Materiały dla studentów (studia I i II stopnia FP). Język SCS.


Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay, ros. Иван Александрович  Бодуэн де Куртенэ 

(ur. 13 marca 1845 w Radzyminie, zm. 3 listopada 1929 w Warszawie) – polski i rosyjski językoznawca,

                                                                                    uznawany za jednego z najwybitniejszych w historii dyscypliny

Aforyzmy Baudouina de Courtenay :

"Jedną z najczęściej spotykanych a nieuleczalnych chorób jest obłęd wielkości i nieomylności".

"Znakomita większość ludzi znajduje się w stanie chronicznego przyćmienia umysłu, tudzież że: sztuka życia polega często na tym, ażeby się nie zdradzać z rozumem przed ludźmi" 

(więcej patrz w J.N. Baudouin de Courtenay: Dzieła wybrane, t. VI wydane przez PWN w 1983 r.)  

Ruben Sarkisjan, Polonez dla Jana Baudouina de Courtenay/ Рубен Саркисян, Полонез для И.А. Бодуэна де Куртенэ https://www.youtube.com/watch?v=mF-QxHuD2m4


http://www.kjo.filg.uj.edu.pl/jednostka/historia/jan-baudouin-de-courtenay http://danefae.org/lib/vvv/baudouin.htm                       


Świętym Cyrylowi i Metodemu słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej

 zakorzenienie się w kulturze. Ci dwaj święci bracia tworzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl przetłumaczył Ewangelię i Psalmy na język starocerkiewnosłowiański. Od św. Cyryla bierze swą nazwę alfabet zwany cyrylicą.     Jan Paweł II nadał świętym Cyrylowi i Metodemu tytuł patronów Europy. Ich pamięci poświęcił też list Apostolski.

ENCYKLIKA
SLAVORUM APOSTOLI

Ojca Świętego Jana Pawła II
skierowana
do biskupów i kapłanów,
do rodzin zakonnych,
do wszystkich wierzących chrześcijan
w tysiącsetną rocznicę dzieła
ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_19850602_slavorum-apostoli.html
 

(863-2013) 1150. výročí Cyrila a Metoděje/ 1150 jubileusz misji wielkomorawskiej  św. Cyryla i Metodego

                                            http://www.velehrad.eu/cz/1150-vyroci-c-m/

Jan Paweł II listem apostolskim Egregiae virtutis z 31 grudnia 1980 roku ogłosił świętych Braci z Sołunia (słowiańska nazwa Tessalonik) współpatronami Europy wraz ze św. Benedyktem. Natomiast w 1985 roku, w 1100. rocznicę śmierci Metodego, wydał encyklikę Slavorum Apostoli (Apostołowie Słowian). Papież pisze w niej o wielkiej pracy, jaką święci bracia musieli włożyć, by językiem i pojęciami zrozumiałymi dla odbiorców przybliżyć ludom słowiańskim Ewangelię. Cyryl i Metody przeszczepili nie tylko wiarę chrześcijańską, ale także kulturę starożytnej Grecji, kontynuowanej przez Bizancjum.

Cyryl i Metody stanowią jakby ogniwo łączące, jakby pomost pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, która łączy się razem w jedną wielką tradycją Kościoła powszechnego

– stwierdza Jan Paweł II.

Realizując własny charyzmat Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego.

 Jan Matejko. Święci Cyryl i Metody (r.1885)
Jan Matejko ofiarował ten obraz  świątyni w Welehradzie na Morawach, jako dar narodu polskiego. Mówi o tym dokument podpisany przez polską delegację: "Obraz ten zawieziony do Rzymu przez Zygmunta hrabiego Cieszkowskiego, poświęcił Ojciec Święty Leon XIII dnia 26 czerwca w Watykanie. Składamy go na znak wspólności ludów słowiańskich w Kościele katolickim".


Rościsław (cz. Rostislav) – drugi (po Mojmirże) książę z rodu Mojmirowiczów, władca państwa wielkomorawskiego w latach 846-870święty Cerkwi prawosławnej (Czechy, r. 1994 ).


Velehrad - miasto Cyryla i Metodego

http://www.niedziela.pl/artykul/90983/nd/Morawskie-BetlejemPaństwa wielkomorawskie i czeskie i ich wpływy na południowych ziemiach polskich.  Święty Metody a potężny książę Wiślan, który „urągał wiele chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał”  http://chrzest966.pl/chrzest-polski/


Cyryl i Metody. Apostołowie Słowian cz. 1 - lektor PL

http://www.cda.pl/video/5658378b

Cyryl i Metody. Apostołowie Słowian cz. 2 - lektor PL


Cyryl i Metody. Apostołowie Słowian cz. 3 - lektor PLCyryl i Metody. Apostołowie Słowian cz. 4 ost. - lektor PL


Film " Nauczyciele  Słowian - Cyryl i Metody" 

http://youtu.be/fLtjSqxAuuo


Svätí Cyril a Metod

http://youtu.be/LFtoHqzYkOo


Hymn Wszechsłowiański (Hej, Słowianie!)

https://www.youtube.com/watch?v=ZERpJ4G1S-k
Flaga Wszechsłowiańska

DLA STUDENTA: Uczelniany savoir-vivre http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/1802092,dla-studenta-uczelniany-savoir-vivre,id,t.html


                                                   

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Wyświetl Pobierz
Opis przedmiotu+ kryteria zaliczenia, rok ak. 2015-2016  57 KB wersja 1 26 lut 2016, 11:03 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  121 KB wersja 1 26 lut 2016, 11:04 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  140 KB wersja 1 19 kwi 2012, 11:59 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
   36 KB wersja 2 22 lut 2015, 09:50 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
   121 KB wersja 2 3 mar 2013, 04:57 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
Zadanie na 15.04.2016  124 KB wersja 2 1 kwi 2016, 03:11 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  149 KB wersja 3 1 kwi 2016, 03:11 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  149 KB wersja 1 22 lut 2015, 09:50 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
!!! Do kolokwium w dniu 01.04.2016        37 KB wersja 1 26 lut 2016, 11:04 Elena Koriakowcewa
ċ

Wyświetl Pobierz
Czcionka potrzebna do odczytania tekstów SCS  46 KB wersja 1 3 mar 2013, 04:56 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  140 KB wersja 1 19 kwi 2012, 11:58 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  196 KB wersja 1 5 maj 2012, 01:16 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
Kolokwium w dniu 01.04.2016       36 KB wersja 2 27 lut 2016, 02:39 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  230 KB wersja 1 22 lut 2015, 09:49 Elena Koriakowcewa
ċ

Wyświetl
  19 maj 2013, 03:14 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  138 KB wersja 1 5 maj 2012, 01:16 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
Materiały potrzebne będą na zajęcie w dniu 11.03.2016  42 KB wersja 2 26 lut 2016, 11:13 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
Końcówki przymiotników - s. 23-24  241 KB wersja 2 18 maj 2013, 05:51 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  394 KB wersja 1 26 lut 2016, 11:13 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  65 KB wersja 2 26 lut 2016, 11:12 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
Oddać do sprawdzania 15.04.2015   162 KB wersja 1 26 lut 2016, 11:11 Elena Koriakowcewa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  188 KB wersja 1 19 kwi 2012, 11:58 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
Materiały potrzebne będą na zajęcie w dniu 11.03.2016  42 KB wersja 1 26 lut 2016, 11:10 Elena Koriakowcewa
ĉ
Wyświetl Pobierz
UWAGA!  25 KB wersja 1 26 lut 2016, 11:12 Elena Koriakowcewa