زيارت آل ياسين


 

به پايگاه اينترنتي ابا صالح المهدي خوش آمديد

   

صفحه اصلی

دعاي عهد

 مقاله

حرف دل

آل ياسين

عكس

لينكستان

خاطرات سفر به

عتبات عالیات

دست نوشته ها

 زیارت ناحیه مقدسه

سروده های مهدوی

  

دانلود زیارت آل یاسین به همراه فایل صوتی

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سلام علي آل ياسين

 

 السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته

 

السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام

 

عليك يا خليفة الله و ناصرحقه السلام

 

عليك يا حجة الله و دليل ارادته السلام

 

عليك يا تالي كتاب الله و ترجمانه السلام

 

عليك في آناء ليلك و اطراف نهارك السلام

 

عليك يا بقيةالله في ارضه السلام عليك يا

 

ميثاق الله الذي اخذه ووكده السلام عليك

 

يا وعدالله الذي ضمنه السلام عليك

 

ايهاالعلم المنصوبوالعلم المصبوب والغوث

 

والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام

 

عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد

 

السلام عليك حين تقرء وتبين السلام عليك

 

حين تصلي و تقنت السلام عليك حين تركع

 

وتسجد السلام عليك حين تهلل و تكبر

 

السلام عليك حين تحمد و تستغفر السلام

 

عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك

 

في الليل اذا يغشي والنهار اذاتجلي

 

السلام عليك ايهاالامام المامون السلام

 

عليك ايهاالمقدم المامول السلام عليك

 

بجوامع السلام اشهدك يا مولاي اني

 

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

 

وان محمدا عبده ورسوله لا حبيب الل هو و

 

اهله واشهدك يا مولاي ان عليا امير

 

المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين

 

حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد

 

ابن علي حجته وجعفر ابن محمدحجته

 

وموسي ابن جعفر حجته  وعلي ابن

 

موسي حجته و محمد ابن علي حجته

 

وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي

 

حجته واشهد انك حجة الله انتم الاول

 

والآخروان رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا

 

ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او

 

كسبت في ايمانها خيرا وان الموت حق و

 

ان ناكرا و نكيرا حق واشهد ان النشر حق

 

والبعث حق وان الصراط حق والمرصاد حق

 

والميزان حق والحشر حق والحساب حق

 

والجنه والنار حق والوعد والوعيد بهما حق

 

يا مولاي شقي من خالفكم و سعد من

 

اطاعكم فاشهد علي ما اشهدتك عليه وانا

 

ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه

 

والباطل ما اسخطتموه والمعروف ما امرتم

 

به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة

 

بالله وحده لا شريك له و برسوله وبامير

 

المؤمنين وبكم يا مولاي اولكم وآخركم

 

ونصرتي  معدة لكم ومودتي خالصة لكم

 

آمين آمين .

 

برای دانلود فایل صوتی زیارت آل یاسین

کلیک کنید

 ترجمه زیارت آل یاسین

 

سلامٌ علی آل یاسین، سلامم تو را ... به دعوت‌گرِ حق، معلَّم نشان خدا

سلامم به تو درگه و حاکم دین حق ... به تو جانشین خدایم، به یاری محقَّق

سلامم به نیکی تو را باشد ای حجت الله ... که هستی نشان‌گر به اذنش به حکم الاه

سلامم به قاری به معنی، کتاب خدا ... به روز و به شب دائماً این سلامم تو را

سلامم به تو از خدا باقیِ بر زمین ... به عهد خدایی که بست و بشد محکمین

سلامم تو را وعده‌ای کو ضمانت شده ... سلامم تو را پرچمی کو به قامت شده

تویی دانش جاری، تو رحمت تویی دادرس... تو پیمان صادق تو باشی به حق نِی عبث

سلامم به تو آن زمانی که بر پا خاستی ... به آن گه که بر پا نشستن همی خواستی

سلامم که خوانی کتابت بیانش کنی ... سلامم نمازت که خوانی قنوتش کنی

سلامم زمان رکوعت تو را سجده‌ات ... به تکبیر و تهلیلت از من تو را رهروَت

سلامم ستایشگریّت به اَستَغفرت ... سلامم به تو صبحگاهان سلامم به شامت

سلامم به شب در لباسی که پوشانده است ... سلامم به روز آن زمانی که پیدا شده‌ست

سلامم تو را ای امامی که امن خدایی ... سلامم تو را اولین حاجت کبریایی

سلامم به تو با تمامیّ تسلیم‌ها ... تو شاهد به من بر شهادت به پیغام‌ها

که مربوب ربّم که خالق وَ تنها خداست ... محمد رسولش، حبیبش به عبدی رواست

گواهم حسن حجتش، بر حسینِ علی ... به چارُم به حجت علی بنِ ابن علی

زبانم محمد علی را تو حجت بدان ... تو جعفر محمد به پاکی تو حجت بخوان

و موسی بن جعفر همان خوانده بود ... که بعدش علی الرضا حجتش مانده بود

محمد علی و علی بن او حجتند ... که حجت، حسن دومین، بعد اویش نهند

شهادت دهم کان تویی حجت الله ... همه اول آخر، به رجعت حقیقت ، به گاه

به روزی که نفعی ندارد به ایمانِ دل ... نبُد بهرش ایمان و احسانِ پیشین خجل

شهادت دهم بر حقانیّت مرگ و موت ... به ناکر، نکیر و به روزی که فریاد و صوت

به اینش که حق است عدالت به میزان رسید ... به خاطر به دل نقشی از واقعه شد کشید

شهادت دهم با وجودم به حق بودنش ... خدایم بصیر است و حق جنّت و دوزخش

به وعدِ بهشت به حقّت شهادت دهم ... به دوری که خواندی زِ آتش به حق سر نهم

چد بد طالعی منتظر، سوی طغیانگرت ... سعادت همایی به بالین فرمانبرت

بمانم به به عشقت به آنچ از تو بردم گواه ... به دوریّ از دشمنت، دشمن رو سیاه

که بر حق همان‌ها کز آنان رضایت به دل ... فرو برده‌ی خشم تو باطلان را به گِل

فضائل بود آن‌چه را بر بیان خواندیَش ... و منکر همان‌ها که از مکتبت راندیَش

و اینک دلم باشدش مؤمن کوی دوست ... نگارم، قرارم، و یکتا خدایم هموست

دلم با رسول است و حبّ ولیّ ...  به تو عصمت و عترت و اهل بیت علی

تو را یاورم با همه پیکرم این‌چنین .... تویی حاجتم نزد پروردگار همه عالمین

HOME