Materiały dla studentów (studia I i II stopnia FP). Język SCS.


Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay, ros. Иван Александрович  Бодуэн де Куртенэ 

(ur. 13 marca 1845 w Radzyminie, zm. 3 listopada 1929 w Warszawie) – polski i rosyjski językoznawca,

                                                                                    uznawany za jednego z najwybitniejszych w historii dyscypliny

Aforyzmy Baudouina de Courtenay :

"Jedną z najczęściej spotykanych a nieuleczalnych chorób jest obłęd wielkości i nieomylności".

"Znakomita większość ludzi znajduje się w stanie chronicznego przyćmienia umysłu, tudzież że: sztuka życia polega często na tym, ażeby się nie zdradzać z rozumem przed ludźmi" 

(więcej patrz w J.N. Baudouin de Courtenay: Dzieła wybrane, t. VI wydane przez PWN w 1983 r.)  

http://www.kjo.filg.uj.edu.pl/jednostka/historia/jan-baudouin-de-courtenay http://danefae.org/lib/vvv/baudouin.htm                       


Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej

 zakorzenienie się w kulturze. Ci dwaj święci bracia tworzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl przetłumaczył Ewangelię i Psalmy na język starocerkiewnosłowiański. Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą.                                                                                      Jan Paweł II nadał świętym Cyrylowi i Metodemu tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił też list Apostolski.


 

(863-2013) 1150. výročí Cyrila a Metoděje/ 1150 jubileusz misji wielkomorawskiej  św. Cyryla i Metodego

                                            http://www.velehrad.eu/cz/1150-vyroci-c-m/

Jan Paweł II listem apostolskim Egregiae virtutis z 31 grudnia 1980 roku ogłosił świętych Braci z Sołunia (słowiańska nazwa Tessalonik) współpatronami Europy wraz ze św. Benedyktem. Natomiast w 1985 roku, w 1100. rocznicę śmierci Metodego, wydał encyklikę Slavorum Apostoli (Apostołowie Słowian). Papież pisze w niej o wielkiej pracy, jaką święci bracia musieli włożyć, by językiem i pojęciami zrozumiałymi dla odbiorców przybliżyć ludom słowiańskim Ewangelię. Cyryl i Metody przeszczepili nie tylko wiarę chrześcijańską, ale także kulturę starożytnej Grecji, kontynuowanej przez Bizancjum.

Cyryl i Metody stanowią jakby ogniwo łączące, jakby pomost pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, która łączy się razem w jedną wielką tradycją Kościoła powszechnego

– stwierdza Jan Paweł II.

Realizując własny charyzmat Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego.

 Jan Matejko. Święci Cyryl i Metody (r.1885)
Jan Matejko ofiarował ten obraz  świątyni w Welehradzie na Morawach, jako dar narodu polskiego. Mówi o tym dokument podpisany przez polską delegację: "Obraz ten zawieziony do Rzymu przez Zygmunta hrabiego Cieszkowskiego, poświęcił Ojciec Święty Leon XIII dnia 26 czerwca w Watykanie. Składamy go na znak wspólności ludów słowiańskich w Kościele katolickim".


Rościsław (cz. Rostislav) – drugi (po Mojmirże) książę z rodu Mojmirowiczów, władca państwa wielkomorawskiego w latach 846-870święty Cerkwi prawosławnej (Czechy, r. 1994 ).

Film " Nauczyciele  Słowian - Cyryl i Metody" 

http://youtu.be/fLtjSqxAuuo


Svätí Cyril a Metod

http://youtu.be/LFtoHqzYkOo

Bartula C - Podstawowe wiadomości z gramatykiki ki staro-cerkiewno-słowiańsk
http://speedy.sh/qfTeJ/Bartula-C-Podstawowe-wiadomosci-z-gramatyki-staro-cerkiewno-slowianskiej.pdf

Hymn Wszechsłowiański (Hej, Słowianie!)

https://www.youtube.com/watch?v=ZERpJ4G1S-k

DLA STUDENTA: Uczelniany savoir-vivre http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/1802092,dla-studenta-uczelniany-savoir-vivre,id,t.html


                                                   

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
Fleksja_SCS._Test №1_Przymiotniki+RZECZOWNIKI (strona 1.Oddać do sprawdzania w dniu 26 maja 2014 r.   121 KB wersja 1 23.02.2014, 09:19 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  140 KB wersja 1 19.04.2012, 11:59 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
   36 KB wersja 2 22.02.2015, 09:50 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
   121 KB wersja 2 03.03.2013, 04:57 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  124 KB wersja 2 03.03.2013, 04:57 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  149 KB wersja 3 03.03.2013, 04:57 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  149 KB wersja 1 22.02.2015, 09:50 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
Do kolokwium w dniu 23.03.2015      37 KB wersja 1 22.02.2015, 09:50 Elena Koriakowcewa
ċ

Wyświetl Pobierz
Czcionka potrzebna do odczytania tekstów SCS  46 KB wersja 1 03.03.2013, 04:56 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
UWAGA! MATERIAŁY DO KOLOKWIUM    1600 KB wersja 1 22.02.2015, 09:48 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  140 KB wersja 1 19.04.2012, 11:58 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  835 KB wersja 1 22.02.2015, 09:47 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  196 KB wersja 1 05.05.2012, 01:16 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
Kolokwium w dniu 23.03.2015     36 KB wersja 1 22.02.2015, 09:49 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  230 KB wersja 1 22.02.2015, 09:49 Elena Koriakowcewa
ċ

Wyświetl
  19.05.2013, 03:14 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
  24 KB wersja 1 24.05.2012, 12:44 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  138 KB wersja 1 05.05.2012, 01:16 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
  42 KB wersja 2 22.02.2015, 09:51 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  333 KB wersja 1 27.11.2014, 10:05 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
Końcówki przymiotników - s. 23-24  241 KB wersja 2 18.05.2013, 05:51 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
NEW! Oddać do sprawdzania 9 czerwca br.  394 KB wersja 1 31.05.2014, 13:54 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
NEW! TEKST do sprawdzianu nr 2 z fleksji SCS.  65 KB wersja 2 31.05.2014, 15:03 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
Oddać do sprawdzania 30.03.2015  162 KB wersja 1 08.05.2015, 02:43 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  188 KB wersja 1 19.04.2012, 11:58 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
  42 KB wersja 1 26.05.2014, 07:59 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
  25 KB wersja 1 09.09.2014, 11:48 Elena Koriakowcewa