Дистанційний курс

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ


«Захист рослин»

 

 

 

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

 

Спеціальність 201 «Агрономія

Укладач: Гордіенко О.В.