Тайната на Постигането

“Вашето време е ограничено, не го пропилявайте живееки живота на друг. Не попадайте в капана на догмите на някой друг, не живейте в резултат на мисленете но други хора. Направете всичко възможно шума от мненията на останалите да не заглушат вашият вътрешен глас, който иска вие да бъдете щастлив. И може би най-важното, имайте смелостта да следвате интуицията и сърцето си, те някак си вече знаят какво искате от живота и какъв искате да станете, всичко останало е второстепенно”

Стив Джобс


Филмът - "Опус" или как да мечтаем истински и да постигаме смисъла на живота Ни?

Транс-сърфинг на Реалността (Вадим Зеланд)


Духовните закони на Съдбата и Сътворението

Божиите закони са принципите управляващи, сътворяващи и подчиняващи Вселената, Света, Реалността, Съдбата и всичко, което ни се случва и всичко, което виждаме  и невиждаме на самите себе си, на Бог, познаващите и прилагащите ги така, че да няма хаос а подчинен на Бог справедлив ред дори, когато се случват неща, които Бог не удобрява и не са Неговата съвършенна воля. Независимо дали познаваме и съзнателно разбираме тези духовни принципи, ние постоянно ги прилагаме за добро или зло така,че настоящия ни живот и всичко, което е било, което сме сега и което ще бъде е следствие от тях и начина по който, ги прилагаме.

 

1.Първи духовен закон за победа в трудностите и изпитанията: Закон на радостта и веселието.

Яков казва: „Радвайте се, когато падате в разни изпитания, защото изпитанието на вярата произвежда твръдост”! Апостол Павел казва: „Винаги се радвайте”!

Ключът на издържането, произвеждането на твърдост и накрая победа – това е да се радваме по-време на изпитанието.

Знаете ли защо трябва да се радваме, когато минаваме през през изпитания, трудности, проблеми и скърби? Ами защото, когато Господ ни вземе в славата Си и въпреки, че завинаги ще живеем и стоим в Радостта на Господаря ни вече няма да имаме шанса да се радваме докато минаваме през през изпитания, трудности, проблеми и скърби.

Знаете ли какво прави Бог, когато не е твърде строг и сериозен? – ами „в Божието присъствие е пълнота от радост а отдясно Му е всякога веселие”. Тоест – Бог има много, много голяма УСИВКА и страхотен смях.

Няма нищо невъзможно за Бога-Всичко е възможно, за който вярва!

Нищо не се случва без Бог да го е заповядал, а кой би успял да осуети Божиите намерения.

Небесата са небеса на Господа а Земята даде на човешките чада.

Що е човек та да го помниш Господи или човешки син, та да го посетиш. Направил си го само малко по-ниско от Божеството(Теб). Със слава и чест си го увенчал. Всичко си подчинил под нозете му.

И Създаде Бог човека, по Своя образ и по Своето подобие го направи.  

Имайте Божията Вяра! Истина ви казвам: Който рече на тая планина:Вдигни се и хвърли се в морето, и не се усъмнив сърцето си, но повярва че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам: Всичко, което поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне!

2.Принцип на подобието.

 - Подобното привлича подобното. Ние сме магнити. Или привличаме Божиите благословения или проклятията. Човек привлича изобилие, здраве, щастие, успех и просперитет или ги отблъсква, привличайки мизерията и злощастието.

 - Както на Небето – така и на Земята или както, човек мисли – такъв е и той. Нашите мисли и думи са нашите духовни магнити и небесни видения, които стават реалност защото ги вярваме, говорим, мислим и действаме според тях.

  - „Както мисли човек, такъв е и той”- казва цар Соломон. Беден или богат, здрав или болен, щаслив или разочарован от живота си – твоите мисли определят и привличат това, което ти се случва. Мислите, които вярваш и постояно си повтаряш, мислите, които предизвикват чувства и емоций, мислите, които изговаряш и според, които постъпваш – те са духовните стълбове на сътворението на твоята съдба и всичко случващо ти се.

  -  Съзнанието определя битието. Твоето съзнание: твоят вътрешен живот от представи и убеждения определят и сътворяват твоето битие – съдбата ти. Представи си живота, който желаеш! Представи си най-смелите ти мечти  как се сбъдват. Повярвай, че това е твоята реалност, говори и живей според нея – и наблюдавай как се случва.

  - Бог Исус Христос ни казва: „Всичко, което поискате в молитва...всичко, което кажете и повярвате, че вече се случва ще ви се сбъдне”. И също: „Всичко е възможно, за който вярва” Преди 200 години 99% от сегашните технически и медицински постижения са били фантастични и невъзможни, но са факт защото има хора, които са ги повярвали и осъществили и така са променили живота на цялата планета. Представете си какъв Божествен потенциал притежавате и го осъществете по най-добрия и желан начин!

3. Закона на семето. Словото е семето. Божието Слово е семето, което ражда Божието царство в нас, въсред нас и в света ако то стане нашият ежедневен речник в мислите и разговорите ни. Сеене и жънене. Нашите мисли и думи са семената-зародишите на доброто или злото, благословението или проклятието, богатството или мизерията, здравето или болестите в съдбата ни. Когато мислим, говорим в последствие и делата ни следват мислите и думите ни – това е сеенето. Жетвата е резултата-плода. Цялата Вселена, природа – всичко се подчинява на закона на семето: „Каквото посееш – това ще пожънеш.”

4. Закона на вярата: „Да бъде според вярата ти!”

- Вярата е убеждение в истинноста и реалността на невидимото.

-    Вярата е извън времето. Вярата  винаги е СЕГА. Вярата  - това е настоящия миг. За да бъде освободена и действаща вярата, трябва да се откажем да и поставяме  срокове и условия, кое, как и кога да се случи. Не бива да поставяме срокове и условия на Бог, кога и как да се случват нещата, които желаем, молим, изповядваме, очакваме и вярваме. Всяко нещо се случва на Божието време. Бог не живее в рамките, в които се опитваме да Го поставим понякога. Ако желаеш Бог да направи нещо в живота ти, то забрави да Му поставяш срокове и условия, кога и как! Това е ключа към чудесата и това ще те освободи.

-    Вярата е вяра че нещата се случват точно СЕГА. Вярата не е отлагане и надежда че някога Бог ще изпълни желанието ни.

-    Вярата не е отлагане с извинението че още не сме готови или достойни за да получим изпълнението на Божието обещание. Вярата е духовно-вътрешно усещане но също и смелост, решение и избор, че Бог точно СЕГА  изпълнява обещанието Си. Точно СЕГА Бог ни снабдява, изцелява и излива благословенията Си над нас.

-     Вярата е преди всичко Доверие, абсолютно доверие в Бог, любовта Му, вярността Му, грижата Му към нас. Без значение какво ни се случва – ние ходим в доверие в Бог и така на края на всичко случващо ни се, излиза за добро.

5.   Принцип на Божието време. „За всяко нещо си има време. Има време за сеене – има и време за жънене(жетва).”

- Всяко нещо ще се случи на определеното от Бог време и по Неговия начин. Това е и най-доброто решение. По-добро отколкото мислим, но това го разбираме само когато, се доверим на Бог или в краен случай – когато се случи по Божия начин и време.

- Всяко прибързване, пришпорване и тревожна нетърпеливост възпира Бог от изпълнението на обещанията Му. Бог не търпи и не се съобразява с ограниченията, които често Му поставяме. В повечето случаи Бог желае много по-скоро и бързо да изпълни обещанията Си откликвайки на молитвите ни но се възпира именно поради условията, с които Му поставяме ограничения. Нужно е да се успокоим и доверим на Бог – това много често означава да спрем с човешките си дела и усилия с които, очакваме да впечатлим Бог и Той да ни обърне внимание. Ако искаме Бог да се задвижи – трябва да седнем да почиваме. Само спирайки се и почивайки си, от собствените си и често безполезни трудове и усилия можем да видим и разберем накъде тръгва и се движи Бог. 

-  Бог започва, когато ние спрем. Той тръгва, когато ние спрем. Да сме духовни означава да сме вече отпочинали от човешките си усилия и само тогава можем да съзрем, познаем Божиите пътища и да успеем да Го следваме така че да преживеем чудесата и славата Му.

-   Бог не ни следва, ние трябва и сме призовани да Го следваме. Питате, как може да се случи това ли? Следването на Господа не е толкова цел колкото резултат. Ти следваш Господа защото престояваш в Неговото присъствие повече от всички други и всичките ти приятели. Ти следваш Господа и в последствие виждаш чудесата и славата Му защото първо и вече си се отказал от себе си и твоите планове за живота ти. И второ – ти живееш в единение и познаване на Господа, вследствие на което, ти вече имаш доверие, че всичко случващо ти се е по Божий промисъл, Бог движи съдбата ти така че независимо и въпреки наглед противоречивите обстоятелства, то всичко в крайна сметка съдейства за твоето най-добро представяне и за Божия слава.

  Само живеейки в Божието приъствие, общение и единение с Него, ти можеш да си сигурен, че Той те води в Своя път и те благославя.

6.   Принцип на силата на изговореното Слово.  „В силата на езика има живот и смърт и който, го обича ще яде плодовете му.” „Защото от думите на устата си ще се осъдиш или оправдаеш.” „И с уста прави изповед и се спасява.” Бог със Словото Си сътвори света:”В начало бе Словото и словото бе у Бога и Словото бе Бог. И всичко чрез Него стана.”  Ако Словото – изговорената Божия дума бе инструмента на сътворението, то Святия Божи Дух е силата на сътворението на всичко съществуващо.  Бог вярва и изговаря думите на сътворението и ги извършва чрез Духа Си.

-  Ако вярата на сърцето ни дава позиция и усещане за праведност то изповедта – изговора на устата ни  извършва делото на вярата. Препълващите сърцето ни убеждения(вярвания) или съмнения движат нашите устни. Нашата вяра и убеждения ни управляват (или грубо казано ни контролират във всяко отношение). В действителност нашата изповед и говорене не е само това, което изговаряме с устните и езика ни намиращ се в тях. Ние постоянно говорим с очите си. Ние непрекъснато изговаряме и декларираме неща с поведението и делата, които вършим. Нашите мисли са несекващия глас на ума и сърцата ни. Ние постоянно говорим с външния си вид, изражение и дори с облеклото и прическите ни. Със всичко това ние постоянно говорим, изповядваме и декларираме това, което вярваме, това което сме, какви сме и случващото ни се. Сега разбирате защо истинската и могъща да твори чудеса вяра не е ограничена само от езиково изговаряне на библейски изрази и имена а е излъчване, изговаряне и начин на живот със всичко, което сме ние. Нашата вяра – това сме ние самите и начина ни на живот включващ всичко. Вярата е характер.

7.   Закона на огледалния образ – принципа на отражението.                  „Числа 13:33 Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.”

  Когато се погледнеш в едно голямо огледало, ти виждаш отражението на това, което си в действителност. Не можеш да си поставиш грим гримирайки отражението върху огледалото. По същия начин живота и съдбата ни са огледало и отражение на живота и същността ни вътре в нас  - това, което сме ние самитте в действителност. Променете се започвайки да се виждате, че вече сте такива, каквито желаете да бъдете  и това неизбежно ще промени образа в огледалото.

-          Предназначението на огледалото е виждайки отражението си в него, да можем и да преобразяваме истинския си образ на живота в най-добрия и благоприятен, който желаем да бъдем.

  Какъвто се виждаш: тоест, какъвто постоянно мислиш, че си – такъв те вижда врага ти, света, хората, Бог, всички. Ние постоянно се превръщаме и преобразяваме в образа, който постоянно имаме и мислим за себе си. Нашият външен образ постоянно се съобразява и създава от нашия вътрешен образ, който са мислите, думите и убежденията ни за нас самите.

-          Външния ни видим образ е нашият живот, здраве, благосъстояние, всичко, което ни се случва – целият ни видим за нас и другите живот и съдба. Всичко това е отражение на това, което е вътре в нас: мислите, убежденията и думите ни – нашата невидима духовна страна. Затова невидимото създава и формира видимото.

8. Законите на Парите!

         -  Парите са символ, който получаваме в замяна на истинските стойности и ценности, които създаваме и даваме на света, на хората около нас. Бедният не създава полезни неща за околния свят. Това е една от основните причини за да е беден.

         - Парите не са истинското богатство, но са символ на богатствотото и ценностите, които създаваме за околния свят. Истинското ни богатство не е това, което притежаваме а способността ни да обогатяваме другите около нас. Истинското богатство е също Божието присъствие в нас, мъдростта и познанието, които имаме и прилагаме.

    -   Парите с които разполагаме, количествено отговарят на ценните за околния свят неща, които сме направили и предоставили. По тази причина парите биват привличани от стойността и ценните за околния свят неща, които ние правим. Парите биват привличани от хората, които създават ценности, които предоставят услуги, които са полезни.

   - Парите биват отблъсквани от хората, на които единствената им цел са самите пари.

   - Когато  получавате  заплата  от работодател, за когото работите, вие първо работите за него и след това за себе си. Тоест – вие получавате по-малко от една трета а много често и десетки пъти по-малко от парите, които той получава от вашия труд. Това е така защото работата на успешния работодател е да организира други (вас) да работят за него.

9. Закон за атмосферното влияние или закона на компанията.

  Апостол Павел казва: „Лошите другари покваряват добрите нрави”. Деветдесет процента от нашето благосъстояние зависи от приятелите и компанията, която предпочитаме. Хората, с които ни доставя удоволствие да общуваме и да приемаме техните виждания за живота ни правят да бъдем като тях. Възможно е да звучи и изглежда безсърдечно и жестоко но бедните приятели ни правят бедни. Богатите приятели ни правят богати. Сближете се и общувайте с богати хора. Прекарвайте време да разговаряте с хора, които са доволни от това, което имат. Направете ги свои приятели. Дори нито стотинка да не получите от тях това ще привлече изобилието към вас. Вие ще станете магнити за благополучието.  Ако желаете да се сближите с хора, които благоуспяват никога не говорете пред тях за проблеми все едно ваши или на други хора. Говорете единствено за успехите си но най-важното е да се научите да говорите, колкото е възможно по-малко а да оставите другите да говорят как постигат нещата в своя живот. Това е начинът да бъдете променени, да се научите и да попиете от атмосферата на благополучието...

   Избягвайте хората, които само се оплакват. Ако можете насърчете ги, помогнете им и ако продължават да се оплакват от съдбата си и да винят все едно кого за нея, то бързо се махайте от там. Който не желае да повярва в своята отговорност и да я поеме, той я прехвълря на всички други но не и на себе си. Докато не бъдете променени и подготвени вие не можете да бъдете полезни на някого, който страда. Съчуствието е добро но е безполезно. Хората се нуждаят от реална помощ и от радикална промяна. Ако вие не сте променени – тоест, ако не сте се превърнали в успяващи, силни и пълни с Божието приъствие и радост, то в средата в която има само бедност, оплакване и страдание ще бъдете безполезни а хората само ще ви наранят и разочароват.  Тези от вас, които не само изберат но и наистина станат духовно силни и преуспяващи – само такива вие ще промените хората и света около вас. „Блажени кротките защото те ще наследят земята” – Кротките наследяват земята завладявайки я. „Божието царство се взема насила и които, се насилят го грабват”. Божието царство започва от нас самите. Преди всичко Божието царство трябва да бъде установено здраво и непоклатимо във нас нас самите. Това Божие царство е Божията Правда(Истина), Божия Мир и Божията Радост в нас изпълвани със Святия Дух. Само тогава имаме капацитeта и способността да завладяваме и превръщаме света и човешките души в него в Божие царство.

Господ каза:”Търсете преди всичко Божието царство и правда и всичко останало от което, се нуждаете ще ви се прибави”!

10. Законът на молитвата. Възможно е често да си мислим, че целта на молитвата е да накараме Бог да направи нещо за нас или когото и да било или дори да я считаме за задължение. Може би мнозина смятат, че молитвата ни променя отношението на Бог към нас. Истината, е че целта на молитвата е да промени нас самите въвеждайки ни в Божието присъствие и така да имаме реално общение с Бог и на тази основа от промяна в нас, близост и общение с Бог да можем да приемем нещата, които не само ние желаем но и Сам Бог желае да ни даде. Молитвата е несравнимо много повече от молене за нужди, проблеми и изказване на желания. Молитвата е начина да преживяваме  близоста и общението на Бог, тя е начина да живеем в Божието присъствие и така живота ни да придобива истински смисъл. Единствения и висш смисъл на човешкия живот  е живот  с  Бога и в Неговото присъствие. Молитвата е начинът. 

11. Законът на съмнението, страха и негативизма.  Те са храната на дявола чрез която, той добива власт и сила в живота на хората.  Съмнението, страха и негативните думи, и чувства – те са вяра с обратен знак. Тази демонична вяра привлича всички злини, омраза, нещастия, болести и мизерия в живота на запленените от нея. Да живеем по Бога и за да вземаме Божието царство – понякога се иска повече усилия за това отколкото да се предадем на злото. За живеещите в поражение е по-лесно да се съмняват отколкото да вярват. По лесно им е да се страхуват отколкото да проявят смелост. По-лесно им е да са негативни, концентрирани върху злото в света и живота им. За някои е по-лесно да говорят за злото и проблемите, за злите събития и злите хора, вместо да говорят добро, да мислят добро и да се радват и смеят, да бъдат весели и оптимисти. Независимо, че външните обстоятелства около нас може да са изключително лоши и депресиращо отчайващи понякога, то при всички случаи е наш изборът какво ще влезе в сърцето ни. Наша е отговорността какво ще излъчваме: съмнения, страх и негативизъм или вяра, смелост и радостно очакване на най-доброто от Господа.  В крайна сметка нищо извън нас, нищо видимо не  е вечно но това което, приемем вътре в себе си и му отдадем сърцата си – това е което, става наша съдба. От сърцето на човека извира неговия живот и съдба – казва мъдрия цар Соломон. От сърцето ни извира всичко, което ни се случва. Нашия свят бива сътворен и изграден и напълнен от смърт и живот, бедност и богатство, щастие и страдания, любов и омраза, съмнения и вяра, истина и лъжа, болести и здраве – нещата извиращи от сърцата на всички нас хората по целия свят взети заедно.  Каквото вътре – такова и отвън. Каквото е вътре в нас – това е и всичко около нас. Ако можем да притежаваме някакво достойнство пред Бог – това е да решим да вярваме, когато е по-лесно да се съмняваме. Да изберем  да сме смели въпреки страха, че можем да се провалим. Да изберем да се усмихваме бивайки непоправими оптимисти дори, когато света около нас се разпада. Защото единственото най-сигурно нещо, което е невъзможно да се промени или да ни бъде отнето – това е Самия Бог. Бог е нашето Богатство и безценно съкровище. Бог е непресъхващата Любов и нашата безкрайна Радост на живота и на света. Бог е Все и во Все!

12. Законът на резонанса(или допълнение към закона на бодобието).

Бог е източника на всяко добро, както и сатана е източника на всяко зло. Бог е напълнил Вселената и планетата ни с изобилие от добри неща и блага. От друга страна – сатана не пълни, той е съдържанието на празнотата и същността на липсата. сатана е коренна противоположност на Бог и освен това, той е отсъствие на Бог.

 Какво е законът за резонанса? Знаем, че резонанса е когато, две струни са настроени в синхрон ако дръпнем едната струна така, че да зазвучи, то трептението и веднага се предава и на другата и тя също зазвучава. Когато едно радио е настроено в синхрон със честотата и вълната на една много далечна радиостанция, то улавя нейната енергия и ние я чуваме във вид на музика и слово. Въпреки, че наблизо може да има много и по-мощни радиоизлъчватели, нашето радио ще приеме сигнала, енергията и силата единствено на далечната радиостанция защото е настроено и в синхрон само с нея. По същия начин ако сме настроени на вълната и честотата на Бог – тоест, ако сме в синхрон с Бог вярвайки, следвайки и прилагайки Неговото Слово и Воля в живота си, то тогава независимо от растоянието между Небето и Земята, ние ще бъдем така свързани, че ще биваме изпълвани с Неговата Сила, Присъствие и Слава в живота ни. Когато сме настроени на Бог – ние приемаме и излъчваме Бог, а това е цяла съдба.

13. Закона на Истината.    Божието Слово е Истина. Исус е Истината. Духът е Истината. Думите на Исус са Дух и Истина. „И ще познаете Истината и Истината ще ви направи свободни”!   Значението на думата „ПОЗНАЕТЕ” в Библията, винаги означава да се съедините. Познание – означава съединяване. Божието познание означава Божието съединяване. „А това е вечен живот – да познаят Тебе, Единия и Истинен Бог и Исуса Христа, Когото Си изпратил”. Познание и знание са две твърде различни по значение думи, въпреки, че почти всички християни и хора J смятат че познание означава знание. Знаем, че знанието възгордява а познанието освобождава.  Да познаем Бог, да познаем Истината – означава да се съединим с тях. Няма нищо общо с колко знаем за Бог и колко, добре знаем Библията или нещо свързано със способностите ни. И така, съединяването с Истината – Бог и Неговите думи ни прави свободни. Свободни от греха и смъртта, свободни от болести и мизерия, свободни от страдания и от всяко зло. Тоест – Божествената свобода към която, сме призовани е да живеем в Божието изобилие от всяко добро. Божествената Истина – това е Божията съвършенна воля за нещата. Истината – това е съдбата, която Бог съвършенно желае да владее и управлява в нашите съдби. И сега ако ние приемаме, отстояваме, вярваме и говорим Божията Истина записана в Словото Му за живота ни – Тя става наша съдба. Ако казваме, че вяраме на Бог и Словото Му но постоянно се оплакваме от съдбата си и изговаряме лъжите на дявола – а не това, което казва Бог в Словото (Истината) Си към нас – тогава съгрешаваме правейки Бога лъжец и съдбата на такива хора а да получат според вярванията и изповедите, които правят. Исус е нашия Пръвосвещенник въздаващ ни благословенията на изповедите ни с които, потвърждаваме истинността на Неговото Слово и Воля към нас.

1.Първи духовен закон за победа в трудностите и изпитанията: Закон на радостта и веселието.

2. Принцип на подобието.

3. Закона на семето.

4. Закона на вярата: „Да бъде според вярата ти!”

5. Принцип на Божието време.

6. Принцип на силата на изговореното Слово. 

7. Закона на огледалния образ

8. Законите на Парите!

9. Закон за атмосферното влияние или закона на компанията.

10. Законът на молитвата.

11. Законът на съмнението, страха и негативизма.

12. Законът на резонанса(или допълнение към закона на бодобието).

13. Закона на Истината.    

Джим Рон – любими цитати:

 1. Целта на лидера е да помага на тези, които се справят лошо да се справят по-добре, а тези, които се справят добре – дори още по добре.
 2. Да поискаш е първата стъпка към получаването. Ако отидете до океана – не носете със себе си само супена лъжица! Вземете поне кофа, иначе децата ще ви се смеят…
 3. Характерът не е нещо с което се раждаме и което не можем да променим – като отпечатъците на пръстите. Той е нещо, с което не сме се родили, но за което трябва да поемем отговорност.
 4. Дисциплината е мостът между целите и постиженията.
 5. Не четете само лесните четива – те може да ви забавляват, но няма да ви накарат да израснете!
 6. Не искай нещата да бяха по-лесни – искай ти да си по-добър!
 7. 20% от ефективната комуникация е какво знаеш, но 80% от нея е какво чувстваш по отношение на това, което знаеш.
 8. Провалът не е еднократно събитие. Не се проваляме така изведнъж.  Провалът всъщност е няколко грешки в преценката ни, които повтаряме всеки ден.
 9. Общественото образование може да ви осигури прехрана, но само самообучението може да ви осигури богатство.
 10. Дари всичко, с което се занимаваш и всеки, с когото си, с безценният дар на твоето внимание!
 11. Щастието не трябва да бъде отлагано за бъдещите времена. Щастието трябва да се проектира за настоящето.
 12. Идеите наистина имат способността да променят човешкият живот. Понякога, за да ни бъде отворена една врата, се нуждаем само от една добра идея.
 13. Ако нямаш куража да рискуваш и да направиш нещо необичайно – ще трябва да се задоволиш с обичайните неща!
 14. Ако не сътвориш сам план за своя живот, най-вероятно животът ти ще стане част от плановете на някой друг. И познай какво са планирали другите за теб? Не много…
 15. Ако не ти харесват нещата около теб – промени ги! Ти не си дърво…
 16. Докъде ще доплаваме зависи не от посоката на вятъра – а от това как сме подредили платната си.
 17. Работата ражда идеи.
 18. Чудесата започват от търсенето и научаването.
 19. Ако трябва – пропусни едно ядене! Но не пропускай една книга.
 20. Парите се привличат – не се преследват!
 21. Част от нашето наследство към обществото е възможността да бъдем финансово независими.
 22. Успехът се състои в това да правим обичайните неща необичайно добре.
 23. В успеха няма нищо магично или тайнствено. Успехът е естественото следствие от постоянното приложение на основните принципи.
 24. Грижете се за тялото си – то е единственото ви постоянно жилище на тази земя!
 25. Книгата, която не си прочел – няма да ти помогне!
 26. Малцината, които действат са обект на завист за мнозината, които само гледат отстрани.
 27. Най-важното в живота не е какво ще получиш – а в какво ще се превърнеш.
 28. Стените, които издигаме около себе си, за да се предпазим от тъгата… пазят от нас и радостта.
 29. Има само 3 цвята, 10 цифри и 7 ноти. Но е важно как ги комбинираме…
 30. Най-лошото, което можем да направим е да не опитаме, да знаем какво искаме, но да не се осмелим да го направим, да прекараме години в мълчалива болка, да се питаме докъде бихме могли да стигнем – и никога да не разберем верния отговор.
Comments