PROXECTOS EUROPEOS

CURSO 2016-17                                                                                                                                                            
Resultado de imagen de erasmus
 ALUMNADO SELECCIONADOS PARA ACCIONES ERASMUS + (*)AK103
 Seleccionados accións AK103-16/17 ABRIL 2017

NOME

ORDE

CABALLERO RODRÍGUEZ, EVA

LÓPEZ VARELA, SERGIO

MARTINEZ PRADO, MANUEL

PALMEIRO MARTINEZ, ESTELA

REY DOPICO, SARA MARÍA
Erasmus Student Network ( ESN ) acaba de lanzar la  versión 2016
 de la Guía del Estudiante 

Estudios y formación en el extranjero .
 La versión digital está disponible en línea : https://esn.org/studentguidebook

ACORE V
O Concello da Coruña abrirá do 7 ao 30 de
novembro de 2016 o prazo de inscrición para solicitar unha das 10 prazas
incluidas no programa Bolsas Europa FP-ProxectoAcoreuropa V destinado a
titulados en ciclos superiores de Formación Profesional. As bolsas permitirán
realizar prácticas formativas durante tres meses en empresas de Reino Unido,
Irlanda, Italia e Portugal.

A inscriciónpoderáfacerse a través da web educativa www.edu.coruna.es, na ficha específica do programa Acoreuropa V.

As persoas solicitantes teñen que ter titulado en ciclos superiores de FP en xuño de 2016 en algún dos centros educativos adscritos ao programa, que son os seguintes: CIFP Anxel Casal, CIFP Paseo das Pontes, CIFP Someso, IES Eusebio da Guarda, IES Escola de Imaxe e Son, IES Fernando Wirtz, IES Ramón Menéndez Pidal, IES Urbano Lugrís e IES A Sardiñeira.

O programa Bolsas Europa FP-ProxectoAcoreuropa V está desenvolto polo Concello da Coruña, a través do Servizo Municipal de Educación, en colaboración coa Deputación da Coruña e de nove centros educativos da cidade, e forma parte da convocatoria Erasmus+ realizada polo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

O período das prácticas para os participantes será desde mediados de marzo ata mediados de xuño de 2017.

Para poder optar a unha das bolsas hai que ter rematados os estudos de ciclo superior de FP nos centros adscritos ao programa e ter superada a FCT en xuño ou en decembro de 2016.

A selección das persoas participantes farase de acordo a criterios académicos, baremando para elo as notas do expediente académico. Tamén se terá en conta a valoración dos respectivos centros sobre cada solicitante e o posible coñecemento de idiomas extranxeiros.

Na ficha específica disposta na web www.edu.coruna.es estarán tamén as instruccións e documentación necesaria para poder facer efectiva a inscrición. En todo caso, para aclarar posibles dúbidas e consultas, as persoas interesadas poden informarse nos seus centros educativos, na web edu.coruna.es ou no Servizo Municipal de Educación, no correo educacion@coruna.es ou no teléfono 981 184200, extensións 12114 e 12038
NOVAS
 

Curso 2015-16
- Movilidades AK103 : 5 dunha duración de 3 meses, para alumando dos ciclos superiores de Xestión Comercial e marketing e para o alumando de Comercio Internacional


- Concesións movilidades KA1-103 ó consorcio da CEOU ( Praxeuropa)

- Concesións de movilidades KA1 -102, para FP ó consorcio do Concello ( ACORE IV) para ciclos medios


Desde o 9 de novembro ata o 30 de novembro estará aberto o prazo para a inscrición no programa Bolsas Europa FP-Proxecto Acoreuropa IV, que permitirá que 50 titulados de ciclos medios de FP poidan facer prácticas de tres meses de duración en empresas de Reino Unido, Irlanda, Italia, Austria, Portugal e Polonia. O proxecto é desenvolto pola Concellaría de Xustiza Social e Coidados, a través do Servizo Municipal de Educación. A inscrición pode facerse a través da páxina web www.edu.coruna.es

O programa está dirixido a titulados en ciclos medios de FP y desenvolverase, ata xuño de 2017, en dúas convocatorias. A primeira, que se abre o 9 de novembro e que consta de 30 prazas, está dirixida a estudantes que remataron os seus estudos de ciclos medios de FP en xuño de 2015 ou que vaian a rematar en decembro de 2015. A segunda convocatoria, de 20 prazas, estará reservada para estudantes que titulen en xuño de 2016.

Neste sentido, para poder participar os candidatos teñen que obter o título do seu ciclo de FP en algún dos centros públicos do municipio (CIFP Anxel Casal, CIFP Paseo das Pontes, CIFP Someso, IES A Sardiñeira, IES Ramón Menéndez Pidal, IES Urbano Lugrís, IES Calvo Sotelo, IES Fernando Wirtz ou nos centros concertados Fogar de Santa Margarida, Grande Obra de Atocha, Liceo la Paz ou Centro de Formación da Cruz Vermella, que son os centros que participan como socios no programa.

As 50 bolsas distribuense da seguinte maneira:

-              Reino Unido (Portsmouth ou Belfast): 7 prazas

-              Irlanda (Cork ou Dublín): 8 plazas

-              Italia (Roma e Florencia): 15 prazas

-              Austria (Viena): 5 prazas

-              Portugal (Lisboa): 10 prazas

-              Polonia (Cracovia): 5 prazas

As bolsas incluen todos os gastos, xa que cubren as viaxes de ida e volta, o aloxamento, un seguro de accidentes e sanitario e ademáis os participantes recibirán unha cantidade económica para a súa manutención e estadía. Esta cantidade pode oscilar aproximadamente entre os 600 e 1.000 euros mensuais, dependendo do país de destiño. O Concello tamén se encarga de organizar as viaxes, a búsqueda de aloxamentos para os participantes e a búsqueda das empresas donde farán as prácticas os seleccionados.

Máis información, en www.edu.coruna.es

 
Curso 2014-15
- Concesión movilidades KA1-103 ó centro 
- Concesións movilidades KA1-103 ó consorcio da CEOU ( Praeuropa)
-Concesións de movilidades KA1 -102, para FP ó consorcio do Concello ( ACORE III) para ciclos medios
- Concesións das movilidades ó consorcio coa FUCA para post-titulados do curso 2013-14

Seleccionados accións AK103-15/16

ALUMNADO SELECCIONADOS PARA ACCIONES ERASMUS + (*)AK103

convocatoria OUTUBRO 2015

NOMBRE

ORDEN

ROBERTSON LINARES, MICHAEL JOHN

IGLESIAS VILA, PABLO

ARIÑO VILARIÑO, FRANCESC

PARDO FERNÁNDEZ, ALBAALUMNOS EN RESERVA ( Se aproban módulos suspensos)

TRIGO VELASCO, JORGE

MÁRQUEZ CASTILLO,ANDREA


ALUMNADO SELECCIONADOS PARA ACCIONES ERASMUS + (*)AK103

convocatoria xuño 2015

 

NOME

ORDE

Judit Roca Tovar

Marcos Fernández Sánchez

Jorge Fraga Súarez

Sara Castro Lage

Pablo Miguez Fachal

ALUMNADO QUE NO SE PUEDEN SELECCIONAR POR TENER MÓDULOS SUSPENSOS ( si lo superan podrán ser seleccionados )

Rubén Iglesias Cotelo


Tatiana Rama VarelaConvocatoira ACME
 
( Consorcio de Colaboración para accións AK1,en colaboración coa FUAC )

O IES Ramón Menéndez Pidal dispón de 5 plazas para potstitulados
- titulados en decembro de 2014
- titulados en xuño de 2015

Para a realización dunha estadía formativa, neste caso realización de prácticas en algún dos países da UE.

 Bases da convocatoria :
    - www.fundacion.udc.es

 Documentación :

  - www.universidade-empresa.com
Ċ
Estrella Pérez Freire,
13 ene. 2016 4:10
Ċ
Estrella Pérez Freire,
13 ene. 2016 4:10
Ċ
Estrella Pérez Freire,
16 feb. 2017 2:21
Ċ
Estrella Pérez Freire,
3 nov. 2016 1:34
Ċ
Estrella Pérez Freire,
6 nov. 2015 4:48
Ċ
Estrella Pérez Freire,
13 ene. 2016 4:10
Ċ
Estrella Pérez Freire,
12 jun. 2015 1:43
Ċ
Estrella Pérez Freire,
3 nov. 2016 1:35
Ċ
Estrella Pérez Freire,
16 dic. 2014 2:54
Ċ
Estrella Pérez Freire,
3 nov. 2016 1:35