Jednostki wchodzące w skład Katedry:
Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych

Sekretariat


tel. (91) 449 56 61
pok. 313 (WI2)