Видове риба

     В природата съществуват различни видове риба - шаран, пъстърва, есетра, сом, каракуда и др.
      В реките и езерата на България се срещат най-често щука, пъстърва, сом, есетра и шаран.  
      Всички риби достигат
до различна дължина и различна маса. От наколко сантиметра до  4-5  метра. Както и от няколко грама до над 250 килограма.