Kilka słów o webqueście.

WebQuest jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
Na początku roku 1995, nauczyciele zaczęli uczyć się, korzystając z formatu instrukcji WebQuest, jak dobrze stosować zasoby sieci Internet, aby przygotować lekcje zorientowane na poszukiwanie informacji, porządkowanie informacji i budowanie wiedzy w oparciu o nią.