Z.Ra.K.

AKTUALITA:

SÚRAO POŽÁDALO O STANOVENÍ PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ V LOKALITĚ ČIHADLO a podniklo tak první významný krok k výstavbě úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Žádost SÚRAO, negativní stanovisko o.s. Z.Ra.K. a některá další negativní stanoviska najdete v sekci "úložiště" nebo pod níže uvedeným odkazem.-------------------------------------------------------------

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE ZRUŠIL ROZHODNUTÍ MŽP O STANOVENÍ PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ

Městský soud v Praze uznal některé body žaloby občanského sdružení Za Radouň krásnější, obce Okrouhlá Radouň a sdružení Calla proti rozhodnutí MŽP a ZRUŠIL stanovené průzkumné území (Okrouhlá Radouň 1) v souvislosti se záměrem vybudovat v katastru obce zásobník plynů. Soud zejména rozhodl, že MŽP nemůže při rozhodování o stanovení průzkumného území oddělovat samotný průzkum od stavby zásobníku plynů a dále uznal, že proti veřejnému zájmu, který obyvatelé obce vyjádřili v petici a referendu a občanské sdružení a obec ve svých negativních stanoviscích, nestojí žadný jiný veřejný zájem, který by tyto převyšoval. 

Proti rozsudku může MŽP podat ještě kasační stížnost. 

V TÉTO CHVÍLI JE VŠAK PRŮZKUMNÉ ÚZEMÍ OKROUHLÁ RADOUŇ 1 V KATASTRU NAŠÍ OBCE ZRUŠENO.

ODKAZ: ROZSUDEK a další informace

-------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Za Radouň krásnější o.s. (Z.Ra.K.) bylo založeno v březnu roku 2009. Jeho cílem je mimo jiné ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, rozvoj a podpora vitality venkova, podpora informovanosti venkovského obyvatelstva vedoucí k jeho větší nezávislosti na „centrech“ a prosazování zájmů obyvatel Okrouhlé Radouně a dalších přilehlých obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou zásobníku plynů a hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Působnost občanského sdružení je zejména lokální, jeho záměrem je kromě jiného zabránit obnovení důlní činnosti v katastru obce Okrouhlá Radouň a v lokalitě kolem vrchu Najdecké čihadlo.

Obec Okrouhlá Radouň leží přibližně 12 km severně od Jindřichova Hradce v poměrně málo osídlené oblasti na hranici Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.  Obec je známá zejména díky těžbě uranu, která zde probíhala v letech 1972 až 1990.

Těžba uranu byla zastavena v roce 1990 v důsledku Usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 94 o útlumovém programu pro těžbu uranu a související činnosti. Důl byl zlikvidován, podzemí zatopeno a povrch rekultivován. Areály vytvořené kolem dvou hlavních těžebních jam byly částečně odprodány. Státní podnik DIAMO (nástupnická organizace Koncernového podniku ČSUP) zde provozuje již pouze čistírnu důlních vod.

DOKUMENT: Diplomová práce Michaely Vondráčkové Možnosti biologické rekultivace v lokalitě Okrouhlá Radouň obhájená v roce 2008 na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mimo jiné se v práci dočteme o tom, jak vlastně žádná biologická rekultivace v Okrouhlé Radouni neproběhla.

Od roku 1990, kdy byla v Okrouhlé Radouni ukončena těžba uranu, se několikrát spekulovalo o zpracování a odvozu hald hlušiny, v roce 2008 se začalo hovořit o možné výstavbě zásobníku plynů. Okrouhlá Radouň je v bezprostřední blízkosti lokality Čihadlo, která je jednou ze šesti lokalit vytipovaných Správou úložišť radioaktivních odpadů jakožto potenciálně vhodné místo pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.