INFORMACJE


SESJA EGZAMINACYJNA 26-27.01.2018r.

opublikowane: 24 sty 2018, 13:47 przez Ewa Palka   [ zaktualizowane 24 sty 2018, 13:53 ]

SESJA EGZAMINACYJNA DLA GIMNAZJUM

16.12.2017r. Fizyka
26.01.2018r. Język niemiecki
26.01.2018r. Geografia
26.01.2018r. Biologia
26.01.2018r. Chemia
27.01.2018r. Język polski
27.01.2018r. Język angielski
27.01.2018r. Historia
27.01.2018r. WOS
27.01.2018r. Matematyka

SESJA EGZAMINACYJNA DLA LICEUM

KLASA I                                     

16.12.2017r. Fizyka           
26.01.2018r. Język polski  
26.01.2018r. Geografia       
26.01.2018r. Biologia         
26.01.2018r. Chemia          
27.01.2018r. Język niemiecki
27.01.2018r. Historia
27.01.2018r. WOS
27.01.2018r. Matematyka

KLASA II                                                       

26.12.2018r. Matematyka     
26.01.2018r. Geografia         
27.01.2018r. Język polski     
27.01.2018r. Język angielski 
27.01.2018r. Historia            

    KLASA III                     

26.01.2018r. Geografia
26.01.2018r. Język polski
27.01.2018r. Język angielski
27.01.2018r. Historia
27.01.2018r. Matematyka

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

opublikowane: 23 sty 2018, 11:47 przez Ewa Palka

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część ustna egzaminu maturalnego

Egzamin jest przeprowadzony w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Od 9 do 22 maja 2018r. (oprócz 13 i 20 maja)
- język polski
- języki mniejszości narodowych
- język łemkowski
- język kaszubski
Od 5 do 25 maja 2018r. (oprócz 6 , 13 i 20 maja)
- języki obce nowożytne

Część pisemna egzaminu maturalnego

4 maja 2018r. (piątek) język polski poziom podstawowy 9:00,
                                język polski poziom rozszerzony 14:00
7 maja 2018r. (poniedziałek) matematyka poziom podstawowy 9:00,
                                         język łaciński i kultura antyczna poziom  podstawowy i rozszerzony 14:00
8 maja 2018r. (wtorek) język angielski poziom podstawowy 9:00,
                                 język angielski poziom rozszerzony 14:00
9 maja 2018r. (środa) matematyka poziom rozszerzony 9:00,
                               filozofia poziom podstawowy i rozszerzony 14:00
10 maja 2018r. (czwartek) biologia poziom podstawowy i rozszerzony 9:00,
                                     historia sztuki poziom podstawowy i rozszerzony 14:00
11 maja 2018r. (piątek) wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy i rozszerzony 9:00,
                                   informatyka poziom podstawowy i rozszerzony 14:00
14 maja 2018r. (poniedziałek) fizyka i astronomia poziom podstawowy i rozszerzony 9:00,
                                           geografia poziom podstawowy i rozszerzony 14:00
15 maja 2018r. (wtorek) język niemiecki poziom podstawowy 9:00,
                                   język niemiecki poziom rozszerzony 14:00
16 maja 2018r. (środa) chemia poziom podstawowy i rozszerzony 9:00,
                                  historia poziom podstawowy i rozszerzony 14:00
17 maja 2018r. (czwartek) język rosyjski poziom podstawowy 9:00,
                                      język rosyjski poziom rozszerzony 14:00
18 maja 2018r. (piątek) język francuski poziom podstawowy 9:00,
                                  język francuski poziom rozszerzony 14:00
21 maja 2018r (poniedziałek) język hiszpański poziom podstawowy 9:00,
                                          język hiszpański poziom rozszerzony 14:00
22 maja 2018r. (wtorek) język włoski poziom podstawowy 9:00,
                                   język włoski poziom rozszerzony 14:00
23 maja 2018r. (środa) język mniejszości narodowych poziom podstawowy 9:00
                                 język kaszubski poziom podstawowy  i rozszerzony 9:00
                                 język łemkowski poziom podstawowy i rozszerzony 9:00
     matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych poziom podstawowy 9:00
     historia w języku obcym dla absolwentów  oddziałów dwujęzycznych poziom rozszerzony 10:35
     geografia w języku obcym dla absolwentów  oddziałów dwujęzycznych poziom rozszerzony 12:10
     biologia w języku obcym dla absolwentów  oddziałów dwujęzycznych poziom rozszerzony 13:45
     chemia w języku obcym dla absolwentów  oddziałów dwujęzycznych poziom rozszerzony 15:20
     fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów  oddziałów dwujęzycznych poziom rozszerzony 16:55HARMONOGRAM EGZAMINU GMINAZJALNEGO

opublikowane: 23 sty 2018, 11:13 przez Ewa Palka   [ zaktualizowane 23 sty 2018, 11:15 ]

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównym:
1. Część humanistyczna - 10 stycznia 2018r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
2. Część matematyczno-przyrodnicza - 11 stycznia 2018r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00
3. Język obcy nowożytny - 12 stycznia 2018r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
W terminie dodatkowym:
1. Część humanistyczna - 18 kwietnia 2018r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
2. Część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00
3. Język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Termin  ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 26 stycznia 2018r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 26 stycznia 2018r.
Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 stycznia 2018r

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym:
1. Część humanistyczna - 18 kwietnia 2018r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
2. Część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00
3. Język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
W terminie dodatkowym:
1. Część humanistyczna - 4 czerwca 2018r. (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
2. Część matematyczno-przyrodnicza - 5 czerwca 2018r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00
3. Język obcy nowożytny - 6 czerwca 2018r. (środa)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Termin  ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 15 czerwca 2018r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 15 czerwca 2018r.
Termin wydawania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 22 czerwca 2018r

1-3 of 3