Dr hab. Elena Koriakowcewa, prof. UPH w Siedlcach, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH w Siedlcach

Ta strona internetowa dr hab. Eleny Koriakowcewej, prof. UPH w Siedlcach, została utworzona w trosce o studentów Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej (współcześnie to Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.