Zdravstveni odgoj

"Ne činiti ništa ponekad je najnasilnije što možemo učiniti." (Slavoj Žižek)