в школі".
807. Пригродська Світлана Богданівна – викладач української мови та літеретури Коломийської ЗОШ № 5 м. Коломиї Івано-Франківської обл.
808. Мітін Андрій Геннадійович – директор ТОВ "Базис", м. Київ
809. Клименко Ганна Миколаївна – мати учня 10 класу Старомлинівської школи № 2 Великоновоселківського району Донецької області
810. Клименко Володимир Віталійович – пенсіонер, с. Старомлинівка Великоновоселківського району Донецької області
811. Голюк Тетяна Вікторівна – учитель української мови Бутовецької школи Старокостянтинівського р-ну Хмельницької області
812. Шмирко Ірина Вікторівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
813. Бавикіна Людмила Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
814. Томчук Світлана Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
815. Мамонова Світлана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
816. Кухар Олена Сергіївна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Добропілля Донецької області.
817. Антипенко Любов Іванівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 7 м. Добропілля Донецької області.
818. Ященко Лариса Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ №10 м. Білицьке Донецької області.
819. Прокопенко Лариса Андріївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ №15 м. Білозерське Донецьокї області.
820. Платова Оксана Іванівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ-інтернат м. Добропілля Донецької області.
821. Личманенко Тетяна Євгенівна - учитель зарубіжної літератури ліцею №22 м. Чернігова
822. Неруш Ніна Олександрівна - учитель зарубіжної літератури ліцею №22 м. Чернігова
823. Піддубний Микола Адамович - методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського ОІППО
824. Бійчук Галина Леонідівна - старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України
825. Алмасова Ольга Анатоліївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
826. Бабій Лариса Павлівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
827. Бельська Наталя Сергіївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
828. Бочуля Галина Іванівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
829. Войчук Галина Опанасівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
830. Временко Людмила Анатоліївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
831. Гойда Жанна Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
832. Котецька Оксана Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
833. Магеляс Тетяна Іванівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
834. Музика Аліна Павлівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
835. Начичко Леся Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
836. Павлюк Зінаїда Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
837. Рибчинська Людмила Василівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
838. Сірик Ірина тимофіївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
839. Слободян Ганна Сергіївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
840. Статкевич Оксана Миколаївна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
841. Стрельбіцька Марина Михайлівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
842. Трохимчук Олеся Петрівна - учитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
843. Гавриленко Наталя Юріївна - учитель музичного мистецтва спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
844. Іванюк Наталя Василівна - учитель-логопед спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
845. Біла Тетяна Василівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
846. Гладун Алла Іванівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
847. Драчук Наталія Василівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
848. Заєць Вікторія Борисівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
849. Трімасова Оксана Степанівна - учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
850. Хоманець Наталія Іванівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
851. Гречух Оксана Василівна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
852. Процай Ірина Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель зарубіжної літератури спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
853. Ємельянова Катерина Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
854. Ксьондз Руслана Олексіївна - завідувачка бібліотекою спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
855. Кушнірчук Анна Миколаївна - педагог-організатор, учитель історії спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького
856. Сваричевська Світлана Володимирівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
857. Нагорна Надія Святославівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
858. Коновал Ірина Вікторівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
859. Кіт Галина Романівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
860. Бресь Наталія Іллівна - учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури НВК № 6 м. Хмельницького
861. Мазур Олена Анатоліївна - учитель зарубіжної літератури НВК № 6 м. Хмельницького
862. Губай Світлана Василівна - учитель української мови та літератури НВК № 6 м. Хмельницького
863. Висоцька Людмила Романівна – мати учня 3 класу НВК № 6 м. Хмельницького
864. Примаченко Римма Віталіївна - вчитель зарубіжної літератури Бородянської СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Київської області
865. Зеленюк Марина Анатолієвна – кандидат біологічних наук, м. Дніпро. 
866. Сергієнко Антоніна Антонівна - завідувач кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту пілядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
867. Ольга Криворотенко  - вчитель української мови та літератури КЗ Ганнівський НВК Верхньодніпровського району Дніпропетровської обдасті
868. Гриценко Олена Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Мироцької ЗОШ І-ІІ ступенів Києво-Святошинського району Київської області
869. Вишневська Галина Ярославівна - вчитель зарубіжної літератури Бродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Львівської обл.
870. Тиндикевич Ірина Володимирівна – Костопільська загальноосвітня школа І -ІІІ ст.№ 6 Рівненської обл.
871. Звершховська Ірина Ігорівна – вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 82 ім. Т.Г.Шевченка Шевченківського району м. Києва
872. Баглай Мар'яна Любомирівна – студентка IV курсу факультету філології спеціальності «Філологія (українська мова та література)» Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
873. Данилко Людмила Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІст. № 5 
874. Цукрова Олена Леонідівна – учитель зарубіжної літератури Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 м.Сміла Черкаської обл.
875. Томчук Тетяна Олександрівна – учитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчитель-методист, ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці Волинської обл.
876. Пекун Надія Андріївна - учитель зарубіжної літератури з 27- річним стажем,  директор Великостидинської ЗОШ І-ІІ ст. Костопільського р-ну Рівненської обл.
877. Панова Світлана – учитель зарубіжної літератури ЗОШ № 15 м. Черкаси
878. Федорович Наталія Миколаївна – директор Самострілівського НВК Рівненської області, учитель української мови, української та зарубіжної літератури
879. Черуха Ірина Володимирівна - учитель української мови та літератури Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8
880. Собко Ольга Петрівна – учитель української мови та літератури НВК № 7 м. Хмельницького
881. Горенко Ольга Миколаївна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
882. Кундельська Наталія Дмитрівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
883. Івануна Неллі Володимирівна – учитель зарубіжної літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
884. Заремба Світлана Петрівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
885. Поперечна Леся Юріївна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
886. Гаюр Людмила Юхимівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
887. Софійчук Галина Калениківна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
888. Федорчук Лідія Іванівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
889. Гуцалюк Оксана Романівна – учитель української мови та літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
890. Кундельський Дмитро Валерійович – учитель історії СЗОШ № 6 міста Хмельницького.
891. Тригуба Наталія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
892. Добровольська Майя Миколаївна – учитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
893. Дригула Марія Степанівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
894. Підмурняк Марія Степанівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
895. Майданюк Ганна Володимирівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
896. Степанова Світлана Миколаївна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
897. Баран Людмила Володимирівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
898. Фіщук Ольга Василівна – учитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 ім. В. Чорновола м. Хмельницького
899. Баля Сніжана Анатоліївна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
900. Добровольська Оксана Василівна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
901. Кальмучина Вікторія Володимирівна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
902. Кунділовська Тетяна Валеріївна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
903. Савчук Оксана Володимирівна – учитель української мови та літератури, заступник директора з науково-методичної роботи НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
904. Тернецька Майя Ананіївна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
905. Хрущ Алла Іванівна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
906. Щерба Людмила Миколаївна – учитель української мови та літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
907. Кам'янецька Тамара Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
908. Мельченко Антоніна Спартаківна – учитель зарубіжної літератури НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
909. Паламарчук Валентина Костянтинівна – учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи НВО № 5 ім. С. Єфремова м. Хмельницького.
910. Панченко Людмила Василівна - учитель української мови і літератури технічного ліцею м. Кам'янського Дніпропетровської обл., керівник міського МО вчителів української мови і літератури
911. Савчук Валентина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ліцею №208 м.Києва
912. Захарчук Наталія Миколаївна - учитель зарубіжної літератури, Хмельницький колегіуму імені Володимира Козубняка
913. Ченаш Олена Павлівна - учитель зарубіжної літератури Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка.
914. Демчишина Зоя Федорівна - учитель зарубіжної літератури Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка.
915. Вусатюк Оксана Миколаївна - учитель зарубіжної літератури Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
916. Дзюбій Катерина Вікторівна - учитель історії Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
917. Зельська Юлія Станіславівна - учитель історії Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
918. Антонова Оксана Григорівна - учитель історії Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького.
919. Івасюк Тетяна Миколаївна - учитель української мови та літератури гімназії № 2 м Хмельницького.
920. Сивицький Олег Едуардович – директор , учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького
921. Мадера Тетяна Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
922. Списак Наталія Андріївна – учитель зарубіжної літератури школи № 12 м Хмельницького.
923. Арькова Тетяна Григорівна – учитель зарубіжної літератури школи № 12 м Хмельницького.
924. Костюк Світлана Дмитрівна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
925. Добровольська Тамара Володимирівна - учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
926. Карпенко Оксана Іванівна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
927. Думанська Олена Семенівна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
928. Курос Раїса Олексіївна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
929. Гашук Емілія Олексіївна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
930. Чубенко Світлана Петрівна – учитель української мови та літератури школи № 12 м. Хмельницького.
931. Маціяко Валентина Єгорівна - учитель української мови та літератури НВК-ліцею № 100 м. Дніпра.
932. Верескун Руслана Петрівна - учитель української мови та літератури, заступник директора ЧНВК № 10, м. Червоноград Львівської обл.
933. Хоменко Людмила Никанорівна - учитель української мови та літератури Жовтоводської гуманітарної гімназії ім. Лесі Українки, м. Жовті Води Дніпропетровської обл.
934. Коржова Наталiя Борисiвна - учитель української мови та лiтератури школи-iнтернату I-II ступенiв № 11 м. Києва
935. Світличний Олександр Вікторович – юрист, батько двох дітей початкових класів, м. Чорноморськ Одеської обл.
936. Ткачук Олена Станіславівна –  пенсіонерка по інвалідності, колишній бухгалтер, магістр управління, м. Умань Черкаської обл.
937. Васьків Петро Іванович – пенсіонер, дідусь п'яти онуків, м. Львів
938. Діброва Наталія Миколаївна - учитель зарубіжної літератури Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка
939. Поліщук Емілія Цезарівна - учитель української мови та літератури НВК № 9 м. Хмельницького
940. Дашкевич Майя Вiкторiвна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
941. Толмачова Галина Василiвна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
942. Ілюсь Світлана Володимирівна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
943. Ткачук Галина Григорiвна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
944. Мельник Марiя Василiвна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
945. Гарiєвська Зiнаїда Володимирiвна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
946. Флiнта Катерина Василiвна - учитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
947. Горєлова Галина Федорiвна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
948. Басова Наталiя Пантелеймонiвна - учитель зарубіжної літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмельницького
949. Курило Олег Романович – батько трьох малолітніх дітей, м.Тернопіль
950. Тригубчак Олександра Володимирівна – батько трьох малолітніх дітей, м.Тернопіль
951. Вовчук Богдан Іванович, веб-розробник, колишній викладач Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу, м. Могилів-Подільський Вінницької обл.
952. Коваль Лілія Миколаївна, Брошнів-Осада Івано-Франківскої обл., працюю в Польщі
953. Бойко Ірина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 77 м. Львова
954. Черняхівська Наталя Миронівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 65 м. Львова
955. Цимбалюк Наталя Йосипівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 65 м. Львова
956. Гринчук Надія Богданівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 65 м. Львова
957. Казімірчук Надія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 60 м. Львова
958. Тимощук Любов Стефанівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 92 м. Львова
959. Король Галина Сергіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 41 м. Львова
960. Врублевська А.П. – учитель зарубіжної літератури Львівської правничої гімназії (м.Львів)
961. Платниш Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 100 м. Львова
962. Боднар Іванна Зіновіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 22 м. Львова
963. Харатинович М.В. – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 97 м. Львова
964. Очеретна Марія Омелянівна – учитель зарубіжної літератури ССЗШ № 81 м. Львова
965. Бернар Олена Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 44 м. Львова
966. Перестюк Степанія Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 57 м. Львова
967. Кулик Марія Андріївна – учитель зарубіжної літератури Львівської гімназії "Престиж" (м.Львів)
968. Сізова Наталія Борисівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 20 м. Львова
969. Округ Віра Петрівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 91 м. Львова
970. Фесюк Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 91 м. Львова
971. Скільська Тетяна Володимирівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 91 м. Львова
972. Пшеченко Вікторія Петрівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №1 Сихівського р-ну м. Львова
973. Супрович Оксана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №1 Сихівського р-ну м. Львова
974. Михальченко Тамара Андріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №13 Сихівського р-ну м. Львова
975. Яворська Оксана Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №13 Сихівського р-ну м. Львова
976. Якимович Стефанія Ярославівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №13 Сихівського р-ну м. Львова
977. Цимбал Марина Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 32 Сихівського р-ну м. Львова
978. Скубенко Світлана Іванівна  – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 32 Сихівського р-ну м. Львова
979. Левіна Людмила Олександрівна – учитель зарубіжної літератури ЛСШ № 69 Сихівського р-ну м. Львова
980. Марченко Ірина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури ЛСШ № 69 Сихівського р-ну м. Львова
981. Семираз Марія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 72 Сихівського р-ну м. Львова
982. Торчилкіна Тамара Дмитрівна  – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 72 Сихівського р-ну м. Львова
983. Гузар Інна Євгенівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 73 Сихівського р-ну м. Львова
984. Коваль Світлана Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 73 Сихівського р-ну м. Львова
985. Пасічник Діна Антонівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 73 Сихівського р-ну м. Львова
986. Петріщева Тетяна Олексіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 84 Сихівського р-ну м. Львова
987. Іванова Ніна Олександрівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 86 Сихівського р-ну м. Львова
988. Маслак Вікторія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 86 Сихівського р-ну м. Львова
989. Кузик Олена Михайлівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 86 Сихівського р-ну м. Львова
990. Богаченко Олена В’ячеславівна – учитель зарубіжної літератури ССЗШ № 93 Сихівського р-ну м. Львова
991. Макарчук Ніна Андріївна  – учитель зарубіжної літератури ССЗШ № 93 Сихівського р-ну м. Львова
992. Одинцова Тетяна Геннадіївна – учитель зарубіжної літератури ССЗШ № 93 Сихівського р-ну м. Львова
993. Кірюхіна Олена Юріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 95 Сихівського р-ну м. Львова
994. Мельник Ольга Андріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №96 Сихівського р-ну м. Львова
995. Дулиш Олена Юріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №96 Сихівського р-ну м. Львова
996. Веселяк Оксана Степанівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ  №96 Сихівського р-ну м. Львова
997. Верещинська Світлана Вікторівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №98 Сихівського р-ну м. Львова
998. Косьмина Марта Олексіївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ №98 Сихівського р-ну м. Львова
999. Глушко Юлія Романівна – учитель німецької мови СЗШ №98 Сихівського р-ну м. Львова
1000. Гавриляк Наталія Михайлівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа- садок «Софія» Сихівського р-ну м. Львова
1001. Ярема Наталія Омелянівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа- садок «Софія» Сихівського р-ну м. Львова
1002. Бузинар Катерина Дмитрівна – учитель зарубіжної літератури НВК«Школа-ліцей «Оріяна» Сихівського р-ну м. Львова
1003. Ємець Наталія Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК«Школа-ліцей «Оріяна» Сихівського р-ну м. Львова
1004. Новохатко Наталія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури НВК«Школа-ліцей «Оріяна» Сихівського р-ну м. Львова
1005. Ухніцький Іван Ярославович – учитель зарубіжної літератури НВК«Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
1006. Гринько Іванна Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
1007. Дземко Людмила Борисівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
1008. Дяків Оксана Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
1009. Кумечко Іванна Ярославівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Сихівського р-ну м. Львова
1010. Семенина Оксана Зіновіївна – учитель зарубіжної літератури авторської школи «Тривіта» Сихівського р-ну м. Львова
1011. Яремчишин Галина Михайлівна – учитель зарубіжної літератури гімназії Бл. Кл. Шептицького Сихівського р-ну м. Львова
1012. Степанова Людмила Григорівна – учитель зарубіжної літератури гімназії «Братів Ізраїлю» Сихівського р-ну м. Львова
1013. Задорожня Галина Михайлівна – учитель української мови та літератури авторської школи  «Тривіта» Сихівського р-ну м. Львова
1014. Грицик Марія Дмитрівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 23 м. Львова
1015. Лилик Марія Степанівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 23 м. Львова
1016. Майорчак Надія Євгенівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 23 м. Львова
1017. Мелікова Тетяна Степанівна - вчитель зарубіжної літератури СЗШ № 279 ім. П. Григоренка м. Києва
1018. Блажиєва Олена Пилипівна - учитель початкових класів Кучурганської ЗОШ І-ІІІ ст. , с. Кучурган Роздільнянського р-ну Одеської обл.
1019. Коченко Олена Петрівна – асистент кафедри германської та слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
1020. Хаперська Марина Віталіївна – учитель української мови та літератури Дворічанського ліцею Харківської обл.
1021. Мельник Наталія Леонідівна - мама учениці 9 класу СЗШ №162 м.Києва
1022. Кіреєва Наталія Андріївна - учитель української мови та літератури СЗШ №162 м.Києва 
1023. Хоменко Жанна Іванівна - мама студента КИСІТ КНЕУ (м.Київ)
1024. Ціко Микола Михайлович – учитель трудового навчання Новолександрівського НВК Олександрівського району Донецької області, батько учнів 7 класу, дідусь учня 5 класу.
1025. Ціко Віра Олегівна – учитель початкових класів Новолександрівського НВК Олександрівського району Донецької області, мама учнів 7 класу, бабуся учня 5 класу.
1026. Сопель Ірина Михайлівна, 1987 р.н. – мама семирічного сина, працюю в магазині, смт Брошнів-Осада Івано-Франківської обл.
1027. Тімков Сергій Анатолійович – ГРОМАДЯНИН, керівник ТРК «Старт», смт Томашпіль Вінницької обл.
1028. Красоткіна Тамара Василівна – учитель зарубіжної літератури Львівської лінгвістичної гімназії
1029. Лепська Тетяна Зіновіївна – учитель зарубіжної літератури Львівської лінгвістичної гімназії
1030. Немчук Алла Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Львівської лінгвістичної гімназії
1031. Чернікова Валентина Вікторівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 9 м. Львова
1032. Балашова Інна Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 9 м. Львова
1033. Захарова Олена Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Галицька»
1034. Зубкіна Ольга Євгенівна – учитель зарубіжної літератури НВК «Галицька»
1035. Бернацька Людмила Іванівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 28 м. Львова
1036. Шишко Ірина Федорівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 28 м. Львова
1037. Шикоряк Світлана Борисівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 28 м. Львова
1038. Мацько Дарія Андріївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 34 м. Львова
1039. Титаренко Ольга Олександрівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 34 м. Львова
1040. Нагусько Надія Єгорівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 62 м. Львова
1041. Серант Надія Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 62 м. Львова
1042. Остапенко Тетяна Святославівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 62 м. Львова
1043. Галамай Наталія Станіславівна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 87 м. Львова
1044. Холявка Леся Франківна – учитель зарубіжної літератури СЗШ № 87 м. Львова
1045. Коровайник Ірина Миронівна – учитель зарубіжної літератури Львівської академічної гімназії
1046. Дикало Зоряна Іванівна – учитель зарубіжної літератури Львівської академічної гімназії
1047. Лапіна Людмила Іванівна – учитель зарубіжної літератури Львівської академічної гімназії
1048. Мягка Світлана Григорівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 34 м. Львова
1049. Паньків Антоніна Романівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 34 м. Львова
1050. Хома Оксана Йосипівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 34 м. Львова
1051. Ісак Тетяна Вікторівна – учитель української мови та літератури НВК № 24 м. Кам'янського Дніпропетровської області
1052. Харченко Ірина Василівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 24 м. Кам'янського Дніпропетровської області
1053. Хімій Інна Миколаївна,1970 р.н., мати двох діток, наразі в декретній відпустці, смт Брошнів-Осада Івано-Франківської обл.
1054. Марценко Галина Олегівна – учитель української мови та літератури КЗНЗ "Гімназія №15" з 15-річним стажем, учитель-методист, м. Нікополь Дніпропетровської обл.
1055. Литвин Ольга Іванівна – учитель зарубіжної літератури КЗНЗ " Гімназія 15" м. Нікополя Дніпропетровської обл., вчитель-методист.
1056. Журавльова Світлана Миколаївна – учитель зарубіжної літератури СШ № 76 ім. Олеся Гончара м.Києва
1057. Вергун Ірина Петрівна - вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи №115 м.Києва
1058. Сандро Регіна Михайлівна - вчитель зарубіжної літератури СЗШ №69 м.Києва
1059. Гребницька Наталя Михайлівна – доцент факультету української філології і літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М. П. Драгоманова (м.Київ)
1060. Полторацька Людмила Володимирівна - учитель української мови та літератури КЗ "СЗШ №22 м.Кам'янського Дніпропетровської обл.
1061. Згама Тамара Петрівна - методист ІМС Кам'янської міської ради Дніпропетровської обл.
1062. Коваленко Тетяна Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІст. №9 м. Бровари Київської обл.
1063. Соловей Оксана Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури СЗШ №256 Оболонського району м. Києва
1064. Гречаник Світлана Михайлівна – вчитель зарубіжної літератури СШ №211 Оболонського району м. Києва
1065. Болгарина Лариса Олександрівна – учитель-методист української мови й літератури, стаж роботи 42 роки, методист методичного кабінету м. Нікополя Дніпропетровської обл.
1066. Назаренко Олена Петрівна – вчитель зарубіжної літератури гімназії " Потенціал" м. Києва
1067. Пивовар Наталія Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури школи № 22 м. Хмельницького
1068. Кухтюк Ганна Павлівна – учитель зарубіжної літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського
1069. Левчишина Валентина Іванівна – учитель зарубіжної літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського
1070. Старушок Валентина Петрівна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського.
1071. Козак Людмила Йосипівна – учитель української мови і літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського
1072. Трачук Галина Миколаївна – учитель української мови і літератури Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського
1073. Баранова Інна Сергіївна – учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22" м. Нікополя  Дніпропетровської обл. 
1074. Уткіна Лілія Анатоліївна – заст. директора з НВР, учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22" м. Нікополя Дніпропетровської обл.
1075. Полухтович Наталія Іванівна – учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22" м. Нікополя Дніпропетровської обл.
1076. Рухайло Валентина Олександрівна – учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури КЗ "НСЗШ №22" м. Нікополя Дніпропетровської обл.
1077. Хріпко Вікторія Григорівна – учитель української мови та літератури СЗШ № 10 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1078. Бєлкіна Наталя Валентинівна – учитель української мови та літератури Придніпровської ЗОШ Нікопольського району Дніпропетровської області
1079. Грудова Людмила Робертівна – вчитель зарубіжної літератури гімназії "Діалог" м. Києва
1080. Беник Тетяна Вікторівна – вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 159 м. Києва
1081. Романчикова Любов Іванівна – вчитель зарубіжної літератури ліцею № 145 м. Києва 
1082. Головаш Наталія Павлівна – вчитель зарубіжної літератури спеціалізованої школи № 47 Печерського району м. Києва
1083. Віват Олена Богданівна – директор Давидківської ЗОШ І-ІІ ступенів, вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури, с. Давидківці Чортківського р-ну Тернопільської обл.
1084. Шаравара Наталія Петрівна – інженер-будівельник, місто Київ
1085. Ткачук Світлана Михайлівна - учитель заpубіжної літеpатуpи Великочоpнокінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Чоpтківського р-ну Теpнопільської обл.
1086. Войтюк Людмила Михайлівна – учитель української мови та літератури Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Вінницької обл.
1087. Федулова Тетяна Григорівна – учитель зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1088. Єфименко Олена Валентинівна – учитель української мови і літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1089. Сокол Ірина Віталіївна – завуч з НВР, учитель зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1090. Кісточка Вікторія Володимирівна – учитель зарубіжної літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1091. Нетеса Любов Миколаївна – учитель української мови і літератури КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1092. Горовицька Людмила Михайлівна – учитель англійської мови КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1093. Козир Наталія Миколаївна – учитель англійської мови КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1094. Козловська Яніна Іванівна – учитель англійської мови КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1095. Грудська Юлія Олександрівна – учитель англійської мови КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1096. Жданович Роман Олександрович – учитель історії КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1097. Литвиненко Любов Іванівна – учитель географії КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1098. Сало Олена Петрівна – учитель математики КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1099. Марченко Валентина Федорівна – учитель фізики КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1100. Михалюк Вікторія Ігорівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1101. Зубко Руслана Василівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ №22 м.Кам'янського Дніпропетровської обл.
1102. Шолойко Тетяна Василівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1103. Мельник Галина Іванівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1104. Губська Світлана Василівна – учитель початкових класів КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1105. Худа Людмила Олексіївна – бібліотекар КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1106. Кривошея Ірина Олексіївна – учитель фізичного виховання КЗ СЗШ №22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1107. Пиров Віталій Анатолійович – учитель фізичного виховання КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1108. Варакута Сергій Іванович – учитель праці КЗ СЗШ № 22 м. Кам'янського Дніпропетровської обл.
1109. Мостiпан Вiкторiя Володимирiвна – учитель мови та лiтератури СЗШ 35 м.Кам'янського Дніпропетровської обл.
1110. Прудникова Людмила Анатоліївна – редактор видавництва "Книга плюс" (м. Київ)
1111. Вараниця Любов Георгіївна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Хмельницького
1112. Сохатюк Ольга Степанівна – учитель зарубіжної літератури НВК № 4 м. Хмельницького
1113. Клочак Наталія Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури НВО № 28 м. Хмельницького
1114. Космач Наталя Петрівна –  учитель зарубіжної літератури НВО № 28 м. Хмельницького
1115. Курій Світлана Порфирівна – учитель зарубіжної літератури НВО № 28 м. Хмельницького
1116. Правдівцева Наталія Григорівна – учитель зарубіжної літератури НВО № 28 м. Хмельницького
1117. Мельник Лариса Миколаївна – учитель зарубіжної літератури Київської інженерної гімназії м Києва
1118. Ревака Валентина Миколаївна – учитель зарубіжної літератури гімназії № 257 "Синьоозерна" м. Києва
1119. Галка Людмила Федорівна – викладач Київського коледжу міського господарства
1120. Гаража Світлана Казимирівна - учитель української мови та літератури колегіуму №16 м.Кам'янського Дніпропетровської обл.Comments