Recenzije kurikula

"Škola je zjenica svih društvenih ustanova, a učitelj je zjenica te zjenice." (Jean-Paul Sartre)

Hrvatski pedagoško-književni zbor: NOVI KURIKUL

Središnje pitanje realizacije kurikulne reforme jest prethodno intenzivno i kontinuirano stručno osposobljavanje učitelja, nastavnika i profesora uz odgovarajuću materijalnu i statusnu stimulaciju te osiguranje adekvatne opremljenosti škola.

»Ne slažem se s onim što govorite, ali učinit ću sve da to možete reći« (Voltaire)

U Deklaraciji o znanju HAZU (2004.) stoji:

U obrazovanju je bitno smanjiti opseg gradiva i enciklopedijski karakter učenja, preusmjeriti naglasak od memoriranja činjenica na njihovo međusobno povezivanje i razumijevanje. Ključna je kvaliteta usvojenog znanja, a ne njegov opseg.”

Gdje ima volje, ima i načina“ (Albert Einstein)

"Akademija je najviša, ali i zadnja znanstvena i umjetnička tvrđa u Hrvatskoj!
 Moramo ostati uspravni uvijek kada su slobode u pitanju
." (akademik Davorin Rudolf)
"Radi za svijet, a ne slušaj pljeska, jer hvala ljudska voda je vrh pijeska." (August Šenoa)
Ċ
Za reformu skolstva,
20. lis 2017. 01:04
Ċ
Za reformu skolstva,
20. lis 2017. 01:02
Ċ
Za reformu skolstva,
20. lis 2017. 01:02