ROZKŁAD ZAJĘĆ 26,27 I 2018r.

ZAJĘCIA W DNIACH 26 i 27 STYCZNIA 2018r.

           26.01.2018r. piątek dla gimnazjum

        Klasa III G                  
  1. Język niemiecki    
  2. Język niemiecki      
  3. Biologia     
  4. Chemia                   
  5. Geografia           

           26.01.2018r. piątek dla liceum

       Klasa I LO             Klasa II LO                Klasa III LO
  1. Geografia           1. Matematyka          1. --------------
  2. Biologia              2. Matematyka         2. Geografia
  3. Chemia              3. Geografia              3. Język polski
  4. Język polski       4. Matematyka          4. Geografia
  5. Język polski       5. Geografia              5. Język polski


            27.01.2018r. sobota dla gimnazjum
 
       Klasa III G            
1. Matematyka         
2. Matematyka         
3. WOS        
4. Język polski             
5. Historia           
6. Historia         
7. Język angielski    
8. Język polski                                     
9. Matematyka                                                 
10. Matematyka                                                 
                                

            27.01.2018r. sobota dla liceum
 
   Klasa I LO                   Klasa II LO                   Klasa III LO
1. Matematyka           1. Historia                 1. Język angielski
2. Matematyka           2. Historia                 2. Język angielski
3. Matematyka           3. Język angielski      3. Język polski
4. Historia                  4. Język angielski      4. Matematyka
5. Język angielski       5. Język polski          5. Matematyka
6. Język angielski       6. Język polski          6. Matematyka
7. Język polski           7. Język polski           7. Historia
8. WOS                     8. Język polski           8. Język angielski
9. Język polski           9. Historia                  9. Język angielski
10. Język polski        10. -----------------          10. Historia
 
Comments