ROZKŁAD ZAJĘĆ 12,13 I 2018r.

ROZKŁAD ZAJĘĆ 12,13 I 2018r.

ZAJĘCIA W DNIACH 12 i 13 STYCZNIA 2018r.

             12.01.2018r. piątek dla gimnazjum

      Klasa III G                  
  1. Język niemiecki    
  2. Język niemiecki      
  3. Język niemiecki     
  4. Chemia                   
  5. Biologia                  

          12.01.2018r. piątek dla liceum

       Klasa I LO             Klasa II LO                 Klasa III LO
  1. Język polski     1. Matematyka         1. Geografia
  2. Biologia            2. Matematyka          2. Geografia
  3. Biologia            3. Matematyka          3. Geografia
  4. Geografia         4. Matematyka          4. Język polski
  5. Chemia             5. Geografia               5. Język polski


             13.01.2018r. sobota dla gimnazjum

      Klasa III G            
1. Matematyka         
2. Matematyka         
3. Matematyka        
4. Geografia             
5. Geografia            
6. Język polski         
7. Język angielski    
8. Język angielski                                     
9. Historia                                                 
10. WOS                                                 

            13.01.2018r. sobota dla liceum
 
    Klasa I LO                   Klasa II LO                   Klasa III LO
1. Matematyka           1. Historia                 1. Język angielski
2. Matematyka           2. Historia                 2. Język angielski
3. WOS                       3. Język angielski      3. Matematyka
4. Historia                  4. Język angielski      4. Matematyka
5. Język angielski       5. Historia                 5. Matematyka
6. Język angielski       6. Geografia               6. Historia
7. Język polski           7. Geografia               7. Historia
                                  8. Język polski           8. Historia
                                  9. Język polski           9. Język angielski
                                10. Język polski        10. Język angielski
Comments