KADRA

NASZA kadra

Prywatne Szkoły Zaoczne Dla Dorosłych

Właściciel –

mgr inż. Roman Galik
- zawód: inż. górnik
- specjalność: ekonomika i organizacja w górnictwie
- uczelnia: Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

Dyrektor Szkoły –

mgr Maria Galik
-zawód: nauczyciel dyplomowany
-specjalność: chemia, matematyka
-uczelnia: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski

Administracja i finanse -

mgr inż. Aneta Stepuch-Galik
- zawód: inż. technolog materiałowy
- specjalność: ceramiczne tworzywa konstrukcyjne
- uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Biologia -

mgr Anna Bałazińska
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność: biologia
- uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Chemia -

dr inż. Piotr Radomski
- zawód: nauczyciel akademicki
- specjalność: chemia, matematyka
- uczelnia: Politechnika Krakowska

Fizyka -

mgr Maria Cholewka
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność: fizyka, matematyka, surdopedagogika
- uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Geografia -

mgr Teresa Rogala
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność: geografia, nauczanie zintegrowane
- uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Historia -

mgr Teresa Hrycaj-Varga
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność: historia, WOS
- uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Informatyka -

mgr Dariusz Buczek
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność: informatyka, fizyka
- uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

j. angielski -

mgr Małgorzata Kogut
- zawód: nauczyciel kontraktowy
- specjalność: język angielski, język polski
- uczelnia: Uniwersytet Pedagogioczny

j. polski -

mgr Anna Partyka
- zawód: nauczyciel kontraktowy
- specjalność: język polski
- uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

j. polski -

mgr Mariola Drąg-Bylica
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność: język polski
- uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

j. rosyjski -

mgr Jadwiga Kaczor
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność: język rosyjski, oligofrenopedagogika
- uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Matematyka -

dr inż. Piotr Radomski
- zawód: nauczyciel akademicki
- specjalność: chemia, matematyka
- uczelnia: Politechnika Krakowska

Matematyka -

mgr Maria Poprawa
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność:matematyka
- uczelnia: Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Jagielloński

Podstawy przedsiębiorczości -

mgr Małgorzata Gutkowska
- zawód: nauczyciel mianowany
- specjalność: ekonomia
- uczelnia:

WOS -

mgr Lucyna Stanuch
- zawód: nauczyciel dyplomowany
- specjalność: historia, WOS
- uczelnia: Akademia Pedagogiczna

Comments