Alfabetycznie‎ > ‎

Włóki

Założony w początkach XX wieku, pow. 0,12, położony po prawej stronie drogi prowadzącej z Dobrcza do Włók, nagrobki czytelne; najlepiej zachowany nagrobek A.Schalmi z 1938 r. zieleń w dobrym stanie
zachowana aleja klonowo - lipowa, pozostały drzewostan to brzozy i jesiony. 
Comments