OFERTA

OFERTA Naszej Szkoły

Nazwy naszych szkół:

- Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne
- Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne

GIMNAZJUM:

- UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ
- podbudowa: 6-cio letnia szkoła podstawowa
- nauka trwa 3 lata
- tryb zaoczny – zajęcia 2x w miesiącu (piątek i sobota)
- legitymacje, świadectwa, zaświadczenia (WKU, ZUS, inne)
- państwowy EGZAMIN GIMNAZJALNY

LICEUM TRZYLETNIE:

- UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ
- podbudowa: gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa
- nauka trwa 3 lata
- podbudowa po ZSZ nauka trwa 2 lata
- tryb zaoczny – zajęcia 2x w miesiącu (piątek i sobota)
- legitymacje, świadectwa, zaświadczenia (WKU, ZUS, inne)
- państwowy EGZAMIN MATURALNY (tzw. nowa matura)

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE:

-UWAGA! Decyzją MEN od roku szkolnego 2012/2013 zlikwidowano zostało liceum uzupełniające. Absolwenci ZSZ mogą uzupełnić wykształcenie w Trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym. Na podstawie świadectwa ukończenia ZSZ są przyjmnowani do drugiej klasy tej szkoły

O NAS:

- działamy z sukcesami od 2000 roku
- nasi nauczyciele – wszyscy z uniwersyteckim wykształceniem – mają wieloletnie doświadczenie i nieograniczone pokłady cierpliwości
- zajęcia odbywają się w kameralnych warunkach, w przyjaznej atmosferze
- w przypadku trudnej sytuacji finansowej szkoła może ufundować czesne

CENNIK obowiązujący od 1.06.2013:

  • Wpisowe – 100 zł jednorazowo
  • przy zapisie do każdej z klas gimnazjum i liceum – 160 zł/m-c, płatne za 10 miesięcy, niezależnie od daty zapisu Opłata za rok z góry 800 zł płatne do 30 czerwca 2013 – decyduje data otrzymana pieniędzy przez szkołę a nie data np. stempla pocztowego na przekazie
  • Opłaty dla nowo przyjętych słuchaczy
Przy przeniesieniu z innej szkoły PŁACIMY ZA CAŁY ROK
ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

DOKUMENTY oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa ukończenia:

- sześcioletniej szkoły podstawowej – do gimnazjum
- ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum + egzamin gimnazjalny – do liceum trzyletniego
- zasadniczej szkoły zawodowej – do drugiej klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego
- do wszystkich szkół: 2 zdjęcia, dowód osobisty

ZDAWALNOŚĆ MATURY w NASZYCH SZKOŁACH


Rok szkolny 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Uzupełniające
LO po ZSZ 
Zdało 80% 100% 36,4% 13% 20% 50%
Trzyletnie LO
po Gimnazjum
Zdało 75% 30,8% 77,8% 50% 35% 27%Comments