Головна

Скільки мов ти знаєш - 

стільки разів ти людина...
Проблема циклової комісії:

Сучасні стратегії формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця

Пріоритетні напрямки діяльності  циклової комісії на 2020-2021 роки: 

 - здійснити практичну реалізацію сучасних освітніх інновацій щодо формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного       громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо - виховних е -ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти;


-  модернізація навчальних планів, програм відповідно до нових навчальних стандартів за спеціальностями;

- приведення змісту блогів викладачів до єдиних уніфікованих вимог згідно з оновленими навчально-методичними комплексами навчальних             дисциплін;

- упровадження інноваційних технологій – використання   в   навчальному процесі   досягнень   вітчизняних і зарубіжних освітніх технологій;

- подальша модернізація медіа-центру, музейно -педагогічного комплексу коледжу в контексті означеної проблеми;

- наповнення коледжного депозитарію;

- формування компетентних фахівців у процесі практичної підготовки на основі використання можливостей медіапростору;


- вивчення передового європейського, світового та українського інноваційного досвіду щодо підвищення якості освіти;


- формування ключових життєвих компетентностей майбутнього фахівця як соціально активного громадянина-патріота;


- вироблення чіткої громадської позиції майбутнього фахівця;

- сприяння розвитку в студентів почуття патріотизму, шанобливого ставлення до українських культурно-історичних цінностей.
Comments